“ศาสนสัมพันธ์” สังฆะเป็นหนึ่งเดียว ปณิธานพระสงฆ์ไทยในเกาหลีใต้ (จบ) โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

0
1816

สัปดาห์ที่แล้วเล่าเรื่อง “ศาสนสัมพันธ์ สังฆะแห่งการเกื้อกูลในเกาหลีใต้” ยังไม่จบ

ฉบับนี้ขอเล่าเชื่อมโยงต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว เพื่อให้เห็นภาพรวมของคณะสงฆ์ไทยในเกาหลีใต้กับวิถีพุทธของพระทุกนิกายก็เป็นหนึ่งเดียวกัน

“ศาสนสัมพันธ์” สังฆะเป็นหนึ่งเดียว

ปณิธานพระสงฆ์ไทยในเกาหลีใต้  (จบ)

โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท พระธรรมทูต วัดพุทธารามเกาหลี  เมืองอันซัน ประเทศเกาหลีใต้

“ศาสนสัมพันธ์” สังฆะเป็นหนึ่งเดียว ปณิธานพระสงฆ์ไทยในเกาหลีใต้ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท วัดพุทธารามเกาหลี  เมืองอันซัน ประเทศเกาหลีใต้
“ศาสนสัมพันธ์” สังฆะเป็นหนึ่งเดียว ปณิธานพระสงฆ์ไทยในเกาหลีใต้ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท
พระธรรมทูต วัดพุทธารามเกาหลี  เมืองอันซัน ประเทศเกาหลีใต้

 ในช่วงผู้เขียนเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจสัปดาห์แรกได้เดินทางกับคณะสงฆ์วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร และวัดพุทธารามเกาหลี นำโดยพระปัญญาวชิราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ได้ไปถวายสักการะพระมหาเถราจารย์ซีฮงซือนิม รองประธานพุทธสมาคมเกาหลีใต้ ผู้รับผิดชอบด้านการดูแลพระสงฆ์ต่างประเทศที่เข้ามาปฏิบัติศาสนกิจในประเทศเกาหลี ซึ่งในวันนี้ท่านได้ให้คำแนะนำแก่พระธรรมทูตผู้ปฏิบัติหน้าที่ในเกาหลีว่า

“พระสงฆ์ไทยหากอยู่ในประเทศจะมีกี่นิกายก็ได้ แต่หากอยู่ในเกาหลีต้องเป็นหนึ่งเดียว เพราะทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของคนไทยที่อยู่ในเกาหลี”

พระอาจารย์จิระศักดิ์ เกตุเมโธ ประธานสงฆ์วัดพุทธารามเกาหลี เล่าให้ฟังว่า เพราะแนวความคิดของคณะสงฆ์เกาหลี อยากให้เรารวมกันเป็นหนึ่งเดียวด้วยการมีสมาคมหรือหน่วยงานอะไรก็ได้ที่ทำหน้าที่ในการประสานกับวัดเกาหลี

“เพราะเวลานิมนต์พระสงฆ์ไทยเข้าร่วมกิจกรรม หรือแจ้งข่าวสารอะไร คณะสงฆ์เกาหลีต้องแจ้งวัดไทยเองทุกวัด ไม่มีสำนักงานกลาง หรือหน่วยงานกลางในการรับเรื่องแล้วแจ้งต่อ พระสงฆ์ไทยเราก็พยายามรวมตัวเพื่อจะจัดตั้งสมาคมพระพุทธศาสนาไทยขึ้นในเกาหลีขึ้น แต่ก็ยังไม่สำเร็จ”

“ศาสนสัมพันธ์” สังฆะเป็นหนึ่งเดียว ปณิธานพระสงฆ์ไทยในเกาหลีใต้ (จบ)
โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท พระธรรมทูต วัดพุทธารามเกาหลี  เมืองอันซัน ประเทศเกาหลีใต้ ผู้เขียน
ขณะบิณฑบาตยามเช้า ในประเทศเกาหลีใต้

การจัดกิจกรรมหรือส่งเสริมให้พระสงฆ์นานาชาติได้ร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลี วัดโชเกซา (Jogyesa Temple) ในฐานะเป็นวัดหลักก็ได้จัดกิจกรรมบ่อยๆ ในช่วงที่พระอาจารย์จิระศักดิ์ เดินทางปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศไทย ได้มอบหมายให้ผู้เขียนเข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนั้นโดยความร่วมมือของวัดพงอึนซา (Bongeunsa Temple) หรือชาวไทยเรียกว่า วัดหลวงพ่อยืน ได้นิมนต์ตัวแทนพระสงฆ์จากประเทศต่างๆ ที่มาปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเกาหลี ประกอบด้วยไทย เวียดนาม กัมพูชา ไต้หวัน พม่า ศรีลังกา และมองโกเลีย เป็นต้น เพื่อเข้าเยี่ยมชมวัด เรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลี ฉันอาหารเจ และเข้าชม Temple Style ของวัดที่สร้างใหม่

ในช่วงเช้า หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดพงอึนซา เมตตาให้การต้อนรับคณะสงฆ์ด้วยความเมตตาเป็นกันเอง ท่านเมตตาเปิดกุฏิของท่านต้อนรับ จัดเป็นสถานที่ถวายภัตตาหารเพล ซึ่งเป็นอาหารเจ ท่านบอกว่า ไม่รู้ว่าทุกรูปฉันได้หรือเปล่า อาหารถูกปากไหม แต่ถึงอย่างไรก็ขอให้ฉันเยอะๆ

“ศาสนสัมพันธ์” สังฆะเป็นหนึ่งเดียว ปณิธานพระสงฆ์ไทยในเกาหลีใต้ (จบ) โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท
“ศาสนสัมพันธ์” สังฆะเป็นหนึ่งเดียว
ปณิธานพระสงฆ์ไทยในเกาหลีใต้ (จบ)
โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท พระธรรมทูต วัดพุทธารามเกาหลี  เมืองอันซัน ประเทศเกาหลีใต้

ท่านเมตตาให้เจ้าหน้าที่นำชมวัด เล่าประวัติความเป็นมาของวัด สถานที่ต่างๆ ภายในวัด ซึ่งแต่ละสถานที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก

สถานที่หนึ่งที่มีความน่าสนใจมาก คือ หอเก็บพระไตรปิฎก ซึ่งมีไม่กี่แห่งในประเทศเกาหลี เป็นพระไตรปิฎกที่ถูกจารึกลงในคัมภีร์ที่เป็นไม้ ซึ่งเป็นแผ่นไม้ไม่ใหญ่มาก ทำเป็นคัมภีร์แล้วก็จารึกคำสอนของพระพุทธเจ้าลงในแผ่นไม้ วิธีการรักษาคัมภีร์จะต้องควบคุมอุณหภูมิ ทำให้เย็น ฤดูร้อนก็ต้องเปิดเครื่องปรับอากาศ เพื่อไม่ให้ตัวอักษรในคัมภีร์ลบจางหายไป คำสอนจัดเป็นหมวดหมู่เหมือนประเทศไทย มีทั้งพระสุตันตปิฎก พระวินัยปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก

อีกสถานที่หนึ่งที่มีความเชื่อคล้ายๆ เมืองไทย คือ สถานที่ขอพร บนบานศาลกล่าว เป็นศาลาหลังหนึ่ง มีภาพวาดของเทพเจ้าต่างๆ ชาวบ้านก็จะมาขอพร บนบานศาลกล่าว ทั้งหนุ่มสาว คนเฒ่าคนแก่เพื่อให้สำเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนา ทั้งเรื่องของความรัก การงาน มีการเกษตรด้วย คงจะบนให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ตามความเชื่อที่ว่า ในป่าเขาลึกๆ จะมีนักพรต นักบวช ผู้บำเพ็ญฌาณอภิญญา เทพเจ้าที่สั่งสมบารมีช่วยเหลือคนให้พ้นทุกข์ จะบันดาลความสำเร็จให้ หลายๆ คนที่ประสบความสำเร็จก็จะมาแก้บน เอาข้าวสาร เอาดอกไม้ ของหอมมาบูชา

ในช่วงบ่ายได้เข้าชม Temple Stay หลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านได้กล่าวให้กำลังใจ อนุโมทนาขอบคุณ ท่านกล่าวว่า การที่ทุกรูปได้มาเยี่ยมชมวัด และเยี่ยมชม Temple Stay แห่งนี้ซึ่งสร้างขึ้นมาใหม่

วัดพงอึนซา เป็นวัดที่เก่าแก่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ได้รับการพัฒนามาหลายยุค หลายสมัย บางช่วงเกิดไฟไหม้ ก็ต้องซ่อมแซม บูรณะกันเรื่อยมา การที่จะรักษาวัดให้สวยงาม ให้เป็นที่ศรัทธาของคนเป็นเรื่องยาก การรักษาพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกัน

การที่ทุกท่านมาอยู่ที่นี่ก็เป็นเรื่องยาก มาเผยแผ่พระพุทธศาสนา มาช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาที่ประเทศเกาหลีก็เป็นเรื่องยากเช่นกัน มีอะไรจะให้ช่วยเหลือก็ขอให้บอก ทั้งที่ช่วยได้ และช่วยไม่ได้ จะมาใช้สถานที่ของวัดในการจัดกิจกรรม หรือมีพระมหาเถระผู้ใหญ่มาปฏิบัติศาสนกิจที่เกาหลี อยากจะใช้สถานที่ที่นี่ (Temple Stay) ถวายการต้อนรับก็ด้วยความยินดี พักที่นี่ ทำกิจกรรมที่วิหารก็ได้ จะได้เชื่อมศาสนสัมพันธ์กับคณะพระสงฆ์เกาหลี

พระอาจารย์จิระศักดิ์ท่านเล่าถึงการเชื่อมสัมพันธ์กับอาณาจักร วันนานาชาติและชุมชนคนไทยของวัดพุทธารามเกาหลี ให้ฟังว่า วัดพุทธารามเกาหลีอยู่ในเขตอันซัน จะมีการเชื่อมสัมพันธ์กับสถานีตำรวจอันซัน จะมีแผนกดูแลต่างประเทศ โดยมีตำรวจ ๒ ท่านมีหน้าที่คอยให้ความดูแลกิจกรรมของวัด ความปลอดภัย เวลาวัดมีกิจกรรมก็มาอำนวยความสะดวก เวลาคนไทยถูกทำร้ายร่างกาย ถูกละเมิดสามารถแจ้งได้จะมารับเรื่องที่วัด

          เทศบาลอันซัน เวลาเทศบาลจัดงานวิสาขบูชา หรืองานต่างๆ ที่เกี่ยวกับนานาชาติก็จะประสานให้วัดเข้าร่วมกิจกรรมตลอด ในบางครั้งก็ถวายข้าวสารให้วัดในฐานะที่เป็นสถานที่พักของแรงงาน ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานเขตอันซัน ก็ร่วมมือกับวัดให้ความรู้แรงงาน เวลามีกิจกรรมประสานทางวัดส่งตัวแทนคนไทยแสดงกลองยาว รำไทย เป็นต้น

สมาคมฌองโจเกาหลี (JTS) ซึ่งมีสำนักย่อยอยู่ตรงข้ามกับวัด ก็จะมีกิจกรรมตรวจสุขภาพแรงงานฟรี สอนภาษาเกาหลีให้กับแรงงาน และวัดขอใช้สถานที่สำนักงานในการสวดมนต์ข้ามปี ทอดกฐิน หรือมีผู้มาปฏิบัติธรรมมากๆ ก็ขอใช้สถานที่ได้

           ในส่วนของวัดนานาชาติอยู่ในเขตอันซันเวลาว่างก็ไปเยี่ยมชมวัด และชุมชนคนไทยทุกวันอาทิตย์พระสงฆ์ไทยก็ออกรับบิณฑบาตที่ตลาดอันซันเพื่อให้คนไทยได้ร่วมทำบุญกันทุกเช้า

           ติดตามเรื่องราวการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดพุทธารามเกาหลี เมืองอันซัน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่าน Facebook วัดพุทธาราม เกาหลี (วัดไทยอันซัน)

“ศาสนสัมพันธ์” สังฆะเป็นหนึ่งเดียว

ปณิธานพระสงฆ์ไทยในเกาหลีใต้  (จบ)

โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท  วัดพุทธารามเกาหลี  เมืองอันซัน ประเทศเกาหลีใต้

จากคอลัมน์ จาริกบ้าน จารึกธรรม (หน้าพระไตรสรณคมน์ นสพ.คมชัดลึก วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒)

พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท พระธรรมทูต วัดพุทธารามเกาหลี เมืองอันซัน ประเทศเกาหลีใต้ ผู้เขียน

วัดพงอึนซา เป็นวัดที่เก่าแก่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ได้รับการพัฒนามาหลายยุค หลายสมัย บางช่วงเกิดไฟไหม้ ก็ต้องซ่อมแซม บูรณะกันเรื่อยมาการที่จะรักษาวัดให้สวยงาม ให้เป็นที่ศรัทธาของคนเป็นเรื่องยาก การรักษาพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกัน

พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท พระธรรมทูต วัดพุทธารามเกาหลี  เมืองอันซัน ประเทศเกาหลีใต้ ผู้เขียน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here