วิถีแห่งเซน

วิถีแห่งการหลุดพ้น

เมื่อวานสนทนากับพี่สาวทางธรรม

แห่งเป้าเก็งเต๊ง

โรงเจเซนในหุบเขาคลองเตย

ก็เลยนำมาบันทึกไว้

เป็นกำลังใจให้ตัวเอง

บอกพี่สาวทางธรรมไปว่า

เราไม่ต้องออกไปแสวงหากำลังใจจากที่ไหน

เพียงเดินทางไปกับลมหายใจ

มีพระสตินำทาง

ตามที่พระพุทธเจ้าได้มอบกุญแจแห่งสมาธิ

เพื่อให้เราเปิดปัญญาจากจิตเรา

และนำมันออกมาใช้

แก้ปัญหาทุกอย่างด้วยตัวเราเอง

“ถ้าพี่ถามฉันว่า อะไรยิ่งใหญ่ที่สุด ฉันขอตอบตอนนี้อย่างไม่ลังเลเลยว่า รักของแม่ยิ่งใหญ่ที่สุด”

เพราะอะไรหรือ

แม้แต่พระพุทธเจ้ายังสละทุกอย่างเพื่อตามหาแม่

วิถีแห่งการหลุดพ้น หรือ พระนิพพาน

เกิดขึ้นจากเจ้าชายสิทธัตถะตามหาแม่

เพื่อจะได้ไปพบแม่

และนำทางแม่ไปสู่พระนิพพานเช่นเดียวกัน

เพราะความทุกข์นั้นยาวไกล

และสังสารวัฏก็หาที่สิ้นสุดมิได้

ไม่แน่นอน

หนทางเดียว

ที่จะออกจากสังสารวัฏ

และพบกันตลอดไป

ในดินแดนแห่งนิพพาน

ก็คือ

ศีล สมาธิและปัญญา

เดินตามอริยมรรคบนเส้นทางแห่งอริยสัจสี่

ทำไมเขียนดีอย่างนี้

เขียนตามความรู้สึกขอบพระคุณพระพุทธเจ้า

เราต้องชมตัวเอง

ให้กำลังใจตัวเองก่อนเลย

เพราะเรื่องจริงก็คือ

ถ้าเรามัวแต่ไปหาคำชื่นชมภายนอก

เราจะผิดหวัง

มีอะไรไม่ถูกก็ชวนมาธรรมวิจัยกัน

แล้วไปต่อ

ทำตามพระพุทธเจ้า พระธรรม

และพระสงฆ์ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์เรา

ไมผิดหวัง

ดังที่พระพุทธเจ้าทรงหลีกเร้นเพียงลำพังเสมอ

เพื่อบ่มเพาะตนเองให้มีกำลัง

ในการเยียวยาจิตใจตนเอง

ก่อนที่จะช่วยเหลือผู้อื่น

เราต้องมีกำลังภายในก่อน

เมื่อพระองค์พบ พระองค์ก็เปิดเผย

พระพุทธเจ้าไม่เพียงมอบแผนที่

แห่งการออกจากทุกข์เท่านั้น

พระองค์ยังมอบวิธีการธรรมวิจัย

ตรวจสอบตัวเราเองไว้ด้วยมากมาย

เธอไม่ต้องเชื่อ

เพราะกาลามสูตรมีอยู่

แต่เราต้องเพียรปฏิบัติบนหนทางนี้

ไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์

แม้ลูกผู้หญิงนั้นบวชในรูปแบบยาก

แต่หนทางนั้นมีอยู่

ศีล ๘ คือหนทาง

และการบำเพ็ญเพียรทางจิตอย่างไม่ลดละ

สวดมนต์ทำวัตรเข้าเย็นทุกวัน

โลกทุกวันนี้รุนแรง

เพราะลืมความรักของแม่

และถ้าผู้ชายบวช โลกนี้เย็นลงแน่

พระพุทธเจ้าจึงอนุมัติให้ผู้ชายบวชก่อน

อานิสงส์อันดับแรก

ผู้หญิงนั้น จะได้ปลอดภัย

เป็นจริงอย่างนั้น  เอาอะไรมาเถียง

มาสิ มาธรรมวิจัยกัน

พระพุทธเจ้าทรงสร้างสันติ

เพราะทำให้ผู้ชายออกบวช

พระพุทธเจ้าทรงขนาบพระเหมือนช่างปั้นหม้อ

 สุดยอดพระพุทธเจ้า

อย่าช้าเลย ไปบวชซะเถอะ

พวกชอบวิจารณ์พระทั้งหลาย

โลกจะได้เย็นอย่างแน่นอน

โลกนิพพาน เพราะผู้ชายบวช ฉันเชื่ออย่างนั้น

ไม่ต้องห่วง

ผู้หญิงจะไปใส่บาตรทุกเช้าเอง  ดีมาก

ที่เห็นสมณะทุกเช้า และได้ทำบุญ

เป็นมงคลแห่งชีวิต

เย็นๆๆๆ

ชาวพุทธเราเกิดมาเพื่อนิพพาน

ได้โปรดช่วยให้พระอาจารย์

และครูบาอาจารย์กลับมา

บนเส้นทางแห่งนี้

เพราะท่านเป็นเนื้อนาบุญของโลก

ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า

ยิ่งไปกว่านั้น

พระอานนท์ก็ข่วยให้ผู้หญิงบวชได้อีก

เพื่อให้มีสังฆะที่เกื้อกูลกัน

ในการเดินทางไปสู่ความพ้นทุกข์ในสังสารวัฏ

โดยไม่ต้องกลับมาอีก

ถ้าพี่สาวแห่งเป้าเก็งเต๊งจะถามฉันว่า

นวัตกรรมในจักรวาลนี้

อะไรสุดยอดที่สุด

ก็คือ ธรรมเที่พระพุทธเจ้าค้นพบนั้นแล

วิถีแห่งเซน ก็คือวิถีแห่งความเย็น “ใจ”

บนหนทางอริยมรรคมีองค์ ๘

ที่จะช่วยให้เราปลดเปลื้องความร้อนจากกกิเลสทั้งหลายให้ดับสนิท

โชคดีที่เรามีสังฆะมากหลาย

ทั้งเถรวาท มหายาน และวัชรยาน

เมื่อเธอทุกข์ใจ

และกำลังมองหาทางออกจากทุกข์

กัลยาณมิตรเป็นสิ่งสำคัญมาก

และเธอ นั้นแหละ

เป็นกัลยาณมิตรที่ดีที่สุดของตัวเธอเอง

แล้วเธอจะพบทุกอย่าง

ที่เธอทำหายไป

บนเส้นทางนี้

และขณะเดียวกัน

ก็จะพบว่า (…)

เว้นวรรคไว้ให้เธอบันทึกเองจ้ะ

มนสิกุล

บันทึกธรรมวิจัยยามเช้า

ดอกบัวในสวนของแม่และน้อง

บานแล้วเมื่อวานนี้ วันพระ

๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

ขึ้น ๙ ค่ำเดือน ๘

๐๗.๒๗ น.

บนเส้นทางเล็กๆ ที่กำลังเดินเพียงลำพัง : มนสิกุล บันทึก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here