Home เย็นกายสุขใจ

เย็นกายสุขใจ

  ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  “คุณค่าปริญญาบัตร” เขียนโดย พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ

  ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ “ดาว” เป็นเด็กหนุ่มจังหวัดสุรินทร์  ชีวิตของเขาคลุกคลีกับท้องนามาตั้งแต่เกิด  แม่บอกกับดาวเสมอ         “ตั้งใจเรียนนะลูก  จะได้ไม่ต้องมาลำบากเหมือนแม่” 
  ภาพประกอบโดย หมอนไม้

  เย็นกายสุขใจกับ “เรื่องเล่าของพ่อ” เขียนโดย พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ

  พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ ผู้เขียน เย็นกายสุขใจ กับ... เรื่องเล่าของพ่อ เขียนโดย พระมหาธนเดช  ธมฺมปญฺโญ ประธานกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ
  พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ ผู้เขียน เมื่อครั้งไปเป็นพระพี่เลี้ยงในโครงการนวกะโพธิ รุ่นที่ ๗ ที่ประเทศอินเดีย

  มันคนละส่วนกัน เขียนโดย พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ

  พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ ผู้เขียน ประธานกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ มันคนละส่วนกัน เขียนโดย พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ ประธานกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม 

  “ดวงตาเห็นธรรมที่ยโสธร” เขียนโดย พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ

  ดวงตาเห็นธรรมที่ยโสธร เขียนโดย พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ ดวงตาเห็นธรรม ที่ยโสธร เขียนโดย พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ กลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ
  หนังสือ “ทุกข์-สุข” เขียนโดย พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ

  Book Reviews “ในช่องว่าง …ระหว่างความทุกข์และความสุข” จากหนังสือ “ทุกข์-สุข” โดย พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ กลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม

  "ไม่ว่าจะ ทุกข์ เพียงใด สุดท้ายก็จะผ่านไป ขอให้เก็บบทเรียนไว้เตือนใจ และ ไม่ว่าจะ สุข เพียงใด ก็จะผ่านไปเช่นกัน ขอให้สิ่งนั้นเป็นความทรงจำที่งดงาม"พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ ผู้เขียนหนังสือ "ทุกข์ -สุข" ประธานกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงษ์...
  การปฏิบัติศาสนกิจนำสามเณรบิณฑบาตและให้พรญาติโยม เช้าวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (ก่อนเกิดเหตุ ๑ ชั่วโมง) ขอขอบคุณภาพจาก : สำนักสงฆ์เขาพระครู จังหวัดชลบุรี

  ในโลกนี้มีอะไร ที่เราแลกได้ด้วยชีวิต? : พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ

  พระใบฎีกาธีรศักดิ์ ธมฺมธีโร และ พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ ในโลกนี้มีอะไร ที่เราแลกได้ด้วยชีวิต?  โดย พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ กลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม สถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ
  ทุกอย่างจะเบา ถ้าเราช่วยกัน โดย พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ

  ทุกอย่างจะเบา ถ้าเราช่วยกัน โดย พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ

  กว่าจะมาเป็นกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม ยะลา ที่เกื้อกูลกันในชุมชน ระหว่างพระสงฆ์ บ้าน และวัด ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างงดงาม ซึ่งก่อกำเนิดจากโครงการบิณฑบาต และแสดงธรรมทุกเดือน ที่กระทรวงยุติธรรมของกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้ ความดียิ่งทำยิ่งอิ่มใจ ไปไหนก็อิ่มบุญ...เพราะมีต้นทุนเป็นธรรม... ทุกอย่างจะเบา...

  TRENDING RIGHT NOW