จรํ ติฏฺฐตุ พุทฺธสาสนํ ฯ

ขอให้พระพุทธศาสนาจงดำรงอยู่ตลอดกาลนาน

ญาณวชิระ

หนังสือ "ลูกผู้ชายต้องบวช" โดย ญาณวชิระ จัดพิมพ์เป็นธรรมทานโดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ / บริษัท โตโยต้า บัสส์ จำกัด  ผู้อุปถัมภ์การจัดพิมพ์ ขอรับหนังสือได้ฟรี ที่ศาลาหลวงพ่อดวงดี วัดสระเกศ
หนังสือ “ลูกผู้ชายต้องบวช” โดย ญาณวชิระ จัดพิมพ์เป็นธรรมทานโดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ / บริษัท โตโยต้า บัสส์ จำกัด ผู้อุปถัมภ์การจัดพิมพ์ ขอรับหนังสือได้ฟรี ที่ศาลาหลวงพ่อดวงดี วัดสระเกศ

ทำไม…ลูกผู้ชายต้องบวช (ตอนที่ ๑๒)

ความเข้าใจ  เรื่อง  มารผจญ

โดย ญาณวชิระ

พระพรหมสิทธิ ในขณะนั้น อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานในพิธีเตรียมบรรพชา อุปสมบทหมู่ นวกะโพธิ รุ่นที่ ๖ สี่เหล่าทัพ ณ วัดสระเกศ ก่อนจะเดินทางไปบรรพชา อุปสมบทหมู่ ที่พุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย วันที่ ๑๘-๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ จัดโดย สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร และพระธรรมทูตสายอินเดีย -เนปาล วัดไทยพุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย ขอขอบคุณ  ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ
พระพรหมสิทธิ ในขณะนั้น อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานในพิธีเตรียมบรรพชา อุปสมบทหมู่ นวกะโพธิ รุ่นที่ ๖ สี่เหล่าทัพ ณ วัดสระเกศ ก่อนจะเดินทางไปบรรพชา อุปสมบทหมู่ ที่พุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย วันที่ ๑๘-๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ จัดโดย สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร และพระธรรมทูตสายอินเดีย -เนปาล วัดไทยพุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

เมื่อกำหนดวันบวชแล้ว  ผู้จะบวชไม่ควรเที่ยวเตร่ยามค่ำคืนดึกดื่น ควรอยู่กับบ้านหรือวัด เพื่อท่องคำขอบวชให้ขึ้นใจ และศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการบวช อีกทั้งข้อปฏิบัติในชีวิตความเป็นพระภิกษุ เมื่อบวชเป็นพระภิกษุแล้วจะได้ปฏิบัติกิจสงฆ์ได้ถูกต้อง ควรประคับประคองตนให้ตั้งอยู่ในศีล  เป็นการฝึกชำระกาย วาจา ใจ  ให้สะอาดตั้งแต่ต้น

            นอกจากนั้น  ตามคติโบราณเชื่อว่า การบวชมีอานิสงส์มาก อาจเพื่อจะเผด็จผล ในสิ่งที่มวลมนุษย์พึงประสงค์ได้สูงสุด หากเหตุปัจจัยพรั่งพร้อม อาจเพื่อทำลายกิเลสในขันธสันดานบรรลุอริยธรรมขั้นสูง  ถึงความเป็นพระอรหันต์สิ้นภพสิ้นชาติได้ในที่สุด   หากไม่ถึงความสิ้นกิเลส   ก็เป็นการทำเหตุปัจจัยเพื่อภพชาติต่อไป

การบวชมีอานิสงส์อย่างนี้ จึงอาจถูกขัดขวางจากผู้ไม่หวังดีหรือผู้มีเวรต่อกัน ไม่ว่าเขาเหล่านั้นอยู่ในฐานะมนุษย์ สัตว์เดรัจฉาน เทวาอารักษ์ หรือภูตผีปีศาจก็ตาม  อาจเพื่อจะขัดขวางไม่ให้เราบรรลุในสิ่งที่พึงประสงค์ได้เช่นกัน ดังเรื่องของท่านพาหิยทารุจีริยะผู้ที่ได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ว่า    เป็นผู้ตรัสรู้เร็วเป็นตัวอย่าง

ท่านพาหิยทารุจีริยะ ได้เดินทางจากเมืองหนึ่งไปยังเมืองหนึ่งเพื่อที่จะฟังธรรม และบวชกับพระพุทธองค์โดยไม่พักค้างคืนที่ไหนเลย   ท่านได้พบพระพุทธองค์ขณะกำลังบิณฑบาต ได้ฟังธรรมจนบรรลุเป็นพระอรหันต์และขอบวชในระหว่างทางนั่นเอง  แต่พระองค์ยังไม่อนุญาต เนื่องจากยังไม่มีบาตรและจีวรบริขารเครื่องใช้สำหรับพระ  พระพุทธองค์ให้ไปหาบริขารมาก่อนจึงจะบวชให้  ท่านพาหิยทารุจีริยะเดินตัดทุ่งไปโดยไม่ได้ระมัดระวังตัว  ก็ไปพบโคแม่ลูกอ่อนซึ่งเคยผูกเวรกันไว้แต่ชาติก่อน  พอโคแม่ลูกอ่อนเห็นท่านพาหิยทารุจีริยะ ความโกรธเกลียดก็พุ่งขึ้นมาทันที จึงวิ่งไปขวิดท่านเต็มแรงจนท่านเสียชีวิต 

มีเรื่องเล่าว่า ในอดีตชาติแม่โคอ่อนเคยเกิดเป็นหญิง  ถูกท่านพาหิยทารุจีริยะกับพรรคพวกฆ่าข่มขืน จึงผูกเวรไว้ทุกภพทุกชาติ  ในชาติปัจจุบันหญิงนั้นเกิดเป็นโคแม่ลูกอ่อน  พอเห็นท่านพาหิยทารุจีริยะเดินตัดทุ่งมา  เพราะแรงอาฆาตที่ฝังอยู่ในใจทำให้ความโกรธเกลียดพุ่งขึ้นมาทันที  จึงวิ่งไปขวิดท่านจนถึงแก่ความตาย   

ในกรณีมนุษย์ ทั้งคนรักคนชัง  ก็อาจเป็นอุปสรรคต่อการบวชได้  คนชังก็หาวิธีการกลั่นแกล้ง  ส่วนคนรักก็รักมากจนขาดความเข้าใจ  กลัวว่าจะไปลำบาก จึงหาวิธีการหน่วงเหนี่ยว จนอาจเป็นจุดเปลี่ยนของความคิดหาทางขัดขวางไม่ให้บวชได้

 โบราณจึงเชื่อว่า   คนทำความดีโดยเฉพาะการบวชมักมีมารผจญ หรือมีอุปสรรคขัดขวางไม่ให้ทำได้สำเร็จ ในพระพุทธศาสนาท่านจำแนกมารไว้   ๕  จำพวก  คือ 

(๑) กิเลสมาร  มาร  คือ  กิเลส

(๒) ขันธมาร   มาร  คือ  ขันธ์ ๕

(๓) อภิสังขารมาร  มาร  คือ บุญและบาป 

(๔) เทวปุตตมาร    มาร  คือ  เทวบุตร 

(๕) มัจจุมาร   มาร  คือ  ความตาย 

กิเลสมาร  ได้แก่ มารที่เป็นกิเลส   เป็นสิ่งที่นอนเนื่องในขันธสันดานขัดขวางไม่ไห้คนมีกิเลสหนาบวชได้  เพราะติดในรูป เสียง กลิ่น รส ติดในความสะดวกสบาย  กลัวว่าบวชแล้วจะเป็นทุกข์   เนื่องจากไม่สามารถทำตามความต้องการได้   กิเลสจึงชื่อว่าเป็นมารที่ขัดขวางต่อการบวช

ขันธมาร   ได้แก่ มารที่เป็นขันธ์ ๕   เนื่องจากร่างกายประกอบขึ้นจากขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา  สัญญา สังขาร  วิญญาณ

ขันธ์ ๕ ทั้งหมดนี้ไม่เที่ยง  เป็นทุกข์  ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงจึงไม่คงทนถาวร นานเข้าก็จะแก่คร่ำคร่าใช้ประโยชน์ไม่ได้  ร่างกายสังขารขันธ์ที่แก่และมีโรคภัยไข้เจ็บ  ไม่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตอย่างนักบวช   เป็นอุปสรรคต่อการประพฤติพรหมจรรย์   และเป็นภาระต่อเพื่อนสหธรรมมิก   บางคนมีร่างกายพิการมาแต่กำเนิดอันเป็นผลมาจากอดีตกรรม  บางคนก็เกิดจากปัจจุบันกรรม  บางคนอ้วนไป  บางคนผอมไป  บางคนสูงไป  บางคนเตี้ยไป   ซึ่งล้วนเป็นอุปสรรคต่อการบวช  ขันธ์ ๕ จึงชื่อว่าเป็นมารที่ขัดขวางต่อการบวช

อภิสังขารมาร  ได้แก่ มารที่เป็นบุญและบาป  คนที่อยู่ในระหว่างเสวยผลบุญมักไม่นึกถึงที่จะทำความดี  มักจะหลงไปในอำนาจวาสนาที่เกิดจากผลบุญ ในขณะที่ผู้ที่กำลังเสวยผลบาปกรรม  ก็จะไม่ได้คิดถึงเรื่องที่จะบวช  เพราะขวนขวายที่จะประคับประคองชีวิตให้ดำรงอยู่ให้ได้   หรือขวนขวายเพื่อปากท้อง  ทั้งบุญและบาปจึงเป็นมารขัดขวางไม่ให้บวช

เทวบุตรมาร    ได้แก่ มารที่เป็นเทวบุตร   เทวดาที่มีความคิดเป็นมิจฉาทิฏฐิ  เห็นผู้อื่นทำความดีจะเกิดอิจฉาขึ้นมาทันที  และหาทางขัดขวางไม่ให้ทำการได้สำได้เร็จ

มัจจุมาร   ได้แก่ มารคือความตาย  ซึ่งไม่เที่ยงแท้แน่นอน เมื่อคิดที่จะทำความดียังไม่ได้ลงมือทำ มัจจุมารก็ตัดรอนเสียก่อน จึงไม่มีโอกาสได้ทำ  เพราะมัวแต่ไปคิดว่าทำสิ่งนี้ๆ ให้สำเร็จก่อนค่อยบวช  จึงไม่ควรประมาทว่ายังมีเวลา  อายุยังน้อย ยังเด็กอยู่เอาไว้ก่อน  ความตายจึงชื่อว่าเป็นอุปสรรคขัดขวางการบวช

ขอขอบคุณ  ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ
ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

มารผจญตามคติโบราณ

มารผจญตามคติโบราณ โดยทั่วไปหมายเอาเทวบุตรมาร  คือเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ  คอยขัดขวางไม่ให้ทำความดี 

คตินี้มาจากเมื่อครั้งพระพุทธองค์จะตรัสรู้มีพญามารวสวัตตีมาผจญ    แต่พระองค์ก็เผชิญกับพญามารด้วยบารมี ๑๐ ทัศอย่างองอาจ จนสามารถชนะได้ด้วยชัยชนะอันยิ่งใหญ่   เหตุการณ์ครั้งนั้น  ได้กลายมาเป็นคติความเชื่อสำหรับผู้นับถือพระพุทธศาสนาว่า  จะทำความดีมักมีมารผจญ  และมารที่ชอบผจญผู้ทำความดีมักมาจากสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตตี

สวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตตีนั้นเป็นเทวโลกชั้นสุดท้าย  สวรรค์ชั้นนี้แปลกกว่าชั้นอื่น เพราะเป็นสวรรค์ที่มีเทพผู้เป็นใหญ่ปกครองอยู่  ๒  ฝ่าย  คือ

(๑) ฝ่ายเทพยดา มีเทวาธิราชชื่อว่า “พระปรนิมมิตเทวราช” เป็นผู้ปกครองเหล่าเทพทั้งหลาย

(๒) ฝ่ายมาร มีพญามาราธิราชชื่อว่า “ท้าวปรนิมมิตวสวัตตีมาราธิราช” เป็นผู้ปกครองเทพฝ่ายมาร 

คนทั่วไปรู้จักท้าวปรนิมมิตวสวัตตีมาราธิราชกัน ในนาม พญาวสวัตตีมาร  เราทั้งหลายล้วนรู้จักมารท่านนี้ดี  ในฐานะพญามารผู้ตามขัดขวางการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้ามาโดยตลอด   จากพุทธประวัติตอนพระพุทธองค์ผจญมาร ซึ่งก็กลายมาเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่คนไทยเรานิยมสร้างกัน พระองค์มีพญาช้างที่มีกำลังมหาศาลชื่อครีเมขล์เป็นพาหนะคู่ใจ เป็นช้างที่มีพละกำลังมหาศาลก่อนตรัสรู้ พระพุทธเจ้าได้ผจญพญาวสวัตตีมารนี้ 

ญาณวชิระ เป็นนามปากกาของ พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
ญาณวชิระ เป็นนามปากกาของ พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

โปรดติดตาม “ทำไมลูกผู้ชายต้องบวช (ตอนที่ ๑๓) เล่าประวัติพญามาร” โดย ญาณวชิระ …ตอนต่อไป

หนังสือ “ลูกผู้ชายต้องบวช” โดย ญาณวชิระ จัดพิมพ์เป็นธรรมทานโดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ / บริษัท โตโยต้า บัสส์ จำกัด ผู้อุปถัมภ์การจัดพิมพ์ ขอรับหนังสือได้ฟรี ที่ศาลาหลวงพ่อดวงดี วัดสระเกศ

ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น
ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น

ญาณวชิระ เป็นนามปากกาของ ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น ท่านเขียนหนังสือธรรมะมากมาย แต่ละเล่มล้วนเต็มไปด้วยสารัตถะแห่งธรรมที่เข้าใจง่าย และนำมาปฏิบัติแก้ทุกข์ได้ในชีวิตประจำวัน อาทิ หนังสือทำวัตรสวดมนต์แปล ฉบับ คณะสงฆ์วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร , หลักแห่งการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน , พุทธานุภาพ อานุภาพของพระพุทธองค์ , มหาสมัยสูตร ,การ์ตูนแอนนิเมชั่น เรื่อง ปาฏิหาริย์พระบรมสารีริกธาตุ ,ทฤษฎีเบื้องต้นแห่งปรัชญาไทย, ประทีปแห่งแม่น้ำมูล , ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง ,ตำนานภูเขาทอง , ลูกผู้ชายต้องบวช , สมาธิเบื้องต้นสำหรับชาวบ้าน ,หนึ่งหน้าประวัติศาสตร์แห่งการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ,บามิยัน ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์อันรุ่งเรือง และมืดมนยาวนานแห่งพระพุทธศาสนา, สุวรรณบรรพต สยามพุทธศิลป์ , พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และ ความเป็นมาของพระอภิธรรม เป็นต้น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here