พระพุทธเจ้ายิ้ม ภาพวาดโดย มนสิกุล วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

พระพุทธเจ้ายิ้ม เรื่องและภาพโดย หมอนไม้

ยิ้ม ยิ้ม ยิ้มฉันเห็นพระพุทธเจ้ายิ้มในใจฉันอีกแล้วพระพุทธเจ้าของฉันพระองค์เปี่ยมล้นด้วยความเมตตาพระองค์ไม่เคยตำหนิใครให้เจ็บช้ำพระองค์ไม่เคยว่าใครให้เสียหายพระองค์เสียสละทุกอย่างเพื่อผู้อื่นไม่มีใครรู้ แต่ฉันรู้เพราะฉันเห็นพระองค์สถิตย์ในใจฉันตลอดมา และตลอดไป ...
ภาพวาดจากมือถือ "ช้างป่ากับปลาวาฬ" โดย มนสิกุล

“เมื่อช้างป่าและปลาวาฬหายไป” เรื่องและภาพโดย มนสิกุล

มื่อช้างและปลาวาฬค่อยๆ หายไป คือสัญญาณเตือนภัยของมนุษย์ ที่ไม่ค่อยมีใครรับฟัง เข่นเดียวกับทุกเรื่องที่เรามักประมาทเสมอ เราหลงเกลียดชังกัน เราหลงทะเลาะกัน
ธรรมนิพนธ์ เรื่อง "หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

จดหมายถึงโยมแม่ใหญ่ ฉบับที่ ๔ (ตอนที่ ๑) “ภพภูมิและการเวียนว่ายตายเกิดในพระพุทธศาสนา” จาก ธรรมนิพนธ์เรื่อง “หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน” เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

ธรรมนิพนธ์ เรื่อง "หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน" เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) พิมพ์ครั้งที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ สำนักพิมพ์อนันตะ ฉบับธรรมทาน จดหมายถึงโยมแม่ใหญ่ ฉบับที่ ๔ (ตอนที่ ๑)
บาตรเดียวท่องโลก ตอน นางฟ้าไร้ปีก เขียนโดย พระพิทยา ฐานิสสโร

บาตรเดียวท่องโลก ตอน นางฟ้าไร้ปีก เขียนโดย พระพิทยา ฐานิสสโร

บาตรเดียวท่องโลก ตอน นางฟ้าไร้ปีก เขียนโดย พระพิทยา ฐานิสสโร บาตรเดียวท่องโลก ตอน... "นางฟ้าไร้ปีก" เขียนโดย พระพิทยา ฐานิสสโร

ทศชาติ : ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง (ชาติที่ ๒) พระมหาชนก : วิริยะบารมี (ตอนที่ ๑๐) “แรงกตัญญู” เขียนโดย ญาณวชิระ :...

“ขุนเขาย่อมมีวันทลาย สายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทาง แต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ทศชาติ :...
ภาพลายเส้นพู่กันจีน "ฝนตกลงมา" โดย หมอนไม้

ระหว่างความกลัว กับ ความตาย อะไรมีน้ำหนักมากกว่ากัน

เมื่อระลึกถึงความตาย กับความกลัว อะไรมีน้ำหนักมากกว่ากันนะ ใช่แล้ว เพราะเราจะตายเมื่อไรก็ไม่รู้ได้จริงๆ แต่ความกลัวมาบ่อยๆ อาจไม่เกี่ยวกับความตาย ซึ่งอาจจะเกี่ยวกับความกลัว กลัวอะไรนะ หรือว่า...
ความอบอุ่น โดยศิลปิน เฉลิมศักดิ์ รามโกมุท (แนวคิด : ความอบอุ่นที่ได้อยู่ใกล้ชิดพระบรมบรรพต)

“ศรัทธา กำเนิดพุทธศิลป์ (Faithful : The birth of buddhist art)” ตอนที่ ๕ : จากธรรมนิพนธ์ เรื่อง...

ธรรมนิพนธ์ เรื่อง สุวรรณบรรพต : สยามพุทธศิลป์ เขียนโดย พระวิจิตรธรรมาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) สำนักพิมพ์อนันตะ พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม ๒๕๕๖ “ศรัทธา กำเนิดพุทธศิลป์ (Faithful : The birth of buddhist...
พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ ผู้เขียน เมื่อครั้งไปเป็นพระพี่เลี้ยงในโครงการนวกะโพธิ รุ่นที่ ๗ ที่ประเทศอินเดีย

มันคนละส่วนกัน เขียนโดย พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ

พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ ผู้เขียน ประธานกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ มันคนละส่วนกัน เขียนโดย พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ ประธานกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม 
ธรรมนิพนธ์ เรื่อง “หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรม” เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ สำนักพิมพ์ อนันตะ ฉบับธรรมทาน

จดหมายถึงโยมแม่ใหญ่ ฉบับที่ ๓ (ตอนที่ ๔) “หน้าที่ลูกคือบำรุงบิดามารดา ๕ สถาน” จาก ธรรมนิพนธ์เรื่อง “หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน” เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด...

ธรรมนิพนธ์ เรื่อง “หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรม” เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ สำนักพิมพ์ อนันตะ ฉบับธรรมทาน "อาตมาเตือนตัวเองเสมอ  แม่อุ้มท้องมาเก้าเดือน กว่าจะคลอดเราออกมาเป็นผู้เป็นคน จนได้บวชเรียนเขียนอ่านวันนี้ แม่ลำบากมากกว่าเราอุ้มบาตรตั้งร้อยเท่าพันเท่า"พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) โยมแม่ใหญ่จูม วงศ์ชะอุ่ม...
ขันติ คือ ความอดทน เราจะผ่านพ้นเรื่องร้ายๆ ไปด้วยกัน เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

“ขันติ คือ ความอดทน เราจะผ่านพ้นเรื่องร้ายๆ ไปด้วยกัน” เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

ขันติ คือ ความอดทน เราจะผ่านพ้นเรื่องร้ายๆ ไปด้วยกัน เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป "ไม่ว่ายากดีมีจนการใช้ชีวิตของคนเรา  ล้วนจะต้องเผชิญกับเรื่องราวต่างๆ ที่จะต้องใช้ความอดทนอดกลั้น  เพื่อให้ผ่านคืนวันอันเหนื่อยยากนั้นไปให้ได้"  พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป โดยเฉพาะคนที่มีครอบครัว  ซึ่งไม่เพียงจะต้องพาตัวให้รอด  แต่เยื่อใยของครอบครัวเกี่ยวโยงไปถึงหลายคน   หากขาดความอดทนอดกลั้นเสียแล้ว  ก็อาจจะมีผลต่อการดำเนินชีวิตจนไม่ยากจะเดินต่อไปได้อีก

TRENDING RIGHT NOW