ฝึกเป็น “พระอภัย” ได้ทุกวัน

โดย พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ป.ธ.๙, กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม และผู้อำนวยการสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ (สกพ.)

เจริญพรหลังวันพระใหญ่ หลังวันลอยกระทง แต่ไม่หลังที่จะลอยโกรธา

To forgive is the most precious gift for both the giver and the receiver.

“หากไม่มีการให้อภัยผิด และไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลัง

จะหาสามัคคียาก ลำบากจัง ความพลาดพลั้ง ย่อมมีทั่ว ทุกตัวคน”

กลอนข้างต้นไม่ทราบผู้แต่งเป็นใคร แต่ผู้เขียนจำได้จากการท่องของหลวงลุงฉาย พระครูสังฆรักษ์ ปญฺญาปทีโป แห่งวัดญาณเวศกวัน ภาพจากรายการสามเณรปลูกปัญญาธรรมเมื่อ ๖ ปีที่แล้ว ปรากฏขึ้นมาทำให้นึกถึงกลอนนี้ ระหว่างการเป็นผู้ให้อภัย กับการเป็นผู้ได้รับการอภัยให้  โยมอยากเป็นฝ่ายไหน

ไม่ว่าคำตอบโยมคืออะไร โยมเป็นได้ทั้งสองทาง…

ไม่ขอ ก็ควรให้ ไม่ให้ ก็ควรขอ มีอะไรค้างคาใจกับใคร จะขอหรือจะให้ เลือกได้ตามใจโยม…

วันนี้ วันพระ หรือ ไม่ใช่วันพระ แต่ก็อยากให้โยมนึกถึงท่านสุนทรภู่ พระ…อภัย เป็นได้ทุกวัน

วันพระใหญ่ที่ผ่านมา ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒  ยังเป็นวันลอยกระทงอีกด้วย แต่หลายคน ไม่ได้ลอยกระทง…

ไม่อยากให้รวดร้าว แต่ก็ไม่อยากให้เรื่องราวถูกลืม…

ไม่อยากให้ความเจ็บปวดกลายเปลี่ยนเป็นเกลียดชังกัดกินหัวใจ

จนไม่เห็นว่าต้นตอปัญหาก็มาจากความเกลียดชัง

และไม่อยากให้ชินชา เจ็บปวดจนไม่รู้สึกรู้สา ด้วยไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไร

“สพฺเพสํ สงฺฆภูตานํ สามคฺคี วุฑฺฒิสาธิกา”

“ความพร้อมเพรียงแห่งชนผู้เป็นหมู่แล้วทั้งปวง ยังความเจริญให้สำเร็จ”

เราพร้อมเพรียงเป็นหมู่ร่วมกันแก้ปัญหาได้ไหม

โดยไม่โดนจำกัดด้วยเชื้อชาติศาสนาใด

ไม่ว่าอยู่นอกหรือในพื้นที่ ร่วมกันแก้ปัญหานี้ เพื่อสันติสุขของหมู่มนุษย์ด้วยกัน…

ได้ไหม?

           เพราะสันติที่แท้จริงคือ หากเราทุกคนช่วยกัน ทุกปัญหาเลย ที่แม้ไม่ใช่เรื่องของเรา หากเรามองให้ลึกลงไป ทุกปัญหาจะใหญ่ขึ้น หากเราไม่ช่วยกัน และทุกปัญหาจะเล็กลง จนไม่มีปัญหา หากเราช่วยกันแก้ไข ถ้าเราเอาตัวเองออกไปจากปัญหา หรือกล่าวโทษแต่คนอื่น สุดท้ายปัญหาจะกลับมาที่เราในที่สุด ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมเรียนรู้ใน “ฟอรั่มเปิดรับความต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 2.0” จัดโดย Digital4Peace ดิจิทัลเพื่อสันติภาพ และ Global Networks Events  เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภาคประชาสังคม องค์กรเอกชนไม่เเสวงหาผลกำไร วงเสวนาที่จะชวนกันช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยการมุ่งส่งเสริมการแสดงออกอย่างสันติ และพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมการเปิดใจรับฟัง อดทนอดกลั้นต่อความคิดเห็นต่าง การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายอย่างสันติ และร่วมต่อต้านความรุนแรงและข้อมูลเท็จบนโลกออนไลน์  เข้าร่วมโครงการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ นี้ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ fb พระมหานภันต์ เพื่อชีวิตดีงาม

ฝึกเป็น “พระอภัย” ได้ทุกวัน โดย พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ป.ธ.๙, กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม และผู้อำนวยการสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ (สกพ.) จากคอลัมน์ หมายเหตุพระไตรสรณคมน์ (หน้าพระไตรสรณคมน์ นสพ.คมชัดลึก วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒)

ฝึกเป็น “พระอภัย” ได้ทุกวัน โดย พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ป.ธ.๙, กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม และผู้อำนวยการสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ (สกพ.)  ขอขอบคุณภาพจาก สามเณรทรูปลูกปัญญา fb พระมหานภันต์ เพื่อชีวิตดีงาม
ฝึกเป็น “พระอภัย” ได้ทุกวัน โดย พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ป.ธ.๙, กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม และผู้อำนวยการสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ (สกพ.) ขอขอบคุณภาพจาก สามเณรทรูปลูกปัญญา fb พระมหานภันต์ เพื่อชีวิตดีงาม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here