อาศรมบ้านดอกแดง : แสงสว่างแรกแห่งชุมนุมบนดอยสูง” เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท เจ้าของรางวัลพระนักเขียนปัญจสิกขะ
อาศรมบ้านดอกแดง : แสงสว่างแรกแห่งชุมนุมบนดอยสูง”
เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท เจ้าของรางวัลพระนักเขียนปัญจสิกขะ

“อาศรมบ้านดอกแดง”

บันทึกพระผู้เสียสละจากยอดดอย ที่หันหน้าเข้าหาชุมชน

 พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส และ  พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท
พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส และ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

         จากการลงพื้นที่จาริกบุญ จาริกธรรม ของ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท กับ พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส และทีมจริยธรรมแชนแนล(สื่ออาสา) จากสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ  ในโครงการธรรมสัญจรเยี่ยมพระ พบปะโยม ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง แบ่งปันน้ำใจคนบนดอย ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ ๑๒ –๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑  ณ อาศรมบ้านดอกแดง

พระมหาฐานันดร เขมปญฺโญ ดร.ออกบิณฑบาตกับสหธรรมิก
พระมหาฐานันดร เขมปญฺโญ ดร.ออกบิณฑบาตกับสหธรรมิก

ณ ที่แห่งนั้น พระมหาฐานันดร เขมปญฺโญ ดร. เลือกที่จะกลับไปยังแผ่นดินเกิดเพื่อให้ญาติพี่น้องบนดอยสูงได้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งก่อเกิดเป็นหนังสือ “อาศรมบ้านดอกแดง : แสงสว่างแรกแห่งชุมชนบนดอยสูง” เล่มนี้ หลังจากที่พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ได้เขียนลงในคอลัมน์ “จาริกบ้าน จารึกธรรม” นสพ.คมชัดลึก มาแล้วช่วงหนึ่ง และกว่าจะรวมเป็นเล่มออกมาก็ผ่านไปเป็นปีเห็นจะได้ จนกระทั่งหนังสือเสร็จสมบูรณ์เป็นรูปเล่มน่าอ่านเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมา จัดพิมพ์โดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร

         พระมหาขวัญชัย กิตติเมธี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร เขียนไว้ในคำปรารภตอนหนึ่งว่า ขณะที่สังคมเริ่มสงสัยถึงบทบาทของพระสงฆ์สมัยนี้ คำถามมากมายที่ทิ้งไว้นั้น วันนี้อาจได้คำตอบจากหนังสือเล่มนี้ไม่มากก็น้อย ยิ่งเมื่อท่านได้สัมผัสกับพระอย่างพระมหาดร.ฐานันดร เขมปญฺโญ ภาพในใจเหล่านี้ก็ชัดขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง “ความเป็นพระ” และ “ความเป็นบัณฑิต” ที่อยู่ในตัวท่านอย่างเต็มเปี่ยม กับการทำงานเชิงลึกในการเกื้อกูลชุมชนให้พึ่งตนเองได้ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเงินออมด้วยวิธีการรักษาศีลและสัจจะจนเกิดกลุ่มสัจจะบ้านดอกแดง และการพัฒนาชาวบ้านในพื้นที่ด้วยการไม่ได้มองว่า เขาเป็นอื่น จนทำให้มูลนิธิครูบาศรีวิชัย มอบโล่เกียรติคุณผู้มีผลงานดีเด่น “รางวัลครูบาศรีวิชัย” ประจำปี ๒๕๕๗ และรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๑ แก่พระมหา ดร.ฐานันดร เขมปญฺโญ เพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูต่อพระนักเผยแผ่ผู้เสียสละบนยอดดอย

           “แค่รับรู้ว่ามีบุคคลเช่นนี้อยู่จริง โลกนี้ดูมีคุณค่าเกินกว่าใครจะสนใจแต่เรื่องตัวเอง หรือใครที่ไม่รู้ว่าในวันนี้ แต่วันหน้าหนังสือเล่มนี้จะช่วยบอกเล่าสืบต่อไป”   พระมหาขวัญชัย กล่าว

ขอขอบคุณ ภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ
ขอขอบคุณ ภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง
แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

ล้อมกรอบ

อาศรมบ้านดอกแดง : แสงสว่างแรกแห่งชุมนุมบนดอยสูง”

เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท เจ้าของรางวัลพระนักเขียนปัญจสิกขะ

ต่อลมหายใจพระพุทธศาสนาบนยอดดอย

เรียนรู้การทำงานของพระมหา ดร.ฐานันดร เขมปญฺโญ เจ้าอาศรมบ้านดอกแดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ที่ปรึกษากลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ วัดสระเกศ

ผู้นำจิตวิญญาณ นักบุญแห่งขุนเขา

“…การทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนดอยต้องใจเย็นๆ และมีความอดทน

…ท่านได้เปรียบไข่ขาวไข่แดงเหมือนกิเลสคน เปรียบเปลือกไข่เสมือนธรรมะ ถ้าผู้เผยแผ่ถือไข่ไม่ดี จะจับถือแรงก็ไม่ได้ ทำได้เพียงประคองถือให้มั่นและมีสติ

มีความเพียร มีศรัทธา ถ้าไม่อย่างนั้นไข่จะตกแตก”

….

สนใจหนังสือ “อาศรมบ้านดอกแดง : แสงสว่างแรกแห่งชุมนุมบนดอยสูง”

เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันพัฒนาพระวิทยากร ศาลาสันติวัคคีย์ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ  โทร. ๐๘๖ -๗๖๗-๕๔๕๔

จากคอลัมน์ หมายเหตุพระไตรสรณคมน์ (หน้าพระไตรสรณคมน์ นสพ. คมชัดลึก วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒) โดย  มนสิกุล โอวาทเภสัชช์
จากคอลัมน์ หมายเหตุพระไตรสรณคมน์
หน้าพระไตรสรณคมน์ นสพ. คมชัดลึก วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒
โดย มนสิกุล โอวาทเภสัชช์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here