ดอกไม้ …ดอกหนึ่ง

หากเรามีใครสักคนที่เรารัก
เราจะดูแลเขาอย่างไร ไม่ให้ต่างเจ็บปวดเพราะความรัก …
มากเกินไป หรือ น้อยเกินไป
บ่อยครั้ง
เราชอบวิพากษ์วิจารณ์ ในคนที่เรารัก
เพียงเพราะว่า เขาไม่ได้ดั่งใจเรา
หารู้ไม่ว่า การวิพากษ์วิจารณ์
นำมาซึ่งความบอบช้ำ
ในระยะยาว
ในที่สุด ก็อาจจะเกินเยียวยา
เธอรู้ไหม สงครามโลกที่เกิดขึ้น หรือปัญหาทุกอย่างที่กลายเป็นโศกนาฏกรรม
ไมไ่ด้เกิดเพราะคนไม่รักกัน หรือคนเกลียดกัน
แต่เป็นเพราะว่า รักกันมากเกินไป
คาดหวังกัน
ไม่เปิดพื้นที่ให้ต่างเป็นตัวของตัวเอง
ในที่สุด ความรักก็พังทลาย …กลายเป็นสงคราม
ดังนั้น
เมื่อรักกัน
พยายามอย่าหาข้อไม่ดีของกันและกัน
แต่จงมองข้อดีของกันและกัน
พระพุทธองค์ตรัสว่า …
ความรักเสมอตนนั้นไม่มี นั่้นจริงแท้
เมื่อเรารักตน คนอื่นก็รักตนเช่นกัน
หมอนไม้
ยามสาย ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒


ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here