ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ
ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

นิทานธรรม เรื่องที่ ๒

“ไม่มีอะไรร้ายในวันที่เราใจดี ไม่มีอะไรดีในวันที่ใจเราร้าย”

โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท วัดพุทธารามเกาหลี เมืองอันซัน ประเทศเกาหลีใต้ กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม

พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ผู้เขียน วัดพุทธารามเกาหลี เมืองอันซัน ประเทศเกาหลีใต้
พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ผู้เขียน วัดพุทธารามเกาหลี เมืองอันซัน ประเทศเกาหลีใต้

มีวัดแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ติดภูเขา บรรยากาศ ธรรมชาติร่มรื่น เหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรม และวัดแห่งนี้ก็ต้อนรับพระอาคันตุกะเข้าพักอยู่เป็นประจำ แต่การเข้าพักวัดนี้ มีธรรมเนียมว่าคนที่จะเข้าพักจะต้องประลองปัญญาด้วยวิธีไม่ให้ใช้คำพูด จะกับเจ้าอาวาส หรือผู้ที่เจ้าอาวาสมอบหมายให้ ถ้าชนะถึงจะได้เข้าพัก ถ้าแพ้ก็ไม่สามารถที่จะเข้าพักได้

วันหนึ่งเจ้าอาวาสมีธุระที่จะออกไปนอกวัด จึงได้มอบหมายให้พระน้องชายบอกว่า วันนี้ถ้ามีพระอาคันตุกะมาขอพัก นิมนต์ท่านทำหน้าที่ประลองปัญญาด้วย

ภาพประกอบสีถ่านนิทานธรรม โดย หมอนไม้
ภาพประกอบสีถ่านนิทานธรรม โดย หมอนไม้

          ในช่วงเย็นวันนั้นก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งเดินทางมาจากต่างเมือง แต่ก็รู้ธรรมเนียมของวัดเป็นอย่างดี พอเข้าไปในวัดแล้วก็กราบพระประธาน แล้วก็มาเจอพระน้องชายของเจ้าอาวาส พระอาคันตุกะก็เลยยกนิ้วชูขึ้นมาหนึ่งนิ้ว

พระน้องชายเจ้าอาวาสก็ยกนิ้วชูขึ้นมาสองนิ้ว พระอาคันตุกะก็ยกนิ้วชูขึ้นมาสามนิ้ว พระน้องชายของเจ้าอาวาสก็กำกำปั้นแล้วก็ชูขึ้น พระอาคันตุกะเห็นดังนั้นก็รู้ทันทีว่า ตัวเองแพ้แล้วก็กราบพระ กราบลาพระน้องชายเจ้าอาวาสแล้วก็รีบไปหาที่พักวัดอื่น

          ในระหว่างเดินทางออกจากวัดก็เจอกับเจ้าอาวาส เจ้าอาวาสก็ถามว่า ท่านจะไปไหน พระอาคันตุกะก็ตอบว่า ผมจะไปพักที่วัดอื่น เมื่อกี้ ผมประลองปัญญาแพ้น้องชายของท่าน เจ้าอาวาสก็ถามว่า ประลองอย่างไร พระอาคันตุกะก็ตอบว่า ผมยกนิ้วชูขึ้นหนึ่งนิ้ว ซึ่งหมายถึง พระพุทธ พระน้องชายท่านก็ยกนิ้วชูขึ้นสองนิ้ว ซึ่งหมายถึง มีพระพุทธแล้วก็ต้องมีพระธรรม ผมก็ยกนิ้วชูขึ้นสามนิ้ว หมายถึง มีพระพุทธ พระธรรมแล้วก็ต้องมีพระสงฆ์ ซึ่งน้องชายของท่านก็กำกำปั้นยกขึ้น ซึ่งหมายถึง พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ รวมกันเป็นหนึ่ง คือ พระรัตนตรัย ซึ่งผมแพ้ในสติปัญญาของพระน้องชายท่าน ผมจึงต้องไปพักที่วัดอื่น ว่าแล้วก็กราบลาเจ้าอาวาสเดินทางต่อไป

ภาพประกอบสีถ่านนิทานธรรม โดย หมอนไม้
ภาพประกอบสีถ่านนิทานธรรม โดย หมอนไม้

          ในขณะนั้น พระน้องชายของเจ้าอาวาสก็เดินตามมาอย่างเร่งรีบเลย มาเจอเจ้าอาวาสก็ถามว่า เมื่อกี้เจอพระอาคันตุกะรูปนั้นไหม ผมจะต่อยให้ร่วงเลย มาแล้วก็ต่อว่าผม ต่อว่าผมยังไม่พอ ยังมาต่อว่าท่านด้วย เจ้าอาวาสท่านก็ถามว่า เขาว่าอย่างไร พระน้องชายก็บอกว่า มาถึงก็ยกนิ้วชูขึ้นหนึ่งนิ้วหาว่า ผมมีตาเดียว ผมก็ยกนิ้วชูขึ้นสองนิ้ว ตอบกลับไปบอกว่า ผมมีสองตา เขายกนิ้วชูขึ้นสามนิ้ว หาว่าผมกับพี่สองคนรวมกันมีแค่สามตา ผมก็โกรธ ทนไม่ไหวก็เลยกำกำปั้นขึ้นกะว่าจะเอาให้อยู่ด้วยหมัดเดียว ไหนพระอาคันตุกะนั้นไปไหนแล้ว ท่านเจ้าอาวาสก็ไม่ได้พูดอะไร ได้แต่ยิ้มๆ

          เรื่องก็จบลงเท่านี้ ไม่มีบทสรุปอะไรที่ตายตัว เป็นเรื่องมุมมอง ความคิด และทัศนคติ ทุกอย่างมีเหตุและผลในตัว เพราะเหตุแห่งการคิด พูด ทำในอดีตที่ผ่านมา จึงทำให้เราเป็นเราอย่างที่เป็นในทุกวันนี้

ผู้เขียนขอยกพระพุทธพจน์บทหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ ชึ่งไม่ใช่ข้อสรุปของเรื่องเล่า แต่เป็นเพียงแนวทางให้เราได้ขบคิดต่อ พระพุทธพจน์บทนั้นว่า จิตฺเตน นียติ โลโก ซึ่งแปลว่า โลก (หรือชีวิต) หมุนไปเพราะความคิด ความคิดของเราเป็นฐานในการดำเนินชีวิต ถ้าเราคิดดี พูดดี การกระทำก็ย่อมดีตามไปด้วย เมื่อเราคิดดี คิดบวก ชีวิตก็ดี มีความสุข ความคิดจึงมีอิทธิพลต่อชีวิตของเรามาก

ภาพประกอบสีถ่านนิทานธรรม โดย หมอนไม้
ภาพประกอบสีถ่านนิทานธรรม โดย หมอนไม้

          ความคิดสะท้อนมุมมองของชีวิต ความคิดเป็นสิ่งที่เราฝึกได้ เวลาที่มีเรื่องราวอะไรมากระทบใจ หรือเวลาที่มีปัญหา เราอาจจะฝึกคิด ฝึกมองหาข้อดีของเรื่องราวของปัญหานั้น อยู่ในที่ร้อนก็ฝึกมองหาข้อดี อยู่ในที่วุ่นวายก็ฝึกมองหาข้อดี ทุกอย่างที่เกิดขึ้นดีเสมอ ไม่มีอะไรร้ายในวันที่เราใจดี ไม่มีอะไรดีในวันที่ใจเราร้าย ทุกเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิต อยู่ที่เราจะคิด จะมองด้วยความรู้สึกอย่างไร

จบ

นิทานธรรม เรื่องที่ ๒

“ไม่มีอะไรร้ายในวันที่เราใจดี ไม่มีอะไรดีในวันที่ใจเราร้าย” โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท วัดพุทธารามเกาหลี เมืองอันซัน ประเทศเกาหลีใต้ กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม

ภาพประกอบสีถ่านนิทานธรรม โดย หมอนไม้
ภาพประกอบสีถ่านนิทานธรรม โดย หมอนไม้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here