๑. ปฐมบทแห่งชีวิต

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
เด็กชายเกี่ยว โชคชัย ขณะอายุ ๑๒ ปี
ภูเขาทอง วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร และสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) : กราบขอบพระคุณ ภาพจากวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
ภูเขาทอง วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร และสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) : กราบขอบพระคุณ ภาพจากวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
จากหนังสือ “วิถีแห่งผู้นำ”สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)
เจ้าอธิการพัฒน์  ภทฺทมุนี  วัดภูเขาทอง เจ้าคณะตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)
จากหนังสือ “วิถีแห่งผู้นำ”สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) กราบขอบพระคุณ ภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) กราบขอบพระคุณ ภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ
เจ้าอธิการพัฒน์  ภทฺทมุนี  วัดภูเขาทอง เจ้าคณะตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เจ้าอธิการพัฒน์  ภทฺทมุนี  วัดภูเขาทอง เจ้าคณะตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พระอุปัชฌาย์สามเณรเกี่ยว โชคชัย
 พระครูอรุณกิจโกศล (หลวงพ่อพริ้ง)
พระครูอรุณกิจโกศล (หลวงพ่อพริ้ง)
“วิถีแห่งผู้นำ” สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) และ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อยู่ ญาโณทยมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระอุปัชฌาย์
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) และ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อยู่ ญาโณทยมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระอุปัชฌาย์
เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อยู่ ญาโณทยมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ ๑๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
จากหนังสือ “วิถีแห่งผู้นำ”สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)
เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
วัดแจ้ง เกาะสมุย สถานที่สามเณรเกี่ยว โชคชัย พำนักเรียนปริยัติและปฏิบัติเป็นปฐม จากหลวงพ่อพริ้ง
วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here