เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุด แต่ส่วนใหญ่เรามักจะมองข้ามไป ไม่ค่อยได้สนใจ

นั่นก็คือ เรื่องของการ “รักตัวเองให้เป็น”

มีคนบอกว่า ใครๆ ก็รักตัวเองทั้งนั้น

แต่อยากจะยืนยันว่า  ยังรักตัวเองไม่เป็นกันหรอก

เท่าที่เห็นมามากมาย น้อยคนเหลือเกินจะรักตนเองเป็น

รักตัวเองให้เป็น

“จงเห็นคุณค่าของตนให้มากที่สุด”

โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

ไม่ว่าคุณจะมีคนที่รักคุณมากมายขนาดไหน บอกได้เลยว่า ถ้ารักตัวเองไม่เป็น ความรักของคนอื่นก็ไร้ความหมาย พ่อแม่รักลูกมากแค่ไหน ถ้าลูกรักตัวเองไม่เป็นนะ…ความรักของพ่อแม่ก็แค่สายลมผ่าน

ฉะนั้น ตรงนี้ ของเน้นที่รักตนเอง…ส่วนใครจะต่อยอดไปเรื่องรักใคร่โรแมนติกอะไรนั้น ก็แล้วแต่นะน่าจะใช้ได้เหมือนกัน

อย่างแรกเลย รักคือการเรียนรู้      Love is learn.

            ขอแตกประเด็นไปตามอักษรอย่างนี้คือ

L = learn  เราต้องเรียนรู้ตนเอง  ต้องดูตนออก รู้ว่าเราเป็นใคร บุคลิกนิสัย ความสามารถ ทักษะ และเป้าหมายของตนเองคืออะไรในการใช้ชีวิต เราเข้าใจตนเองมากแค่ไหน เวลาเราแสดงอารมณ์และพฤติกรรมอะไรออกไป เรารู้สึกตัวในระดับไหน อยากให้เรียนรู้ดูตนให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้

เราในวัยรุ่นกับเราในวันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง และเปลี่ยนไปในทิศทางไหน ดีขึ้นหรือแย่ลง จุดแข็ง จุดอ่อน ของเราคืออะไร เพราะถ้าความเป็นจริงกับความคิดของเราห่างกันไกลมันคือสาเหตุของการ “หลงตัวเอง”

O = open mind เปิดใจ ในที่นี้ไม่ใช่เปิดใจให้ใครเข้ามานะ แต่เปิดใจยอมรับความเป็นจริงของตนเองให้ได้  คนที่ปิดกั้นการรับรู้เองอย่างแท้จริง และตรงไปตรงมา บางทีอาจจะมีกลไกทางจิตที่สร้างมายาภาพบางอย่างหลอกตัวเองอยู่ เมื่อเราเห็นแล้วว่า เราเป็นคนแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและคนอื่น เราก็ต้องยอมรับ เช่น เราเป็นคนขี้เกียจ โมโหง่าย ไม่รอบคอบ หรือฝันอย่างหนึ่งแต่มักทำตัวไม่ตรงทางฝัน เราเปิดใจเพื่อที่จะได้ปรับใจให้ถูกต้อง

V = value เรื่องนี้สำคัญ จงเห็นคุณค่าของตนเองให้มากที่สุด ไม่มีใครลดคุณค่าเราได้ถ้าเราไม่ยอม  การรักตนเองให้เป็น ก็ต้องฝึกที่จะมองให้เห็นคุณค่าของตนเองให้ชัด มั่นใจในตนเอง อาจหาญกล้าที่จะแสดงตัวตนในแบบของเราให้โลกได้รับรู้ ต่อให้คนทั้งโลกจะบอกว่าคุณไร้ค่า ก็ไม่เท่าคุณคนเดียวที่ไม่เห็นค่าตนเอง

E = emotion  ความรักมันเป็นเรื่องของอารมณ์

เคยกล่าวบ่อยแล้ว

แต่การรักตนเองในที่นี้ คือการรู้เท่านั้นอารมณ์ของตนเอง ความรู้สึก สุข ทุกข์ เรามีความสุขกับอะไรหรืออะไรที่ทำให้ทุกข์ การเรียนรู้และฝึกอารมณ์เป็นปัจจัยสำคัญที่จะบอกได้ว่า คุณจะมีความสุขในชีวิตมากน้อยแค่ไหน ถ้าใจไม่เคยฝึก สุขทุกข์จะขึ้นอยู่กับคนอื่น แต่ใจที่ฝึกดีแล้ว จะมีความสุขได้ด้วยตนเอง

อันนี้คือต้องฝึกนะ   มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่จะต้องฝึกฝน

เชื่อไหมว่า แม้แต่ความสุขก็จะมีได้เมื่อเรียนรู้และฝึกฝน

บางคนหลงทุกข์อยู่ตั้งนาน พอได้ฝึกใจให้สุขเป็นนะ ก็เห็นสุขทันที

นี่แหละคน

ความรักก็เช่นเดียวกัน เราต้องเรียนรู้และฝึกฝน ฝึกตนเองให้รักเป็น และก่อนจะรักคนอื่น

ก็ต้องรักตัวเองให้เป็นเสียก่อน

            การรักตัวเองเป็น หรือ Love – yourself  เป็นทักษะสำคัญที่วัยรุ่นตอนนี้หลายคนขาดอย่างมาก ซึ่งจากการทำงานของพระวิทยากร ที่เราใช้กระบวนการทางพุทธจิตวิทยาเข้ามาประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อทำค่ายธรรมะในเชิงจิตวิทยาให้คำปรึกษา ซึ่งสถาบันพัฒนาพระวิทยากร และสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ วัดสระเกศฯ พยายามที่จะส่งเสริมทักษะด้านนี้ให้พระสงฆ์ ซึ่งกระบวนการนี้ทำให้เราได้สัมผัสความสุขความทุกข์และปัญหาลึกๆ ที่ซ่อนอยู่ในจิตใจของเด็ก ซึ่งบางคนสะท้อนให้ฟัง หรือแม้แต่ผู้ใหญ่บางคนที่แม้จะนับถือพระพุทธศาสนามาทั้งชีวิตและมีคำถามมากมาย แต่ไม่เคยได้รับคำตอบเลย เพราะไม่เคยถามพระเลยแม้สักครั้งเดียว

            แง่มุมความคิดบางอย่างที่ทำให้เกิดทุกข์อยู่ในใจ บางครั้งเพียงเพราะเราไม่เข้าใจจิตใจตนเองว่าจริงๆ แล้วมันคืออะไรกันแน่

ความรู้สึก ความคิดที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรและมันควรจะจัดการอารมณ์แบบนั้นยังไง มันเป็นโอกาสดีที่เราจะให้เด็กมีทักษะในการดูใจตนเองอย่างมีสติ ฝึกทักษะการรู้เท่าทันความคิดและความรู้สึก และการตัดสินใจอย่างมีสติ หรือคิดให้ถี่ถ้วนเสียก่อน

            การเรียนรู้ที่จะรักตนเองให้เป็นจึงเป็นทักษะแห่งความสุข  และความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างตนเองกับคนอื่นด้วย  เพราะเมื่อไหร่ที่เรารักตนเองเป็น เราก็จะเห็นค่าความรักของคนอื่น พร้อมทั้งเห็นค่าของความเป็นมนุษย์ด้วยกัน และนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการมีสังคมสันติสุข

พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป ผู้เขียน
ประธานกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯ วัดสระเกศ

V = value เรื่องนี้สำคัญ จงเห็นคุณค่าของตนเองให้มากที่สุด
ไม่มีใครลดคุณค่าเราได้ถ้าเราไม่ยอม
 การรักตนเองให้เป็น ก็ต้องฝึกที่จะมองให้เห็นคุณค่าของตนเองให้ชัด
มั่นใจในตนเอง อาจหาญกล้าที่จะแสดงตัวตนในแบบของเราให้โลกได้รับรู้
ต่อให้คนทั้งโลกจะบอกว่าคุณไร้ค่า ก็ไม่เท่าคุณคนเดียวที่ไม่เห็นค่าตนเอง
คอลัมน์ โชคดีที่มีพระ โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป
หน้าพระไตรสรณคมน์ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here