"คืนค่ำในความมืด" ภาพวาด โดย มนสิกุล วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2565 ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 4

ค่ำนี้
เป็นวันแรกที่รับรู้ถึงลมหายใจชัด
อาราธนาศีลแปด โดยไม่ต้องเปิดหนังสือ
ตระหนักรู้ถึงสัจจะว่ามีค่าเพียงใด
ซึมซับบรรยากาศความมืด
ในสวนของแม่และน้องอย่างอบอุ่น
ในทุกมิติของชีวิต
ปล่อยวาง
คืออะไร
คือปล่อยให้ความคิดลอยออกไปจากตัว
หรือเปล่า
ฉันอยากรู้ว้า
ถ้าไม่มีความคิด
ฉัน จะมีอยู่หรือเปล่านะ
ไปไกลๆ เลยนะ เจ้าความคิด
แน่ะ ยังอยู่

มนสิกุล
บันทึกในความมืด
วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พุทธศักราช 2565
ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 4 ถ้าจำไม่ผิดนะ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here