หน้าแรก พระพุทธศาสนา 4.0

พระพุทธศาสนา 4.0

  "ความคิคเห็นจากใจเป็นการแสดงธรรมอย่างหนึ่ง"ภาพประกอบโดย มนสิกุล

  “เพราะความคิดเห็นเป็นการแสดงธรรมที่ออกมาจากใจ” เมื่อโควิดระบาดกับการฟังอย่างลึกซึ้งของ “กลุ่มธรรมสัญจร” โดย อาจารย์นพพร เทพสิทธา

  การแสดงความคิดเห็นในกลุ่มเพื่อน หรือกลุ่มต่างๆ ในวันนี้ จำเป็นอย่างมาก ที่จะต้องอาศัยการฟังอย่างลึกซึ้ง เพื่อความเข้าใจในตนเองก่อนเลย แล้วค่อยไปเข้าใจสิ่งต่างๆ ตามประสบการณ์ที่แต่ละคนพบเจอ จากนั้น เรานำมาใคร่ครวญพิจารณาในใจ ก็อาจพบความเข้าใจคนอื่นใหม่ ที่ไม่บาดเจ็บ เมื่อต้องปะทะกับความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับใจเรา... เมื่อวันที่ ๓๐...
  ภาพถ่ายโดย Manasikul_O

  “โลกไซเบอร์กับจิตตื่นรู้ สมดุลระหว่างสองโลก” เขียนโดย นพพร เทพสิทธา

  คอลัมน์ "พระพุทธศาสนา ๔.๐ “โลกไซเบอร์กับจิตตื่นรู้ สมดุลระหว่างสองโลก” เขียนโดย นพพร  เทพสิทธา หนังสือพิมพ์คมชัดลึก หน้า ธรรมวิจัย ฉบับวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐          โลกไซเบอร์ หรือ โลกดิจิทัล เริ่มมีความสำคัญต่อมนุษยชาติมากขึ้นๆ  ทั้งในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน  ผู้คนจะหมกมุ่นอยู่กับโลกไซเบอร์มากกว่าโลกแห่งความเป็นจริง และ อาจถูกชักนำจนเกิดความรู้สึกว่า ดำรงชีพอยู่ไม่ได้ หากปราศจากโลกไซเบอร์

  TRENDING RIGHT NOW