บัวบานกลางดินแดนโสม

โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท  วัดพุทธารามเกาหลี  เมืองอันซัน ประเทศเกาหลีใต้

           ครั้งก่อนได้เขียนเล่าถึงเรื่องการไปร่วมงานศพทางภาคเหนือของเกาหลี พอดียังเล่าไม่จบถึงเรื่องระหว่างเดินทางกลับได้แวะเยี่ยมวัดศรีลังกา ซึ่งเป็นสหธรรมิกของพระอาจารย์จิรศักดิ์ เกตุเมโธ เจ้าอาวาสวัดพุทธารามเกาหลี ซึ่งท่านเคยนิมนต์ให้ไปเยี่ยมวัดหลายครั้งแต่ก็ไม่มีโอกาส วันนี้มีโอกาสเลยได้ไปเยี่ยมเยียน

เจ้าอาวาสวัดพุทธารามเกาหลีเล่าให้ฟังว่า แต่ก่อนท่านไม่ได้สร้างวัดอยู่ตรงนี้ พอท่านเรียนจบปริญญาเอกด้านพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยของประเทศเกาหลีใต้ แล้วท่านก็เป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัย จากนั้นก็สอบเป็นพลเมืองของเกาหลีใต้ และท่านก็เริ่มหาที่ดินเพื่อจะสร้างวัด แล้วก็ได้มาซื้อที่นี้เพื่อสร้างวัด

หลังจากที่ท่านซื้อที่ดิน ก็เริ่มก่อสร้าง มีคนในท้องถิ่น ร้องเรียนถึงการเกิดขึ้นของวัด การมาอยู่ของคนต่างถิ่น ต่างวัฒนธรรม คนในท้องถิ่นกลัวจะทำลายวัฒนธรรมความดีงามของท้องถิ่น กลัวเสียงดังอะไรต่างๆ รบกวน ต่างก็ต่อสู้กันในศาลอยู่หลายปี จนในที่ศาลก็อนุญาตให้ท่านสร้างต่อ

เราไปถึงวัดในช่วงเวลาพลบค่ำ ประกอบกับฝนตกลงมาด้วย ก็เลยไม่ได้เดินดูพื้นที่รอบๆ ได้ดูแต่แปลนวัด และดูสวนแอปเปิ้ลหน้าวัดที่ท่านปลูกไว้กำลังจะเติบโต วัดมีพื้นที่กว้างพอสมควร สิ่งที่ท่านสร้างเสร็จแล้วก็เป็นวิหารศิลปะแบบศรีลังกา เหลือตกแต่งภาพวาดภายในเล็กน้อย โรงครัว สำนักงานก็เสร็จเรียบร้อย ยังเหลือกุฏิที่พักสงฆ์ด้านหลัง พร้อมกับกำแพงรอบวัด

เรื่องของพระบัวบานกลางดินแดนโสมพ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท
บัวบานกลางดินแดนโสม
โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

เจ้าอาวาสวัดศรีลังกา เล่าให้ฟังผ่านพระอาจารย์จิรศักดิ์ ถึงพระพุทธรูปไม้องค์หนึ่ง ซึ่งประดิษฐานชั่วคราวอยู่หน้าวิหาร ต่อไปภายภาคหน้าจะสร้างวิหารเล็กๆ เป็นที่ประดิษฐานว่า

ในระหว่างการสร้างวัด ก็มีชาวศรีลังกาได้โทรศัพท์มาหาท่านบอกว่า ที่โรงงานขยะรีไชเคิลของเทศบาล มีคนเอาพระพุทธรูปมาทิ้ง ท่านก็ไปดู ก็ช่วยกันสำรวจ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปไม้ ใต้ท้องของพระกลวงเข้าไปจนถึงเศียร ทุกคนก็สำรวจดู ท่านก็มองดูพระพักตร์ของพระพุทธรูปสวยงามมาก ใจท่านก็พลางนิมนต์กลับวัด มาถึงวัดท่านก็สำรวจอีกครั้ง สำรวจเข้าไปใต้ท้องพระ ก็มีทองคำ ซึ่งเป็นรูปเต่า รวมถึงแผ่นทองคำต่างๆ สำรวจลงมาจากเศียรของพระด้านใน ท่านก็ให้คนดู หลายคนก็ตีราคาประมาณ ๑๐ ล้านวอนซึ่งไม่มาก แต่คุณค่าทางจิตใจประเมินไม่ได้

วันนั้นก็เลยขอดู แต่ท่านก็ไม่ให้ดู ก็คงเป็นบุญของวัด เป็นบุญของพุทธศรีลังกาที่ได้พระพุทธรูปไม้ซึ่งสวยงามมากมาประดิษฐานไว้ที่วัด อาจจะเป็นความบังเอิญ หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ วัดได้พระพุทธรูปของคนในท้องถิ่นมาประดิษฐานที่วัด อย่างน้อยก็ได้รู้ว่าพระพุทธศาสนาเคยเจริญรุ่งเรื่องในแผ่นดินแถบนี้มาก่อน

เล่าให้ฟังถึงการมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ชาวศรีลังกาในเกาหลี พระอาจารย์จิรศักดิ์ท่านเล่าให้ฟังว่า พระศรีลังกานั้นมาศึกษาและเผยแผ่ที่เกาหลีมาก โดยมาอยู่แบบมหายานอยู่ในวัดของพระเกาหลีเลย ก็เรียนภาษาเกาหลีแล้วเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย พอมีกำลังก็ไปสร้างวัดศรีลังกาของตนเอง ซึ่งประชากรชาวศรีลังกาที่มาทำงานในเกาหลีประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน แต่ก็ร่วมกันสร้างวัดศรีลังกาในเกาหลีรวมแล้วประมาณ ๓๐ วัด ถือว่ามากพอสมควร

พระอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังอีกว่า ความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์เกาหลีกับคณะสงฆ์ศรีลังกานั้นมีมาก ที่ประเทศศรีลังกามีการจัดโครงการต่างๆ สำหรับเด็กๆ เช่น ศูนย์การศึกษาก่อนเกณฑ์ในวัด โดยคณะสงฆ์เกาหลีเป็นผู้ให้การช่วยเหลือในการสร้างอาคารเรียน ห้องประชุมต่างๆ เป็นจำนวนมาก รวมถึงเป็นผู้บริหารในนามของศูนย์การศึกษาก่อนเกณฑ์ในวัด มีการสอนธรรมะ มีการสอนภาษาเกาหลี ซึ่งดำเนินการโดยพระสงฆ์เกาหลี ทำให้เกิดการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์สองประเทศมากขึ้น

อีกทั้งพระสงฆ์ของเกาหลีก็ไปเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศศรีลังกาเป็นจำนวนมาก พอไปแล้วก็อยากจะช่วยเหลือแผ่นดินที่ตนเองได้ศึกษาหาความรู้ ตอบแทนคุณพระพุทธศาสนา จึงเกิดโครงการต่างๆ ขึ้นมากมายในประเทศศรีลังกา

ติดตามเรื่องราวการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยในเกาหลีใต้ ผ่านเฟสบุ๊ค วัดพุทธาราม เกาหลี

บัวบานกลางดินแดนโสม โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท วัดพุทธารามเกาหลี  เมืองอันซัน ประเทศเกาหลีใต้

จากคอลัมน์ จาริกบ้าน จารึกธรรม (หน้าพระไตรสรณคมน์ นสพ.คมชัดลึก วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ผู้เขียน วัดพุทธารามเกาหลี เมืองอันซัน ประเทศเกาหลีใต้ พระธรรมทูต สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ
พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ผู้เขียน
วัดพุทธารามเกาหลี เมืองอันซัน ประเทศเกาหลีใต้
พระธรรมทูต สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here