ก้าวข้ามความกลัว

มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)
โดย มนสิกุล โอวาทเภสัชช์   (หน้าธรรมวิจัย นสพ. คมชัดลึก วันอังคารที่ ๑๒  กันยายน ๒๕๖๐)
พระอาจารย์มหามังกร-ปญฺญาวโร
พระอาจารย์มหามังกร ปญฺญาวโร
เถียงนาพ่อใหญ่โทน-แม่ใหญ่จูม-วงศ์ชะอุ่ม
เถียงนาพ่อใหญ่โทน-แม่ใหญ่จูม-วงศ์ชะอุ่ม
(โฮงกระบองในพิพิธพันธ์บ้านปากน้ำ วิถีชีวิตชาวบ้านลุ่มน้ำบุ่งสระพัง จ.อุบลราชธานี)
(โฮงกระบองในพิพิธพันธ์บ้านปากน้ำ วิถีชีวิตชาวบ้านลุ่มน้ำบุ่งสระพัง จ.อุบลราชธานี)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here