เมื่อนึกย้อนไปตอนเด็กๆ ได้อ่านเรื่องราวของพระเวสสันดร เป็นเรื่องแรกในชีวิตของการศึกษาพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวว่านี่คือหนึ่งในเรื่องสุดท้ายของทศชาติพระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญเพียรมากว่า ๒๐ อสงไขย แสนมหากัป เพื่อที่จะค้นหาคำตอบของชีวิตในการที่จะออกจากทุกข์ในสังสารวัฏอย่างสิ้นเชิงในพระชาติสุดท้ายในเวลาต่อมา และตอนที่เจอหนังสือเล่มนี้อายุประมาณแปดเก้าขวบจากข้างบ้านซึ่งเป็นห้องแถวอยู่หน้าวัด  เป็นหนังสือการ์ตูน อ่านไปก็ร้องไห้ไป อ่านแล้วอ่านอีกไม่เคยเบื่อเลย

และเมื่อได้อ่าน ปณิธานของพระพุทธเจ้า จากหนังสือ “ทศชาติ” โดย ญาณวชิระ หรือ พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) จัดพิมพ์เป็นครั้งแรกโดย กองทุนพุทธานุภาพ ในปี พ.ศ.๒๕๔๙และพิมพ์ต่อเนื่องทุกปีมาจนถึงครั้งที่ ๘ ในปี พ.ศ.๒๕๕๗เล่มนี้ ซึ่งมีความหนาถึง ๗๔๘ หน้า ก็ยิ่งทำให้เข้าใจวิถีของพระโพธิสัตว์มากขึ้นดังคำโปรยบนปกว่า

“ขุนเขาย่อมมีวันทะลาย

สายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทาง

แต่ปณิธานของมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง”

รำลึกวันวาน… มโนปณิธาน พระราชกจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) จึงกลับมา เพื่อเรียนรู้หัวใจพระโพธิสัตว์ที่เข้มแข็ง พร้อมเผชิญวิกฤติในชีวิตด้วยความเมตตา กรุณา และขันติธรรม

หนังสือ “ทศชาติ” ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง โดย ญาณวชิระ
หนังสือ “ทศชาติ” ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง โดย ญาณวชิระ

“ลมหายใจพระโพธิสัตว์”

จากหนังสือ “ทศชาติ”  

ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง

ดย มนสิกุล โอวาทเภสัชช์

“กองทุนพุทธานุภาพ” เขียนไว้ในคำนำตอนหนึ่งว่า “ทศชาติ เป็นเรื่องราวการบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติของพระพุทธเจ้า ขณะยังเป็นพระโพธิสัตว์ เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน เป็นมนุษย์สามัญชน จนเป็นถึงพระมหากษัตริย์ แต่ละชาติทรงบำเพ็ญบารมีแต่ละอย่าง ด้วยจิตใจที่เด็ดเดี่ยว มีพระปณิธานที่แน่วแน่  ชีวิตในอดีตของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏอยู่ในทศชาติ จึงเป็นชีวิตที่น่าศึกษายิ่ง ”

         และเมื่อเปิดอ่านคำนำของท่านพระอาจารย์ “ญาณวชิระ” หรือ ท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชกิจจาภรณ์ ในครั้งนั้น ซึ่งเป็นผู้เขียน ท่านเป็นพระอาจารย์ที่เคารพรักและเป็นที่ศรัทธาเหนือเศียรเกล้าของข้าพเจ้า ด้วยความเป็นพระสุปฏิปันโนของท่านที่เพียบพร้อมไปด้วยวัตรปฏิบัติอันงดงามตามหลักพระธรรมวินัย โดยมีครูบาอาจารย์ที่เป็นทั้งพระป่าและพระบ้าน เมื่อท่านพระอาจารย์เขียนเรื่องนี้ขึ้นมาจากพระไตรปิฎกหลายฉบับจึงทำให้เห็นภาพชีวิตของพระโพธิสัตว์เป็นมนุษย์แท้ๆ มีลมหายใจ

ดังที่ท่านพระอาจารย์ญาณวชิระเขียนไว้ในคำนำผู้เขียนตอนหนึ่งว่า “ทศชาติ เป็นเรื่องราว ในอดีตชาติของพระพุทธเจ้า ขณะที่พระองค์กำลังบำเพ็ญบารมี เพื่อบรรลุพระโพธิญาณ และเป็นเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาที่ชาวโลก ไม่เฉพาะแต่คนไทย รู้จักมากที่สุดเรื่องหนึ่ง บรรพบุรุษไทยในอดีต ได้นำทศชาติมาเขียนเป็นจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถตามวัดต่างๆ บอกเล่าเรื่องราวให้ลูกหลานได้ศึกษาเส้นทางชีวิตมหาบุรุษ ผู้ที่จะเกิดมาเป็นพระศาสดาเอกของโลก

           “หลายปีมาแล้ว ผู้เขียนชอบไปนั่งในพระอุโบสถ ดูภาพจิตกรรมฝาผนัง วันแล้ววันเล่าไม่รู้จักอิ่ม ความงดงามของภาพจิตรกรรม ดึงผู้เขียนให้จมลึกลงไป สู่เหตุการณ์และเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต ตามภาพจิตรกรรม ทั้งงดงาม และเอิบอิ่ม

           “ค่ำคืนวันหนึ่ง เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ได้ปรารภถึงเรื่องอยากให้มีหนังสือทศชาติที่อ่านง่าย และเหมาะสมกับสมัยปัจจุบัน พร้อมกับส่งหนังสือให้เล่มหนึ่ง    

           “วันเวลาล่วงเลยมาจนถึงต้นปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ ผู้เขียนเริ่มเปิดพระไตรปิฎกและอรรถกถาออกอ่าน แล้วผู้เขียนก็จมหายไปกับเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ ในอดีตชาติของพระพุทธเจ้า บางเรื่องราวดูเจ็บปวดหนักหน่วงในชีวิตมนุษย์ จนไม่น่าเชื่อว่า จะมีชีวิตเช่นนี้อยู่จริงบนโลก บางเรื่องดูงดงาม บางเรื่องราวดูเหงาเศร้า  แต่ทั้งหมดเต็มไปด้วยพลังแห่งความเพียรพยายามของมหาบุรุษเอกของโลก

“พระพุทธเจ้าทรงเป็นมนุษย์ โดยเลือดเนื้อและชีวิตอย่างมนุษย์ทั่วไป แต่สูงส่งยิ่งด้วยพระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระกรุณาธิคุณเหนือมนุษย์และเทวดาทุกผู้ทุกนาม
         “ผู้เขียนพยายามเก็บความจากพระไตรปิฎก และอรรถกถาให้ได้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้ แล้วนำมาจัดเรียงหัวข้อใหม่ เพื่อให้น่าสนใจและชวนติดตามมากขึ้น โดยได้เชื่อมโยงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลไว้ด้วย”

สัปดาห์หน้าจะค่อยๆ เล่าเรื่องลมหายใจของพระโพธิสัตว์ อดีตชาติของพระพุทธเจ้า จากหนังสือ ตามรอย “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” โดยพระอาจารย์ญาณวชิระหรือ ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในครั้งนั้นกันต่อ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตและลมหายใจในวันนี้ให้มีคุณค่า อย่างชนิดที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “แม้มีชีวิตอยู่เพียงราตรีเดียวก็น่าชม”

รำลึกวันวาน… มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

หน้าธรรมวิจัย นสพ.คมชัดลึก วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒

“ลมหายใจพระโพธิสัตว์”จากหนังสือ “ทศชาติ”  ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง

โดย มนสิกุล โอวาทเภสัชช์

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here