หน้าแรก เรื่องเล่าเมื่อวันวาน จากอาจารย์สมพร เทพสิทธา

เรื่องเล่าเมื่อวันวาน จากอาจารย์สมพร เทพสิทธา

  สมพร เทพสิทธา

  “ความสุขในการทำงานและชีวิตที่ไม่ต้องขึ้นต่อความหวัง”รำลึกถึงอาจารย์สมพร เทพสิทธา (ตอนที่ ๒๓๖/๑๑๔)

  “ความสุขในการทำงานและชีวิตที่ไม่ต้องขึ้นต่อความหวัง”                       สมพร เทพสิทธา รำลึกถึงอาจารย์สมพร เทพสิทธา (ตอนที่ ๒๓๖/๑๑๔) ที่จริงนั้น  งานมิใช่สิ่งต่างหากจากชีวิต  งานที่เราบอกว่า เป็นกิจกรรมของชีวิตนั้น  ที่จริง...

  ๑๓ ตุลา ๒๕๖๔ รำลึกถึงวันที่พ่อจากไป : รำลึกถึงอาจารย์สมพร เทพสิทธา (ตอนที่ ๙๘)

  ๑๓ ตุลา ๒๕๖๔ รำลึกถึงวันที่พ่อจากไป... วิถีแห่งการให้ คือ หัวใจของการบำเพ็ญบารมี  วันสำคัญ แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันที่ ๑๓ ตุลาคม...

  “พระมหากษัตริย์ นักประชาธิปไตย” รำลึกถึงอาจารย์สมพร เทพสิทธา (ตอนที่ ๒๒๓/ ๑๐๑)

  พระมหากษัตริย์ นักประชาธิปไตย รำลึกถึงอาจารย์สมพร เทพสิทธา (ตอนที่ ๒๒๓/๑๐๑) “ประชาธิปไตยเป็นสิ่งมีชีวิต  จะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆ”
  สมพร เทพสิทธา ภาพถ่ายโดย มนสิกุล

  ข้อคิด สะกิดใจ จากอาจารย์สมพร เทพสิทธา (ตอนที่ ๑) “การเปลี่ยนแปลงเป็นสัจธรรม”

  ข้อคิด สะกิดใจ จากอาจารย์สมพร เทพสิทธา (ตอนที่ ๑) "การเปลี่ยนแปลงเป็นสัจธรรม" "ผมอายุ ๙๓ ย่าง ๙๔ แล้วนะ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒  ก็จะอายุ ๙๔ ปีแล้ว

  TRENDING RIGHT NOW