เดินทางจาริกธรรมในอเมริกามาจำพรรษาที่วัดพุทธเมตตามหาบารมีได้หลายเดือนแล้ว ฉบับนี้ขอเล่าเรื่องการสร้างวัด ทำบุญของชาวพุทธ หรือแม้แต่เจ้าอาวาสผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลปกป้องดูแลลูกวัด​ ด้วยพลังของแรงศรัทธาอย่างหาญกล้าที่สร้างวัดวาอารามให้งดงามเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้แก่ศาสนิกชนของชาวพุทธได้เรียนรู้ธรรมะ​ ทำบุญกุศลสั่งสมบารมีของตน​ และการเจริญจิตภาวนาชำระจิตใจให้บริสุทธิ์

ด้วยแรงศรัทธา “วัดพุทธเมตตามหาบารมี”

จาริกธรรมในอเมริกา​ ตอนที่​  ๖​

โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์  อนาลโย

การทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ เป็นการทำเพื่อให้เกิดสติ ปัญญา ไปในทางโลกกุตระ คือ เพื่อความพ้นทุกข์ทางใจเป็นหลัก

แม้มีงบสนับสนุนน้อย หรือไม่มีเลย ก็ต้องอาศัยแรงศรัทธาของพุทธบริษัททั้ง​ ๔​  มีอุบาสก​  อุบาสิกา​  ภิกษุ​ และภิกษุณี​ (ปัจจุบัน มีแม่ชีมาแทนที่)  ถวายแรงกายแรงใจและแรงทรัพย์มาช่วยทะนุบำรุงบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ชำรุดขาดหายเสียไปแล้วสร้างขึ้นมาทดแทนใหม่

ด้วยแรงศรัทธา “วัดพุทธเมตตามหาบารมี”  จาริกธรรมในอเมริกา ตอนที่  ๖ โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์  อนาลโย
ด้วยแรงศรัทธา “วัดพุทธเมตตามหาบารมี” จาริกธรรมในอเมริกา ตอนที่ ๖ โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

ผู้เขียนมีประสบการณ์น้อยในการสร้างวัดวาอาราม แต่ที่สังเกตเห็นพ่อแม่ครูอาจารย์ที่สร้างวัดของตนเองตั้งแต่ต้นเริ่มจากศูนย์​ ท่านต้องอาศัยแรงศรัทธาจากภายในจิตใจที่แน่วแน่ทั้งแรงกายและใจ​ ท้อแท้และเหนื่อยบ้างก็ต้องอดทนสู้ให้ถึงเป้าหมายจนกว่าจะสำเร็จ

อบรมสั่งสอนเทศน์​ บอกบุญญาติโยม​ ญาติโยมมาทำบุญบ้าง​ บ้างเก็บเล็กประสมน้อยนำพลังแรงศรัทธาที่ญาติโยมมาถวายสร้างวัดพัฒนาพระทำให้คนเจริญไปพร้อมกัน​ 

จะใช้เวลาสักกี่วันกี่ปี… ท่านไม่เคยบ่น มีแต่สร้างตามกำลังของตนและญาติธรรมมาช่วยสนับสนุนส่งเสริมกัน​  ชาวพุทธเป็นคนที่มีน้ำใจชอบช่วยเหลือ​ เวลาทำบุญให้ทานจะมารวมตัวกัน​ ญาติพี่น้องเพื่อนบ้านใกล้เคียงมาร่วมด้วยช่วยกันออกแรงช่วยทางกายบ้าง​ แรงทรัพย์บ้าง​ เป็นต้น

นี่คือพลังของสามัคคีกันโดยแท้จริง​ ถามสารทุกข์สุขดิบกันพูดคุยปราศรัยกัน​ ฉันพี่น้องได้เพื่อนใหม่เดียวกันก็ได้งานด้วย​ ใจอิ่มเอิบบุญ และใจที่สดชื่นเต็มเปรี่ยมด้วยความสุข​

ซึ่งตรงกับคำว่า​ “สุโข​ ปุญญัสสะ​ อุจจะโย : การสั่งสมบุญนำสุขมาให้”​ และ “​วิสาสา​ ปรมาญาติ : ความคุ้นเคยเป็นกันอย่างยิ่ง”

ทั้งหมดนี้คือบรรยากาศการบอกบุญสร้างกุศลในเมืองไทย​ ถ้าเราไม่ช่วยกันแล้วใครจะยื่นมือมาช่วยเราล่ะ​ พ่อแม่ญาติพี่น้องของเราเกิดความเดือดร้อนขึ้นมาใครจะมาช่วยเรา​  นอกจากญาติพี่น้องของตนเอง​ คนอื่นก็ช่วยได้เหมือนกัน​  แต่ก็ไม่เหมือนญาติพี่น้องที่ช่วยเหลือกันเอง

ด้วยแรงศรัทธา “วัดพุทธเมตตามหาบารมี” จาริกธรรมในอเมริกา ตอนที่ ๖ โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

ผู้เขียนได้มาเห็นบรรยากาศการสร้างวัดแห่งใหม่ในต่างประเทศ​ คำว่า “ต่างประเทศ”​  มีไม่น้อยคนที่วาดฝันในมโนว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตฉันจะไปต่างประเทศให้ได้ หนึ่งในนั่นมีผู้เขียนด้วย

ในครั้งนี้ฝันได้เป็นจริงแล้ว และมาไกลที่สุดของชีวิต นั่งเครื่องบินนานที่สุด​ ทั้งวันทั้งคืนจากเมืองไทยมาสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา

มีประสบการณ์หลากหลายที่ไม่เคยทำก็ต้องทำเช่นทำป้าย​  โต๊ะ​เอนกประสงค์​  เรียนรู้เรื่องใหม่ของชีวิตต่างแดน เป็นต้น​ 

ทำคนละอย่างแต่เป็นสิ่งเดียวกัน​ หมายถึงที่เมืองไทยจะสร้างวัดก็ต้องบอกบุญญาติโยมตามกำลังศรัทธา​ หรือมีเจ้าภาพแจ้งความประสงค์สร้างเอง​ รายได้ส่วนมากได้จากนอกวัด

แต่ที่เมืองนอกนี้ญาติโยมมาช่วยกันออกแรงกายแรงใจ ช่วยหาปัจจัยสมทบทุน​ในการสร้างวัด​ ด้วยวิธีการคือ​ วันอาทิตย์ที่ญาติโยมมารวมจับกลุ่มกันมาทำอาหารไทยขายให้ฝรั่ง​ในวัด​ และส่วนหนึ่งจากนอกวัด เพื่อนำปัจจัยเหล่านั้นมาจับจ่ายใช้สอยสร้างวัด​ นี้คือรายได้อีกส่วนหนึ่งในชื้อที่ดิน​สร้างวัด​

การจะทำเช่นนี้ได้ ไม่ใช่ง่าย ต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ จะทำจะสร้างอะไร​ ถ้าเขาอนุญาตสร้างได้​ ถ้าไม่ก็คือหยุด ไม่มีข้อต่อรองอะไรเลย​ เพราะเราอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต้องทำตามระเบียบบ้านเมืองเขา​จึงจะอยู่ได้ไม่เดือดร้อนกายใจ

ที่บ้านเราสามารถบิณฑบาตฉันได้​ เพราะบ้านเราเป็นเมืองพุทธ  แต่ที่เมืองนอกไม่ได้บิณฑบาต​ เพราะไม่ใช่เมืองพุทธ​  ต้องปรับตัววิธีการดำรงชีวิตให้เข้ากับสังคมให้ได้  พระรอดมีชีวิตรอด ธรรมของพระพุทธเจ้าก็ดำรงสืบทอด​ มีโอกาสขยายเผยแพร่กระจายสู่จิตใจของคนที่มีจิตใจที่อ่อนน้อมถ่อมตน ลดทิฏฐิมานะได้ พระธรรมของพระพุทธองค์ก็เข้าไปอยู่ในจิตใจเขาได้

ด้วยแรงศรัทธา “วัดพุทธเมตตามหาบารมี” จาริกธรรมในอเมริกา ตอนที่ ๖ โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

ดังแสงเทียนหนึ่งจากพระพุทธองค์สู่สาวกหนึ่ง ไปสู่สาวกหนึ่ง แล้วส่งไปยังอนุชนรุ่นหลังต่อกันไปเรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด​  ตราบใดยังมีคนเปิดใจยอมรับความจริงคือธรรมะ​ ธรรมชาติที่แท้จริงที่มีอยู่ในตัวปลุกให้ตื่นรู้​ ด้วยสติรู้สึกตัว​  ธรรมะของพระพุทธองค์ไม่แบ่งแยกชนชั้นวรรณะ​ เชื้อชาติศาสนา​ เพียงแค่เขาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะได้รู้ตามพระพุทธเจ้าเช่นกัน

ฉะนั้น​ การอยู่ในที่ต่างแดนต่างประเทศ พระธรรมทูตต้องอาศัยกฎหมายบ้านเมืองเขา​ กฎระเบียนวินัยของพระก็ต้องยึดไว้ประพฤติปฏิบัติ และบางอย่างก็ต้องอนุโลม​ เพื่อให้เข้ากับบ้านเมืองเขา​ เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตามเขา แต่ต้องไม่ขัดกับพระธรรมวินัย

ด้วยแรงศรัทธา “วัดพุทธเมตตามหาบารมี” จาริกธรรมในอเมริกา ตอนที่ ๖ โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

ทำคนละอย่างแต่เป็นเรื่องเดียวกัน​ วิธีการที่แตกต่างประเพณีวัฒนธรรม​ ความเชื่อนับถือ​ เพียงแค่เราคบกันครึ่งทางเดินไปด้วยกันก็สงบสุขได้​  แต่ข้างใดข้างหนึ่งสุดโต่งไม่ยอมลดทิฏฐิมานะถือตัวลงก็มีแต่ความขัดแย้งกัน

ควรเดินทางสายกลางไม่อ่อนหย่อนเกินไปเดียวเขาจะว่าอ่อนแอ​ ไม่ควรแข็งจนเกินเหตุเดียวเขาจะว่าแข็งกระด้าง​ 

ด้วยแรงศรัทธา “วัดพุทธเมตตามหาบารมี”

จาริกธรรมในอเมริกา ตอนที่ ๖

โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

คอลัมน์ ธรรมลิขิต หน้าธรรมวิจัย นสพ.คมชัดลึก

วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

พระครูสมุห์สุพัฒน์  อนาลโย พระธรรมทูต ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เขียน

ควรเดินทางสายกลางไม่อ่อนหย่อนเกินไปเดียวเขาจะว่าอ่อนแอ​ ไม่ควรแข็งจนเกินเหตุเดียวเขาจะว่าแข็งกระด้าง​ ”

พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย พระธรรมทูต ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เขียน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here