พระพุทธเจ้ายิ้ม ภาพวาดโดย มนสิกุล วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

พระพุทธเจ้ายิ้ม เรื่องและภาพโดย หมอนไม้

ยิ้ม ยิ้ม ยิ้มฉันเห็นพระพุทธเจ้ายิ้มในใจฉันอีกแล้วพระพุทธเจ้าของฉันพระองค์เปี่ยมล้นด้วยความเมตตาพระองค์ไม่เคยตำหนิใครให้เจ็บช้ำพระองค์ไม่เคยว่าใครให้เสียหายพระองค์เสียสละทุกอย่างเพื่อผู้อื่นไม่มีใครรู้ แต่ฉันรู้เพราะฉันเห็นพระองค์สถิตย์ในใจฉันตลอดมา และตลอดไป ...
ภาพวาดจากมือถือ "ช้างป่ากับปลาวาฬ" โดย มนสิกุล

“เมื่อช้างป่าและปลาวาฬหายไป” เรื่องและภาพโดย มนสิกุล

มื่อช้างและปลาวาฬค่อยๆ หายไป คือสัญญาณเตือนภัยของมนุษย์ ที่ไม่ค่อยมีใครรับฟัง เข่นเดียวกับทุกเรื่องที่เรามักประมาทเสมอ เราหลงเกลียดชังกัน เราหลงทะเลาะกัน
ธรรมนิพนธ์ เรื่อง "หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

จดหมายถึงโยมแม่ใหญ่ ฉบับที่ ๔ (ตอนที่ ๑) “ภพภูมิและการเวียนว่ายตายเกิดในพระพุทธศาสนา” จาก ธรรมนิพนธ์เรื่อง “หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน” เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

ธรรมนิพนธ์ เรื่อง "หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน" เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) พิมพ์ครั้งที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ สำนักพิมพ์อนันตะ ฉบับธรรมทาน จดหมายถึงโยมแม่ใหญ่ ฉบับที่ ๔ (ตอนที่ ๑)
บาตรเดียวท่องโลก ตอน นางฟ้าไร้ปีก เขียนโดย พระพิทยา ฐานิสสโร

บาตรเดียวท่องโลก ตอน นางฟ้าไร้ปีก เขียนโดย พระพิทยา ฐานิสสโร

บาตรเดียวท่องโลก ตอน นางฟ้าไร้ปีก เขียนโดย พระพิทยา ฐานิสสโร บาตรเดียวท่องโลก ตอน... "นางฟ้าไร้ปีก" เขียนโดย พระพิทยา ฐานิสสโร

ทศชาติ : ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง (ชาติที่ ๒) พระมหาชนก : วิริยะบารมี (ตอนที่ ๑๐) “แรงกตัญญู” เขียนโดย ญาณวชิระ :...

“ขุนเขาย่อมมีวันทลาย สายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทาง แต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ทศชาติ :...
ภาพลายเส้นพู่กันจีน "ฝนตกลงมา" โดย หมอนไม้

ระหว่างความกลัว กับ ความตาย อะไรมีน้ำหนักมากกว่ากัน

เมื่อระลึกถึงความตาย กับความกลัว อะไรมีน้ำหนักมากกว่ากันนะ ใช่แล้ว เพราะเราจะตายเมื่อไรก็ไม่รู้ได้จริงๆ แต่ความกลัวมาบ่อยๆ อาจไม่เกี่ยวกับความตาย ซึ่งอาจจะเกี่ยวกับความกลัว กลัวอะไรนะ หรือว่า...
ความอบอุ่น โดยศิลปิน เฉลิมศักดิ์ รามโกมุท (แนวคิด : ความอบอุ่นที่ได้อยู่ใกล้ชิดพระบรมบรรพต)

“ศรัทธา กำเนิดพุทธศิลป์ (Faithful : The birth of buddhist art)” ตอนที่ ๕ : จากธรรมนิพนธ์ เรื่อง...

ธรรมนิพนธ์ เรื่อง สุวรรณบรรพต : สยามพุทธศิลป์ เขียนโดย พระวิจิตรธรรมาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) สำนักพิมพ์อนันตะ พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม ๒๕๕๖ “ศรัทธา กำเนิดพุทธศิลป์ (Faithful : The birth of buddhist...
พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ ผู้เขียน เมื่อครั้งไปเป็นพระพี่เลี้ยงในโครงการนวกะโพธิ รุ่นที่ ๗ ที่ประเทศอินเดีย

มันคนละส่วนกัน เขียนโดย พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ

พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ ผู้เขียน ประธานกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ มันคนละส่วนกัน เขียนโดย พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ ประธานกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม 

ก้าวที่สำคัญ เขียนโดย พระพิทยา ฐานิสสโร

บาตรเดียวท่องโลก... ก้าวที่สำคัญ เขียนโดย พระพิทยา ฐานิสสโร หนุ่มชาวออสเตรียอเมริกันวัย ๒๙ ปี ตัดสินเลือกเป็นอนาคาริก (พ่อขาว) ที่วัดอมราวดี ประเทศอังกฤษ...

ทศชาติ : ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง (ชาติที่ ๒) พระมหาชนก : วิริยะบารมี (ตอนที่ ๙) “ขุมทรัพย์จอมจักรา” เขียนโดย ญาณวชิระ :...

"ขุนเขาย่อมมีวันทลาย สายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทาง แต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง" ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ทศชาติ : ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง เขียนโดย...

TRENDING RIGHT NOW