Home โชคดีที่มีพระ : luckly we have a monks

โชคดีที่มีพระ : luckly we have a monks

  ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  “ฝึกใจให้คลายเครียด : สำเร็จก็ไม่หลง ล้มเหลวก็ปลงได้” เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  “ฝึกใจให้คลายเครียด" สำเร็จก็ไม่หลง ล้มเหลวก็ปลงได้  เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป ประธานกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา...
  ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  “ยิ่งใกล้ชิดยิ่งควรปล่อยวาง” เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  "สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ  การให้ธรรมย่อมชนะการให้ทั้งปวง" พุทธพจน์ ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ "ยิ่งใกล้ชิดยิ่งควรปล่อยวาง"
  ขันติ คือ ความอดทน เราจะผ่านพ้นเรื่องร้ายๆ ไปด้วยกัน เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  “ขันติ คือ ความอดทน เราจะผ่านพ้นเรื่องร้ายๆ ไปด้วยกัน” เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  ขันติ คือ ความอดทน เราจะผ่านพ้นเรื่องร้ายๆ ไปด้วยกัน เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป "ไม่ว่ายากดีมีจนการใช้ชีวิตของคนเรา  ล้วนจะต้องเผชิญกับเรื่องราวต่างๆ ที่จะต้องใช้ความอดทนอดกลั้น  เพื่อให้ผ่านคืนวันอันเหนื่อยยากนั้นไปให้ได้"  พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป โดยเฉพาะคนที่มีครอบครัว  ซึ่งไม่เพียงจะต้องพาตัวให้รอด  แต่เยื่อใยของครอบครัวเกี่ยวโยงไปถึงหลายคน   หากขาดความอดทนอดกลั้นเสียแล้ว  ก็อาจจะมีผลต่อการดำเนินชีวิตจนไม่ยากจะเดินต่อไปได้อีก

  จาริกธรรมในอเมริกา (ตอนที่ ๔๕) แผลกายและแผลใจ โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

  จาริกธรรมในอเมริกา (ตอนที่ ๔๕) แผลกายและแผลใจ โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์  อนาลโย หมายเหตุ ภาพ...
  ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จากยอดดอยเชียงใหม่ อาาศรมบ้านดอกแดง จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  “มีวันนี้ได้ เพราะพลังรักของแม่” เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  "มีวันนี้ได้ เพราะพลังรักของแม่" เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป ในบรรดามนุษย์โลกที่แบกรับความทุกข์ไว้  ไม่มีใครเกินมนุษย์แม่  พวกเธอเป็นชนเผ่าที่มักจะเอาความทุกข์ของคนอื่นมาใส่ตัวเสมอ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูก ของพ่อแม่  ของสามี  ล้วนแล้วแต่มีผลต่อพวกเธอทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ความทุกข์เรื่องลูก  คนเป็นแม่นั้นก่อนมีลูกก็มีความทุกข์เพราะเจ็บปวดจากการเป็นประจำเดือน  อย่างที่ได้ยินกันบ่อยๆ ว่า “โรคผู้หญิง”  เป็นความเจ็บปวดที่ยากจะมีคนเข้าใจ  ซึ่งบางครั้งก็ส่งผลให้ภาวะอารมณ์แปรปรวน  ปั่นป่วนทั้งตนเองและคนใกล้เคียง  พอมีลูกไม่เป็นประจำเดือนก็ต้องรักษาครรภ์ซึ่งถือเป็นเรื่องหนักและต้องระมัดระวังมาก ...
  ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  “อนาคตของประเทศ ฝากไว้ที่สองมือแม่ทุกคน” เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป”

  "รักเอยรักลูก   แม่จึงปลูกคุณธรรมให้รักษารดความรักพรวนความดีมีเมตตา   ลูกเติบใหญ่แทนคุณค่าของแผ่นดิน"สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช...

  จดหมายถึงโยมแม่ใหญ่ ฉบับที่ ๓ (ตอนที่ ๒) “แก่นสารการบวช” จาก ธรรมนิพนธ์เรื่อง “หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน” เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง "หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน" เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) พิมพ์ครั้งที่ ๙ : สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ สำนักพิมพ์อนันตะ ฉบับธรรมทาน "การทำบุญนั้น ไม่จำเป็นต้องไปขวนขวายแสวงบุญ จากที่ไหน เพราะบุญอยู่ในตัวเรา จึงควรขวนขวายแสวงบุญในตัวเรานี้แหละ เราสามารถทำบุญได้ตลอดทั้งวัน ตั้งแต่ตื่นนอนจวบจนเมื่อหัวถึงหมอน กายเป็นที่ตั้งแห่งบุญ วาจาเป็นที่ตั้งแห่งบุญ ใจเป็นที่ตั้งแห่งบุญ แสวงบุญจากกาย...
  " ลมหายใจชายแดนใต้ : บนเส้นทางแห่งศรัทธา" (ตอนที่ ๑) "ลมหายใจของพระพุทธศาสนา" เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ผู้ประสานงานโครงการพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนใต้ สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  “ลมหายใจชายแดนใต้ : บนเส้นทางแห่งศรัทธา” (ตอนที่ ๑) “ลมหายใจของพระพุทธศาสนา” เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  "ลมหายใจของพระพุทธศาสนา" จากคอลัมน์ จาริกบ้าน จารึกธรรม (หน้าพระไตรสรณคมน์ นสพ.คมชัดลึก วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐) เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท จากบทความที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ "คมชัดลึก" เป็นธรรมทานผ่านมาสามปีกว่า สู่บการเดินทางครั้งใหม่ของคอลัมน์ "จาริกบ้าน จารึกธรรม" ใน Manasikul.com ที่ยังคงเป็นธรรมทานเช่นเดิม จากผลงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตอาสา และพระนักเขียนจากสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งชาติ...
  (พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) และพระครูสิริวิหารการ กับคณะสงฆ์วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พร้อมทั้งชาวจีนทั้งชายหญิงมาบวชพระ และบวชชี ปฏิบัติธรรม ๑ เดือนในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๘)

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) (ตอนที่ ๗๙) “ประเพณีนี้เองที่รักษาแก่นของธรรม แก่นศาสนาไว้ไม่ให้ตกหล่นไปตามกาลเวลา”

  "ทุกสังคม ทุกองค์กร มีแบบแผน มีประเพณี มีกฎ มีระเบียบ ยึดถือ ตกทอด ควรให้ความเคารพในแบบแผน ประเพณีของท่าน และประเพณีนี้เองไม่ใช่หรือ ที่รักษาแก่นของธรรม แก่นศาสนาไว้ไม่ให้ตกหล่นไปตามกาลเวลา "พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) และ พระครูสิริวิหารการ กับคณะแม่ชี ซึ่งเป็นชาวจีนที่มาบวชเนกขัมมะในประเทศไทยเป็นเวลา ๑ เดือนในปีพ.ศ.๒๕๕๘

  “ชาติ” : ความรู้สึกที่ดีงามต่อแผ่นดิน (ตอนที่ ๒) “การบวช เป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวออกไป” จากธรรมนิพนธ์เรื่อง “ธรรมะให้ลูกดี” : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)

  ธรรมนิพนธ์เรื่อง "ธรรมะให้ลูกดี" : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช “ชาติ" : ความรู้สึกที่ดีงามต่อแผ่นดิน (ตอนที่ ๒)

  TRENDING RIGHT NOW