Home ธรรมลิขิต : Write Dhamma

ธรรมลิขิต : Write Dhamma

  จาริกธรรมในอเมริกา (ตอนที่ ๒๒) “อริยทรัพย์ภายใน” โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

  จาริกธรรมในอเมริกา (ตอนที่ ๒๒) “อริยทรัพย์ภายใน” โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

  คงเคยได้ยินคำพูดประโยคที่ว่า​ "ทรัพย์สินเงินทองโจรสามารถขโมยไปได้​ แต่อริยทรัพย์ภายในไม่มีใครขโมยไปได้" วัตถุภายนอกก็เพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตวันหนึ่งที่แลกเปลี่ยนด้วยหยาดเหยื่อทั้งแรงกายแรงใจให้ได้เงินมาเลี้ยงครอบครัว​ เมื่อเราซื่อสัตย์ต่ออาชีพตน ขยันทำมาหากินก็จะไม่อดกินอดใช้ทรัพย์สินเงินทองเป็นแน่แท้ แต่บ่อยครั้งคนซื่อสัตย์ถูกกลั่นแกล้งก็มากมาย ​เราต้องยืนหยัดในในความถูกต้อง ถูกธรรม และรักษาจุดยืนของเราไว้ คือความซื่อสัตย์...
  พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย ผู้เขียน

  จาริกธรรมในอเมริกา ตอนที่ ๒๑ “ไม่มีแพ้ ไม่มีชนะ” โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

  คำว่าแพ้​ อาจจะชนะก็ได้​ ชนะแล้วอาจจะแพ้ก็ได้​ มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของคำว่า “แพ้” หรือ “ชนะ” เท่านั้น มีใครคนไหนบ้าง​ ...ที่ไม่เคยแพ้อะไรเลยบนโลกใบนี้
  พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย ผู้เขียน

  จาริกธรรมในอเมริกา (ตอนที่ ๒๐) “ปฏิบัติบูชาคุณงามความดี คือวิชารักษาจิตใจ ” โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

  พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย ผู้เขียน กับ โยมพ่อ จาริกธรรมในอเมริกา​ (ตอนที่​ ๒๐​) “ปฏิบัติบูชาคุณงามความดี คือวิชารักษาจิตใจ ” โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์  อนาลโย การบูชา  คือการยกสิ่งนั้นๆ ไว้เหนือหัว​ การเคารพเทิดทูน​ ยกย่องสรรเสริญ​ กระทำระลึกไว้ภายในจิตใจ เป็นการย้ำเตือนสติไม่ให้ประพฤตินอกลู่นอกทางไปสู่ทางที่ชั่ว​

  จาริกธรรมในอเมริกา (ตอนที่ ๑๙) “เรียนรู้ทางโลกมามากแล้ว อย่าลืมมาเรียนรู้ทางธรรมบ้าง” โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

  จาริกธรรมในอเมริกา​ ตอนที่​ ๑๙​ เรียนรู้ทางโลกมามากแล้ว​ อย่าลืมมาเรียนรู้ทางธรรมบ้าง โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์  อนาลโย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย กับ...
  จาริกธรรมในอเมริกา (ตอนที่ ๑๘) หน้าที่กับธรรมะ โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

  จาริกธรรมในอเมริกา (ตอนที่ ๑๘) หน้าที่กับธรรมะ โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

  พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย ผู้เขียน จาริกธรรมในอเมริกา (ตอนที่ ๑๘) "หน้าที่กับธรรมะ" โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย ผู้เขียน
  จาริกธรรมในอเมริกา ตอนที่๑๗ อย่าล้อเล่นกับชีวิต เพราะชีวิตไม่ใช่ของเล่น โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย ผู้เขียน

  จาริกธรรมในอเมริกา (ตอนที่๑๗) “อย่าล้อเล่นกับชีวิต เพราะชีวิตไม่ใช่ของเล่น” โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

  จาริกธรรมในอเมริกา (ตอนที่๑๗) "อย่าล้อเล่นกับชีวิต เพราะชีวิตไม่ใช่ของเล่น" โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย จาริกธรรมในอเมริกา (ตอนที่๑๗) "อย่าล้อเล่นกับชีวิต เพราะชีวิตไม่ใช่ของเล่น " โดย...
  พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย ผู้เขียน

  จาริกธรรมอเมริกา (ตอนที่ ๑๖) “สัจธรรมแห่งการเจ็บไข้ คือนาทีทองของความรู้สึกตัว” โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

  จาริกธรรมอเมริกา (ตอนที่ ๑๖) "สัจธรรมแห่งการเจ็บไข้ คือนาทีทองของความรู้สึกตัว" โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย นับตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนมาถึงเดือนนี้ประมาณ​ ๗​ เดือน​ ก็ได้ปฏิบัติศาสนากิจมาตลอดมีงานทั้งในวัดและนอกวัด​ พักผ่อนบ้าง​ ทำงานสร้างเสริมเติมแต่งไปเรื่อยๆ​  ถึงฤดูร้อนเหงื่อไหลไคลย้อยจนอังสะเปียกราวกับสรงน้ำเลย​ 

  “ล้างความคิดสร้างชีวิตใหม่” จาริกธรรมอเมริกา ตอนที่ ๑๔ โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

  ล้างความคิดสร้างชีวิตใหม่ จาริกธรรมอเมริกา ตอนที่ ๑๔ โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์  อนาลโย ตอนเช้าหนาวๆ​ ตื่นขึ้นมาทำกิจส่วนตัวเสร็จแล้วมานั่งสร้างจังหวะเจริญสติแบบเคลื่อนไหว​ เอาสติกำหนดรู้กายเคลื่อนไหว เอาใจรับรู้ความคิดที่ผ่านมา “ความคิด”...
  "กระทงหลงทางกับคนหลงชีวิต" จาริกธรรมในอเมริกา ตอนที่ ๑๒ โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

  “กระทงหลงทางกับคนหลงชีวิต” จาริกธรรมในอเมริกา ตอนที่ ๑๒ โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

  กระทงหลงทางกับคนหลงชีวิต จาริกธรรมในอเมริกา ตอนที่ ๑๒ โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย "กระทงหลงทางกับคนหลงชีวิต" จาริกธรรมในอเมริกา ตอนที่ ๑๒ โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย
  มีลมหายใจเท่ากับมีทุกสิ่งทุกอย่าง โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

  มีลมหายใจเท่ากับมีทุกสิ่งทุกอย่าง โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

  พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย ผู้เขียน มีลมหายใจ เท่ากับมีทุกสิ่งทุกอย่าง

  TRENDING RIGHT NOW