Home ธรรมลิขิต : Write Dhamma

ธรรมลิขิต : Write Dhamma

รักอย่างไรจึงไม่กลายเป็นความรก พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย เรื่อง และ ภาพ

“รัก” อย่างไรจึงไม่ “รก” : พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย เรื่อง และ ภาพ

รักอย่างไรจึงไม่กลายเป็น “ความรก” โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย เรื่อง และ ภาพ เคยสงสัยไหมว่า ... ทำไม ความรักจึงกลายเป็นความเกลียดชัง จนถึงขั้นอาฆาตพยาบาทไปได้ อาตมาชวนมาธรรมวิจัยกันว่า  ความรักแบบใดเป็นความรักที่เป็นเหตุให้เกิดความรุนแรงได้ และเราจะออกจากความรุนแรง หรือป้องกันความรุนแรงไม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างไร ๑.ความรักแบบมิตรภาพ เป็นความรักที่มาจากการคบหากันนาน ไม่ได้มีความรู้สึกตื่นเต้น เร่าร้อน หรือใจเต้น แต่เป็นการกระทำที่ทั้งคู่มีความสนใจในสิ่งเดียวกัน หรือกิจกรรมที่มีร่วมกันเป็นเวลานาน ความรักแบบนี้เป็นรักที่มั่นคง ยืนยาว ที่ผนวกเข้าไปกับการใช้ชีวิตประจำวันของคุณด้วยนั่นเอง ๒.ความรักแบบลุ่มหลง สำหรับคนที่มีความรักแบบนี้มักจะเป็นรักที่ต้องการความใกล้ชิดและการเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ และต้องการให้คู่รักของตนแสดงความรักมากกว่าปกติ เมื่อใดที่คู่รักไม่ใส่ใจ หรือไม่แสดงความรักตามที่ใจปรารถนา คนเหล่านี้จะเลือกทำร้ายตนเอง เพื่อเอาชนะความรัก ๓. ความรักแบบเสน่หา เป็นความรักที่คล้ายกับรักแรกพบ มีความดึงดูดใจซึ่งกันและกัน รู้สึกถูกใจอีกฝ่ายตั้งแต่แรกเห็น คู่รักประเภทนี้เป็นความรักที่พยายามพัฒนาความสัมพันธ์อย่างรวดเร็ว...

TRENDING RIGHT NOW