โมบายแห่งชีวิต : a littlemon

บางครั้ง…

การเดินทางมาทั้งชีวิตก็เพื่อกลับไปหาจุดเริ่มต้น …

เพราะโมบายแห่งชีวิตนั้น

ดูเหมือนจะหมุนไปตามลม และไปไกลก็จริง

แต่ยังมีอะไรยึดอยู่
นั่นสินะ คงเป็นเพียงความคิดที่ไปไกล

แต่จริงๆ แล้วเราอาจยังไม่ได้ไปไหนเลย

"โมบายแห่งชีวิต" ภาาพวาดลายเส้นพู่กันจีน โดย หมอนไม้
“โมบายแห่งชีวิต” ภาาพวาดลายเส้นพู่กันจีน โดย หมอนไม้

โมบายแห่งชีวิต : เขียนโดย a littlemon

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here