สัปดาห์ที่แล้วเล่าถึงกิจวัตรประจำวันของพระสงฆ์ผู้เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจในเกาหลี รวมถึงการเดินทาง ความเป็นอยู่ วันนี้ขอกล่าวถึงพระสงฆ์กับงานสาธารณสงเคราะห์ ซึ่งเป็นงานหนึ่งในหกด้านของกรอบงานของการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของมหาเถรสมาคม

งานด้านสาธารณสงเคราะห์ ถือได้ว่าเป็นงานที่เป็นพลังสำคัญในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เป็นงานที่มหาเถรสมาคมกำหนดให้พระสงฆ์ได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือสังคมทั้งในยามปกติ ยามปกติก็ให้กำลังใจ ให้ธรรมะเป็นเครื่องเจริญจิตใจ และเกิดปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆ อุทกภัย อัคคีภัย เป็นต้นก็ช่วยเหลือเท่าที่กำลังจะทำได้

“สาธารณสงเคราะห์” ศาสนกิจของพระสงฆ์ไทยในเกาหลี

โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท  วัดพุทธารามเกาหลี  เมืองอันซัน ประเทศเกาหลีใต้

งานสาธารณสงเคราะห์ในต่างประเทศก็มีแตกต่างกันไป วัดพุทธารามเกาหลีนั้นก็มีหลายๆ อย่าง  อาทิ ให้ที่พักอาศัยกับแรงงานไทยที่ตกงานมาพักอาศัยที่วัด ทั้งออกพื้นพี่อนุเคราะห์สนทนาธรรมให้กำลังใจกับแรงงานไทยที่ทำงานในพื้นที่ต่างๆ อนุเคราะห์ทำพิธีกรรมเกี่ยวกับการจัดการงานศพ งานทำบุญต่างๆ

พระอาจารย์จิระศักดิ์ เกตุเมโธ ประธานสงฆ์วัดพุทธารามเกาหลี เล่าให้ฟังว่า วัดและพระสงฆ์ถือว่าเป็นที่พึ่งของญาติโยมทั้งในยามปกติ และยามทุกข์ยาก วัดให้ความอนุเคราะห์แรงงานไทยที่ตกงานมาพักอาศัยอยู่ที่วัดสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปปีหนึ่งก็ร่วม ๒๐๐-๓๐๐ คน ซึ่งวัดก็อนุเคราะห์ที่อยู่อาศัย ข้าวปลาอาหาร ค่าน้ำค่าไฟ ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายอะไร ทุกอย่างฟรีหมด

เกณฑ์ในการเข้าอยู่พักอาศัยก็ไม่ได้กำหนด ว่าจะพักได้คราวละกี่วัน พูดง่ายๆ ก็จนกว่าจะหางานได้ มาอยู่วัดเราก็ไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรมากมาย ให้เว้นอบายมุขทั้งหก ไม่ดื่มสุรา ไม่ให้เที่ยวกลางคืน ไม่ให้เล่นการพนัน เป็นต้น ช่วยกันทำวัตรสวดมนต์เจริญจิตภาวนาวันละ ๒ ครั้ง ที่เหลือก็ช่วยงานวัด ช่วยทำอาหาร ปัดกวาด เช็ดถู ต้อนรับญาติโยมมาทำบุญ ไม่ทำให้วัดเดือดร้อน ไม่ทำให้พระสงฆ์เดือดร้อน และไม่ทำให้ญาติโยมเดือดร้อน”

 พระอาจารย์ท่านยังเล่าให้ฟังอีกว่า  วัดถือว่าเป็นของทุกคน เพราะทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะศรัทธา วัดเกิดขึ้นได้เพราะศรัทธาของชาวไทย เงินทุกบาททุกสตางค์ที่สร้างวัด ก็เกิดขึ้นด้วยศรัทธา

“อาตมาก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นเนื้อนาบุญผู้นำศรัทธา บริหารจัดการให้ทุกอย่างเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา ทุกคนได้รับประโยชน์ร่วมกัน ข้าวปลาอาหารที่ญาติโยมทำบุญมา หลังจากที่ถวายพระสงฆ์แล้ว ก็แจกจ่ายให้ทุกคนได้กินร่วมกัน เพราะพระสงฆ์ก็ไม่รู้จะเอาไปไหน เราก็ได้ถือว่าทำบุญต่อ เป็นบุญต่อบุญ ถ้ามีมากข้าวสารอาหารแห้ง บางครั้งก็แบ่งไปให้บ้านพักคนชราสถานสงเคราะห์ของคนเกาหลี

“เวลาแรงงานตกงานก็มาพักอาศัย ญาติโยมร่วมกันมาบวชศีลจาริณีปฏิบัติธรรม นี้เรียกว่าประโยชน์ในด้านร่างกาย ส่วนประโยชน์ในด้านจิตใจ วัดถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจ ทุกคนได้มาร่วมกันทำบุญ ทำวัตรสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา ได้ฟังธรรม ได้ธรรมะเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิต ถือว่าเป็นประโยชน์สูงสุดแล้ว ในการมีวัดในต่างแดน”

            พระมหาวราวุธ ปญฺญาวโร เล่าให้ฟังถึงการออกไปอนุเคราะห์ให้กำลังใจกับแรงงานไทยที่ทำงานในพื้นที่ต่างๆ มีครั้งหนึ่งที่ไปทางตอนใต้ของเกาหลี ใช้เวลาในการเดินทางไปครึ่งวัน ใช้เวลาในการเดินทางกลับก็ครึ่งวัน แรงงานไทยพอรู้ข่าว ก็มาทำบุญกันเยอะ สองผัวเมียคู่หนึ่งทราบว่า มีพระสงฆ์มาปฏิบัติศาสนกิจก็มากราบ บอกว่าดีใจมาก สิบกว่าปีแล้วไม่ได้เห็นชายผ้าเหลือง เป็นบุญของโยมจริงๆ กราบพระไปด้วยก็น้ำตาไหล โยมบอกว่าไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้เจอพระสงฆ์ไทยในเกาหลี ได้พูดคุยได้สนทนา แม้เล็กน้อยแต่ก็สัมผัสได้ถึงความอิ่มเอมใจ โยมทำงานที่ฟาร์มไก่ขนไข่ไก่มาถวายเยอะมาก ราวกับว่าคงไม่ได้มีโอกาสเจอพระสงฆ์อีก

“สาธารณสงเคราะห์” ศาสนกิจของพระสงฆ์ไทยในเกาหลี โดย  พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท
“สาธารณสงเคราะห์” ศาสนกิจของพระสงฆ์ไทยในเกาหลี โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

           การอนุเคราะห์การทำพิธีกรรมเกี่ยวกับการจัดงานศพ ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่พระสงฆ์จะต้องให้การอนุเคราะห์ ผู้เขียนได้ถามกับโยมท่านหนึ่งเกี่ยวกับการจัดงานศพในเกาหลี คุณโยมเล่าให้ฟังว่า ถ้ามีคนไทยเสียชีวิตเกิดขึ้นก็ติดต่อสถานทูตดำเนินเรื่องเกี่ยวกับข้อกฎหมาย เอกสารต่างๆ ก็มีสองทางเลือกคือ ส่งศพกลับประเทศไทย จัดการเผาที่นี่แล้วส่งกระดูกกลับไทย หรือกระดูกก็ไม่เอากลับก็มีสถานที่ให้บรรจุเก็บกระดูกได้เหมือนกัน อยู่ที่ความประสงค์ของญาติ

           การจัดงานศพที่นี่ทุกโรงพยาบาลมีห้องสำหรับเก็บศพ และห้องสำหรับทำพิธีกรรม เหมือนศาลาวัด ก็ตั้งรูปภาพสำหรับไหว้ศพ ถ้าเป็นศาสนาพุทธก็ทำพิธีกรรม สวดศพได้ มีการจัดเลี้ยงผู้มาแสดงความอาลัย จะจัดกี่วัดก็แล้วแต่เจ้าภาพ สถานที่เผาก็จะอยู่อีกที่หนึ่ง หรือถ้าเป็นคนที่ไม่มีศาสนาตามความเชื่อของเกาหลีก็ทำพิธีฝัง

           สำหรับคนไทยที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ถ้ามีเงินมากหน่อยก็จะเดินเรื่องนำศพส่งกลับไทย ถ้ามีเงินไม่มากก็ดำเนินการทำพิธีกรรมนิมนต์พระสงฆ์มาสวด มาทำบุญ เผาอะไรเสร็จก็นำกระดูกกลับไทย ค่าใช้จ่ายก็จะไม่มากเท่าไหร่  อยู่ที่ความสะดวกของญาติพี่น้อง ชีวิตของชาวไทยถ้าเกิดมีการเสียชีวิตอะไรอย่างนี้มีความลำบากมาก

           พระอาจารย์หลายๆ รูปที่เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจที่เกาหลีต่างก็เคยไปสวดศพ ตามแต่กรณีที่แตกต่างกันไป กรณีหนึ่งเสียชีวิตด้วยเหตุแก๊สของระบบทำน้ำอุ่นรั่ว กำลังอาบน้ำอยู่ดีๆ ตามปกติ ก็ช็อคหมดสติเสียชีวิตไป

พระอาจารย์จิระศักดิ์ ท่านเล่าให้ฟังกรณีหนึ่งว่า ผู้หญิงคนหนึ่งอายุยี่สิบกว่าๆ ทำสวนกันอยู่ดีๆ ปกติ ในโรงเรือนปลูกผักขนาดใหญ่ ในโรงเรือนหนึ่งอยู่กันสองคนกับเพื่อน ครอบครัวแม่ผู้เสียชีวิตก็อยู่ด้วย แต่อยู่คนละโรงเรือน วันที่เสียชีวิตในระหว่างที่เพื่อนไปเข้าห้องน้ำพอดี ตัวเองก็ไปเปิดสวิตช์มอเตอร์เพื่อให้ชั้นบนของโรงเรือนเปิดรับแสงอาทิตย์ ในระหว่างที่เปิดสวิตช์ผมก็ไปเกี่ยวเข้ากับเครื่องมอเตอร์ ลากตัวเองพันกับโซ่หมุนขึ้นไป เรียกให้ใครช่วยก็ไม่ได้ยิน เพราะเครื่องมอเตอร์ก็ทำงานเสียงดัง เพื่อนกลับมาก็เห็นผู้เสียชีวิตห้อยติดอยู่กับโซ่เครื่องมอเตอร์ช่วยไม่ทันแล้ว เจ้าของสวนญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตก็มานิมนต์พระสงฆ์ไปทำพิธีสวดถอนวิญญาณ

และอีกกรณีหนึ่งพระอาจารย์กิตติศักดิ์ กิตฺติสกฺโก เล่าให้ฟังว่า เจ้าหน้าที่จากสถานทูตโทรมาประสานงานนิมนต์ให้ไปสวด ซึ่งเป็นคนงานไทยที่ทำงานในห้องเครื่องใต้ท้องเรือ หัวใจล้มเหลวเสียชีวิต ซึ่งเป็นการเดินทางไปสวดที่กลางทะเลที่เป็นจุดพักเรือขนสินค้าขนาดใหญ่ อยู่ทางใต้ของเมืองอินซอน เป็นเรือที่เดินทางมาจากไหนไม่รู้แต่ผ่านเกาหลีจะไปส่งสินค้าที่สิงคโปร์ มีลูกเรือไทยที่ทำงานอยู่ประมาณ ๑๐ กว่าคน เจ้าหน้าที่ก็พานั่งเรือขนาดเล็กไปที่จุดจอดเรือใหญ่ พอไปถึงทางเจ้าภาพก็ถวายภัตตาหารเพล หลังจากนั้นสวดทำน้ำพระพุทธมนต์ แล้วก็สวดบังสุกุล

ในระหว่างที่ศพถูกบรรจุอยู่ในห้องแช่เข็งของเรือ บังสุกุลเสร็จก็ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ได้ลงไปในห้องเครื่องที่คนงานเสียชีวิต ทำให้ได้เห็นสภาพห้องทำงาน ไม่ได้สุขสบายเหมือนอย่างที่หลายคนคิด เห็นสภาพแล้วก็ทำให้เกิดความคิดหลายๆ อย่าง เราทำงานเพื่อหวังเงินทอง จนลืมที่จะดูแลตัวเอง บางครั้งได้เงินเยอะก็จริง แต่ก็ต้องแลกมาด้วยความเป็นความตาย

ความจริงเราทำงานอะไรก็ได้ ไม่จำเป็นต้องรวยมาก พออยู่พอกิน ไม่ทรมานร่างกายมากเกินไป แค่นี้ก็มีความสุขแล้ว ไม่ต้องเอาความรวยจนไปเปรียบเทียบกับใคร หลังจากทำพิธีกรรมทางศาสนาเสร็จ ศพก็ถูกบรรจุถุงซิปนำขึ้นเรือเล็กมาพร้อมกับพระสงฆ์นำขึ้นฝั่ง สถานทูตก็เดินเรื่องส่งศพกลับประเทศไทย นี่ก็เป็นตัวอย่างของการสงเคราะห์ในเรื่องพิธีกรรมการจัดการงานศพ

การสงเคราะห์ในเรื่องอื่นๆ ก็มี การเจริญพระพุทธมนต์เปิดร้านอาหาร การเจิมรถอะไรเหล่านี้ ก็ถือว่าเป็นงานให้กำลังใจ ถือโอกาสสอนธรรมะไปในตัว ในการค้าขาย ตัวอย่างหลายคนอยากจะมีความร่ำรวย ก็เล่าเรื่องหัวใจเศรษฐีที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ให้ฟัง ขยันหา รักษาดี มีกัลยาณมิตร ใช้ชีวิตให้พอเพียง

ขยันหา คือ มีความขยันหมั่นเพียร ทำการค้าด้วยความสุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบ ให้น้ำใจก็ย่อมได้รับน้ำใจตอบ

 รักษาดี คือ เมื่อมีความขยันหมั่นเพียรแสวงหาทรัพย์มาได้โดยทางที่สุจริตแล้ว ก็ต้องรู้จักรักษาทรัพย์สินที่หามาได้นั้นให้คงอยู่ ไม่ให้สูญหาย ไม่ให้เสียหาย เก็บอดออม ใช้ให้เกิดประโยชน์

มีกัลยาณมิตร ชีวิตคนเราจะทำอะไร ถ้ามีมิตรที่ดี มีความปรารถนาดีต่อกัน ย่อมจะมีแต่ความเจริญในอาชีพ การงาน เจริญในทุกๆ อย่าง

ใช้ชีวิตให้พอเพียง คือ ใช้ชีวิตเหมาะสมกับฐานะของตนเอง ไม่ว่าจะมีทรัพย์สินเงินทองมากหรือน้อย ไม่ว่าจะมีฐานะยากจนหรือร่ำรวย การจับจ่ายใช้สอยก็ให้เป็นไปตามสมควร การใช้จ่ายทรัพย์เพื่อดำรงชีวิตก็ให้เป็นไปตามความเหมาะสม ไม่ใช้จ่ายเกินตัว

“สาธารณสงเคราะห์” ศาสนกิจของพระสงฆ์ไทยในเกาหลี โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

วันหนึ่งพระไปปฏิบัติศาสนกิจนอกวัดหมด มีผู้เขียนรูปเดียว ในช่วงค่ำก็มีโยมคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวเนปาลเคยบวชเป็นพระที่เมืองไทย ได้ออกรถใหม่ก็ถือโอกาสมาทำบุญแล้วก็นิมนต์ลงไปเจิมรถด้วย ผู้เขียนก็อัญเชิญคุณของพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์มาปกปักรักษาแล้วก็ให้สติคนขับบอกว่า “คะนอง พินาศ ประมาท ตาย ขับสบาย มีสติ” ก็คิดในใจอยู่ ถ้าอยู่หลายรูปไม่มีโอกาสจะได้เห็นภาพผู้เขียนไปเจิมรถอย่างนี้

ทุกพิธีกรรมก็แผงด้วยภูมิปัญญาธรรมะทั้งนั้น ทุกอย่างคือกำลังใจ อยู่ที่พระสงฆ์จะทำให้ญาติโยมเกิดปัญญาในการใช้ชีวิตได้อย่างไร

ติดตามการปฏิบัติศาสนากิจของพระสงฆ์ไทยในประเทศเกาหลีใต้ในตอนต่อไป

จาริกบ้านจารึกธรรม นสพ.คมชัดลึก วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒

“สาธารณสงเคราะห์” ศาสนกิจของพระสงฆ์ไทยในเกาหลี

โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท วัดพุทธารามเกาหลี  เมืองอันซัน ประเทศเกาหลีใต้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here