มองมุมใหม่

จำเป็นมากที่ต้องออกจากมุมเดิมๆ

ด้วยการคิดใหม่

การคิดใหม่จะเกิดขึ้นได้ ไม่ใช่คิดจากจินตนาการเพียงอย่างเดียว

เพราะจินตนาการอาจทำให้หลงทาง พลาดเป้า ไปยาวไกล

แต่การคิดใหม่ ไปจนถึงการกระทำใหม่ๆ

หมายถึงการก้าวออกจากมุมเดิมๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง

การประสบความสำเร็จ ไม่อาจมาได้ด้วยการหยุดอยู่ที่เดิม

แต่ต้องก้าวออกจากความคิดเดิมๆ

แล้วตั้งต้นทำความคิดนั้นให้เป็นจริง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here