เบื้องหลังการปฏิบัติธรรมที่สัมฤทธิ์ผล รำลึก ๓ ปี แห่งการละขันธ์ ท่านศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง

0
2444

ท่านพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าหนองไผ่ จังหวัดสกลนคร

เบื้องหลังการปฏิบัติธรรมที่สัมฤทธิ์ผล

รำลึก ๓ ปี แห่งการละขันธ์

ท่านศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง

ในวันที่กำลังเขียนเชิญชวนให้ท่านผู้อ่านไปร่วมงาน รำลึก ๓ ปี แห่งการละขันธ์ท่านศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง อุบาสิกาผู้มุ่งมั่นบนหนทางธรรมจนเข้าถึงพระรัตนตรัย ในวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ที่จะถึงนี้ที่วัดป่าหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  ผู้เขียนก็เปิดหนังสือ “ชีวิตโลก –ชีวิตธรรม” ซึ่งเป็นชีวประวัติธรรมดาๆ ของท่านพบกับเรื่องที่ท่านสอนใจได้พอดีในตอนนี้

หนังสือ “ชีวิตโลก-ชีวิตธรรม” ประวัติชีวิตธรรมดาของ รัญจวน อินทรกำแหง

ท่านกล่าวถึง “กัลยาณมิตร” ว่า ถ้าเรามีเพื่อนซึ่งเป็นสหธรรมิกที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมด้วยกัน ก็จะเป็นกำลังใจแก่กันและกัน มีปัญหาอะไรก็พอจะได้ปรึกษาหารือช่วยกันแก้ไข แต่ข้อนี้เป็นเรื่องยาก เพราะต่างจิตต่างใจ ครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังว่า  แต่แรกบวชใหม่ๆ ก็อยากมีเพื่อนให้เป็นที่อุ่นใจ ก็พยายามแสวงหาเพื่อนร่วมทาง แต่ในที่สุดก็พบว่า ตัวเราเองนี่แหละ คือ กัลยาณมิตรที่ดีที่สุด ถ้าผู้ใดสามารถสร้างสรรค์ตัวเองให้เป็นกัลยาณมิตรของตนเองได้ ผู้นั้นจะมีกัลยาณมิตรติดตัวอยู่ตลอดชีวิต


ท่านศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง

“กัลยาณมิตรทางธรรมก็คือ สติ สมาธิ และปัญญาที่เราสร้างให้เกิดขึ้นภายใน ยิ่งสติ สมาธิ และปัญญาเพิ่มพูนมากขึ้นเท่าใด กัลยาณมิตรก็จะยิ่งซื่อสัตย์ เฉียบแหลม ให้คำปรึกษา แนะนำได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นเท่านั้น เมื่อใดที่เราอ่อนแอหรือหลงทาง ก็จะคอยเหนี่ยวรั้ง ดึงเรากลับมาสู่หนทางที่ถูกต้องได้”

แล้วท่านก็สรุปว่า สัปปายะ ๔ คือ เครื่องเกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรม ท่านเห็นว่า ครูอาจารย์เป็นเรื่องสำคัญที่สุด เรื่องที่อยู่อาศัย อาหารการกินก็แค่พอเป็นพอไป ส่วนกัลยาณมิตรถ้ามีก็ดี ไม่มีก็ต้องอาศัยตัวเราเอง ตอนนี้แหละ “อัตตาหิ อัตโน นาโถ” ที่ถูกต้อง จะต้องมั่นใจว่า เราพร้อมที่จะอุทิศชีวิตเพื่อการปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ ด้วยความพากเพียร มานะบากบั่น มั่นคง ซื่อตรงต่อพระธรรม เราจะไม่หลอกล่อหรือคดโกงต่อพระธรรม ด้วยการปฏิบัติบ้าง ไม่ปฏิบัติบ้าง แล้วบอกตัวเองว่า ปฏิบัติตลอดเวลา

“ความมั่นคงและซื่อตรงต่อพระธรรม เป็นคุณสมบัติที่สำคัญและจำเป็นมาก เพราะจะทำให้เราหมั่นฝึกปรือ อบรม ค้นหา คุ้ยเขี่ยกิเลสในใจของเราอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่หลงว่าเราดีแล้ว สะอาดบริสุทธิ์แล้ว โดยที่ความเป็นจริง เรายังหาไปถึงไหนไม่ นี่เป็นแนวทางสำคัญที่เราจะต้องตั้งไว้ในใจ”

เพียงสั้นๆ ที่คัดมาจากหนังสือที่มีความหนาถึง ๓๖๖ หน้า แต่ก็อุดมไปด้วยหลักธรรมที่จำเป็นสำหรับการนำไปใช้ในการฝึกจิตตนจนกว่าจะพบความไม่มีตัวตนในจิต ก็ต้องสละทั้งชีวิตทางโลกเพื่อธรรมในการตามรอยครู…

ล้อมกรอบ

คณะศิษย์วัดป่าหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  ขอเชิญร่วมงานบุญ “บูชาพระคุณ” เพื่อแสดงกตเวทิตา และ รำลึกในเมตตาบารมีธรรม ครบรอบ๓ ปีแห่งการละขันธ์ ท่านศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ท่านพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม  นำคณะสงฆ์พระกรรมฐานบิณฑบาต รอบศาลา จากนั้น ๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหาร และฟังธรรมจากท่านพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม อันเนื่องกับปฏิปทาการปฏิบัติและ คุณูปการต่อทางโลก และทางธรรม ของท่านศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง ๐๙.๐๐ น. รับประทานอาหารร่วมกัน ท่านใดที่สะดวกในวันและเวลาดังกล่าว ขอเรียนเชิญร่วมงานบุญอันเป็นสิริมงคลนี้ เพื่อร่วมรำลึกในพระคุณที่ท่านเมตตาดูแลอบรมธรรมะปฏิบัติแด่พุทธศาสนิกชน ทั้งชาวไทย และ ชาวต่างประเทศ นับเป็นคุณูปการสำคัญของท่านในการร่วมสืบสานต่ออายุพระพุทธศาสนา เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจ ในการประพฤติปฏิบัติธรรมตามกำลังแห่งตน

คอลัมนฺ์ บันทึกธรรมวิจัย โดย มนสิกุล โอวาทเภสัชช์ หน้าธรรมวิจัย นสพ.คมชัดลึก วันอังคารที่่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here