จากหนังสือ ธรรมะปรารภยามเช้า-ค่ำ
: สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
พระครูอุบลภาวนาวิเทศ (พระอาจารย์เกวลี) ปัจจุบัน พระภาวนาวัชราจารย์ เจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี ​กับ อดีตพระพรหมสิทธิ ( ปัจจุบัน หลวงพ่อธงชัย สุขญาโณ) และคณะสงฆ์จากวัดหนองป่าพง ที่วัดสระเกศฯ ในครั้งนั้น
: กราบขอบพระคุณ ภาพจากสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง
แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา และพระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ
พระอาจารย์เทอด ญาณวชิโร (อดีตพระราชกิจจาภรณ์ ) ในครั้งนั้น และ พระครูอุบลภาวนาวิเทศ (เฮนนิ่ง เกวลี ) ปัจจุบัน พระภาวนาวัชราจารย์ : กราบขอบพระคุณ ภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง
แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา และพระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ
“ความหมายของพระอุปัชฌาย์ แสงสว่างแห่งปัญญาในต่างแดน” จากคอลัมน์ หมายเหตุพระไตรสรณคมน์ หน้าพระไตรสรณคมน์ นสพ.คมชัดลึก วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ 
กราบขอบพระคุณภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง
แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา และพระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ
กราบขอบพระคุณภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง
แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา และพระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ
กราบขอบพระคุณภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง
แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา และพระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ
พระครูอุบลภาวนาวิเทศ (เฮนนิ่ง เกวลี ) ปัจจุบัน พระภาวนาวัชราจารย์
เจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี กราบขอบพระคุณ ภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ
พระอาจารย์เทอด ญาณวชิโร (อดีตพระราชกิจจาภรณ์) ในครั้งนั้น และ พระครูอุบลภาวนาวิเทศ (เฮนนิ่ง เกวลี ) ปัจจุบัน พระภาวนาวัชราจารย์ : กราบขอบพระคุณ ภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง
แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา และพระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ
อดีตพระพรหมสิทธิ ( ปัจจุบัน หลวงพ่อธงชัย สุขญาโณ) และ พระราชสุเมธาจารย์ (หลวงพ่อสุเมโธ) ปัจจุบัน พระพรหมวชิรญาณ (โรเบิร์ต สุเมโธ)
คณะศิษย์พระโพธิญาณเถร(ชา สุภัทโท) วัดหนองป่าพง
เข้ากราบคารวะรูปเหมือนเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร ) วัดสระเกศฯ
พระวิเทศพุทธิคุณ (พระอาจารย์อมโร) ปัจจุบัน พระราชพุทธิวรคุณ (เจเรมี ชาร์ลี จูเลียน อมโร) เจ้าอาวาสวัดอมราวดี ประเทศอังกฤษ และ  หลวงพ่อธงชัย สุขญาโณ (อดีตพระพรหมสิทธิ) : ภาพในอดีต

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here