Home พระพุทธศาสนา 4.0

พระพุทธศาสนา 4.0

    ภาพถ่ายโดย Manasikul_O

    “โลกไซเบอร์กับจิตตื่นรู้ สมดุลระหว่างสองโลก” เขียนโดย นพพร เทพสิทธา

    คอลัมน์ "พระพุทธศาสนา ๔.๐ “โลกไซเบอร์กับจิตตื่นรู้ สมดุลระหว่างสองโลก” เขียนโดย นพพร  เทพสิทธา หนังสือพิมพ์คมชัดลึก หน้า ธรรมวิจัย ฉบับวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐          โลกไซเบอร์ หรือ โลกดิจิทัล เริ่มมีความสำคัญต่อมนุษยชาติมากขึ้นๆ  ทั้งในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน  ผู้คนจะหมกมุ่นอยู่กับโลกไซเบอร์มากกว่าโลกแห่งความเป็นจริง และ อาจถูกชักนำจนเกิดความรู้สึกว่า ดำรงชีพอยู่ไม่ได้ หากปราศจากโลกไซเบอร์

    TRENDING RIGHT NOW