นิทานธรรม เรื่องที่ ๓ นิทานธรรม เรื่อง บาปกรรมย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ภาพประกอบสีถ่านนิทานธรรม โดย หมอนไม้
นิทานธรรม เรื่องที่ ๓ นิทานธรรม เรื่อง บาปกรรมย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ภาพประกอบสีถ่านนิทานธรรม โดย หมอนไม้
พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ผู้เขียน วัดพุทธารามเกาหลี เมืองอันซัน ประเทศเกาหลีใต้
พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ผู้เขียน วัดพุทธารามเกาหลี เมืองอันซัน ประเทศเกาหลีใต้

นิทานธรรม เรื่องที่ ๓ บาปกรรมย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท  วัดพุทธารามเกาหลี  เมืองอันซัน ประเทศเกาหลีใต้ กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ

ในกาลครั้งนั้น ที่เมืองสาวัตถี มีช่างเจียระไนอัญมณีอาศัยอยู่กับครอบครัวที่บ้านหลังหนึ่ง ในทุกเช้ามีพระเถระรูปหนึ่งเข้าไปรับอาหารบิณฑบาตถึงในบริเวณบ้านเป็นประจำ

อยู่มาวันหนึ่งขณะที่นายช่างหั่นเนื้ออยู่นั้น มีราชบุรุษนำแก้วอัญมณีก้อนหนึ่งมาส่งให้ พร้อมกับบอกว่า พระราชาทรงมีรับสั่งให้เจียระไน เมื่อเสร็จแล้วให้นำกลับมาทูลถวาย นายช่างรับอัญมณีด้วยมือที่เปื้อนเลือดนำไปวางไว้ที่โต๊ะตัวหนึ่ง แล้วเข้าไปภายในบ้านเพื่อจะล้างมือ

 ภาพประกอบโดย หมอนไม้
ภาพประกอบโดย หมอนไม้

นกกะเรียนที่ครอบครัวนั้นเลี้ยงไว้ในบ้านเห็นแก้วมณีที่เปื้อนเลือดและมีชิ้นเนื้อติดอยู่ก็เข้าใจว่าเป็นชิ้นเนื้อ จึงกลืนลงท้องต่อหน้าพระเถระ เมื่อนายช่างกลับมาพบว่าแก้วมณีหายไป จึงถามภริยาและลูกว่า ใครเอาแก้วมณีไป ทั้งสองต่างก็ปฏิเสธ นายช่างก็หันไปถามพระเถระ พระเถระก็ตอบปฏิเสธเหมือนกัน

ภาพประกอบโดย หมอนไม้
ภาพประกอบโดย หมอนไม้

แต่นายช่างไม่เชื่อ เพราะในบ้านไม่มีใครอีกแล้ว นายช่างปักใจเชื่อว่าเป็นพระเถระ เขาจึงปรึกษากับภริยาว่า เขาจะทรมานร่างกายของพระเถระเพื่อให้ท่านรับสารภาพ แต่ฝ่ายภริยาไม่เห็นด้วย พยายามห้ามสามีเพราะเกรงว่าจะเป็นบาปกรรม

แต่ฝ่ายสามีไม่ยอม ได้ทรมานร่างกายพระเถระด้วยการเอาเชือกพันรอบศีรษะแล้วใช้ไม้ขัน จนเลือดไหลออกทางศีรษะ หู และจมูก พระเถระได้รับทุกขเวทนาอย่างสาหัสจนทรุดตัวลงนอนกับพื้น นกกะเรียนที่ครอบครัวนั้นเลี้ยงไว้ ได้กลิ่นคาวเลือดจากพระเถระก็ออกมาใช้จะงอยปากดูดกินเลือดนั้น

นายช่างเห็นก็ใช้เท้าเตะไปที่นกกะเรียนอย่างแรงด้วยความโกรธ แล้วพลางพูดว่า “เจ้าจะทำอะไร” ผลของการเตะนั้นทำให้นกกะเรียนตายทันที

พระเถระเห็นดังนั้น จึงกล่าวขึ้นว่า อุบาสก ท่านจงผ่อนเชือกพันศีรษะของอาตมาให้หย่อน แล้วไปดูนกกะเรียนว่าตายหรือยัง นายช่างได้ยินก็พูดขึ้นว่า ท่านก็จะตายเหมือนนกตัวนี้เหมือนกัน

พระเถระรู้ว่า นกกะเรียนตายแล้วจึงพูดว่า อุบาสก แก้วมณีนั้น นกตัวนี้กลืนกินเข้าไปในท้อง หากนกตัวนี้ยังไม่ตาย อาตมาภาพแม้ตาย ก็จะไม่บอกเรื่องนี้กับท่าน นายช่างได้ใช้มีดแหวะท้องนกกะเรียนก็พบแก้วมณี เกิดความสังเวชสลดใจ ก้มกราบขอขมาลาโทษพระเถระว่า ขอพระคุณเจ้ายกโทษให้ผมด้วยเถิด ผมทำอะไรลงไปกับท่านด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

พระเถระตอบว่า อุบาสก ท่านไม่มีโทษหรอก อาตมาก็ไม่มีโทษเหมือนกัน มีแต่โทษของวัฏฏะ (เป็นโทษของเวรกรรม) อาตมายกโทษให้ นายช่างเมื่อได้ยินดังนั้นจึงพูดว่า ท่านครับ เมื่อทานยกโทษให้ผมแล้ว ขอท่านมารับบิณฑบาตในบ้านของผมเหมือนเดิม

ภาพประกอบสีถ่านนิทานธรรม โดยหมอนไม้
ภาพประกอบสีถ่านนิทานธรรม โดยหมอนไม้

พระเถระตอบว่า อาตมาจะไม่มารับบิณฑบาตในบ้าน เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ ก็เพราะเหตุเข้ามารับบิณฑบาตในบ้าน พระเถระมีจิตแน่วแน่ แล้วสมาทานธุดงควัตรแล้วกล่าวปฏิญาณว่า ตั้งแต่บัดนี้ เมื่อเท้าทั้งสองยังเดินไปได้ เราจักยืนที่ประตูเรือนรับภิกษาจารเท่านั้น ครั้นต่อมาไม่นานพระเถระก็ปรินิพพาน ด้วยพิษบาดแผลจากการถูกทรมานนั้น

เรื่องนี้ พระศาสดาได้ตรัสเมื่อคราวประทับอยู่ที่วัดพระเชตวัน ทรงปรารภพระเถระชื่อว่าติสสะ ผู้ใกล้ชิดกับสกุลช่างเจียระไนอัญมณี ได้ตรัสเล่าเรื่องให้ภิกษุทั้งหลายฟัง ภายหลังพระภิกษุได้ถามถึงที่เกิดของบุคคลต่างๆ ในเรื่อง พระศาสดาตรัสถึงกฎแห่งกรรม ที่จะตามสนองแต่ละชีวิตในเรื่องนี้ว่า

นิทานธรรม เรื่องที่ ๓ นิทานธรรม เรื่อง บาปกรรมย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ภาพประกอบสีถ่านนิทานธรรม โดย หมอนไม้
นิทานธรรม เรื่องที่ ๓ บาปกรรมย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท  วัดพุทธารามเกาหลี  เมืองอันซัน ประเทศเกาหลีใต้ กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ ภาพประกอบสีถ่านนิทานธรรม โดย หมอนไม้นกกะเรียนกลับมาเกิดเป็นบุตรชายนายช่าง นายช่างไปเกินในนรก ภริยานายช่าง ตายไปแล้วเกิดในเทวโลก เพราะมีจิตอ่อนโยนในพระเถระ ส่วนพระเถระเป็นพระอรหันต์ก็ปรินิพพาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here