๑๒๒ ปี แห่งการเดินทางของพระบรมสารีริกธาตุจากกรุงกบิลพัสดุ์ สู่สยามประเทศ จากภาพยนต์การ์ตูนอิงประวัติศาสตร์ เรื่อง “ปาฏิหาริย์พระบรมสารีริกธาตุ ณ บรมบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศ ” ตอนที่ ๒...

https://www.youtube.com/watch?v=iGLPbfE_VEE&t=42s ๑๒๒ ปี แห่งการเดินทางของพระบรมสารีริกธาตุจากกรุงกบิลพัสดุ์ สู่สยามประเทศ จากภาพยนต์การ์ตูนอิงประวัติศาสตร์ เรื่อง “ปาฏิหาริย์พระบรมสารีริกธาตุ ณ บรมบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศ ” ตอนที่ ๒ “พลังแห่งพุทธานุภาพ ” โดย สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม...
ขอขอบคุณ ภาพวาดโดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

จาริกธรรมในอเมริกา (ตอนที่ ๒๖) “ โควิด ๑๙ บิดใจให้มืดมน? ” โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย...

โรคติดเชื้อจากไวรัสโควิด -๑๙  เป็นข่าวช่วงแรกเกิดขึ้นที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีน ได้แพร่ระบาดไปทั่วบ้านทั่วเมืองกลายเป็นระดับโลก จนก่อให้เกิดความเดือดร้อนวิกฤตหนักถึงขั้นเสียชีวิตกันเป็นหมื่นคนแล้วทั่วโลกวันนี้ จาริกธรรมในอเมริกา  ตอนที่ ๒๖ “ โควิด ๑๙  บิดใจให้มืดมน? ”
"คัมภีร์พระวิทยากร หลักสูตรพระวิทยากรกระบวนธรรม" สถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ พุทธศักราช ๒๕๖๐

กว่าจะมาเป็นคัมภีร์พระวิทยากรที่มีชีวิต “หลักสูตรพระวิทยากรกระบวนธรรม” ตอนที่ ๑ “ขุดเพชรจากพระไตรปิฎก”

เนื่องด้วย วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ กลุ่มเพื่อชีวิตดีงามร่วมกับ สถาบันพัฒนาพระวิทยากร จัดโครงการ บริการวิชาการถวายความรู้พระวิทยากร พระพี่เลี้ยงสามเณรภาคฤดูร้อน ณ ศาลาหลวงพ่อโชคดี วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ คือ ในช่วงปิดเทอมใหญ่ของทุกปี คณะสงฆ์จะมีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน...
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปณมหาเถระ) , สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ( ช่วง วรปุญฺโญ ) และ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตโต) ภาพในอดีต

มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่น กลางทะเลแห่งคลื่นลม (๖) : พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ปัจจุบัน พระพุทธโฆษาจารย์

มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่น กลางทะเลแห่งคลื่นลม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)  พิมพ์ร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย ในงานพระราชทานเพลิงศพ ...
ญาณวชิระ เป็นนามปากกาของ ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

ทำไม…ลูกผู้ชายต้องบวช (ตอนที่ ๑๐) ความมุ่งหมาย และอุดมการณ์แห่งการบวช โดย ญาณวชิระ

หนังสือ "ลูกผู้ชายต้องบวช " โดย ญาณวชิระ จัดพิมพ์โดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ /อุปถัมภ์การจัดพิมพ์โดย บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด จัดพิมพ์เป็นธรรมทาน ขอรับหนังสือได้ที่ ศาลาหลวงพ่อดวงดี วัดสระเกศ จนกว่าหนังสือจะหมด ทำไม…ลูกผู้ชายต้องบวช (ตอนที่ ๑๐) ความมุ่งหมาย และอุดมการณ์แห่งการบวช
ภาพประกอบสีถ่านนิทานธรรม โดย หมอนไม้

นิทานธรรม เรื่องที่ ๓ “บาปกรรมย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำ” โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

นิทานธรรม เรื่องที่ ๓ นิทานธรรม เรื่อง บาปกรรมย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ภาพประกอบสีถ่านนิทานธรรม โดย หมอนไม้ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ผู้เขียน วัดพุทธารามเกาหลี เมืองอันซัน ประเทศเกาหลีใต้
ภาพประกอบสีถ่านนิทานธรรม โดย หมอนไม้

นิทานธรรม เรื่องที่ ๒ “ไม่มีอะไรร้ายในวันที่เราใจดี ไม่มีอะไรดีในวันที่ใจเราร้าย” โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ นิทานธรรม เรื่องที่ ๒ "ไม่มีอะไรร้ายในวันที่เราใจดี ไม่มีอะไรดีในวันที่ใจเราร้าย"
นิทานธรรม เรื่องที่ ๑ ปัญญา-บุญมา วาสนาส่ง ภาพประกอบลายเส้นสีถ่าน โดย หมอนไม้

นิทานธรรม เรื่องที่ ๑ ปัญญา – บุญมา – วาสนาส่ง โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

ภาพประกอบลายเส้นสีถ่าน โดย หมอนไม้ นิทานธรรม เรื่องที่ ๑ ปัญญา – บุญมา - วาสนาส่ง โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท  วัดพุทธารามเกาหลี  เมืองอันซัน...
"ญาณวชิระ" คือนามปากกาของ พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น กำลังเตรียมบวชเณรเอิร์ต

ทำไม…ลูกผู้ชายต้องบวช (ตอนที่ ๖ ) เพราะคุณมารดาบิดามีค่ายิ่ง โดย ญาณวชิระ

หนังสือ "ลูกผู้ชายต้องบวช" โดย ญาณวชิระ /จัดพิมพ์โดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ / ภาพถ่าย โดย พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส / ผู้อุปถัมภ์การจัดพิมพ์ โดย บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด ทำไม…ลูกผู้ชายต้องบวช (ตอนที่ ๖)

TRENDING RIGHT NOW