สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) และ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อยู่ ญาโณทโย) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ ๑๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ)
และ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อยู่ ญาโณทโย)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ ๑๕
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here