พระบรมสารีริกธาตุ ที่บรรจุในปีพ.ศ. ๒๕๕๔ บนภูเขาทอง ภาพถ่ายโดย มนสิกุล โอวาทเภสัชช์
พระบรมสารีริกธาตุ ที่บรรจุในปีพ.ศ. ๒๕๕๔ บนภูเขาทอง ภาพถ่ายโดย มนสิกุล โอวาทเภสัชช์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here