หน้าแรก ณัฏฐ์ลิขิต

ณัฏฐ์ลิขิต

    กระต่ายกับเต่าเป็นเพื่อนกัน วาดโดย มนสิกุล

    เรื่องของพราหมณ์ขี้โม้ : ณัฏฐ์ลิขิต

    เรื่องของพราหมณ์ขี้โม้ เขียนโดย ณัฏฐ์ คนเราเมื่อเกิดมาได้ศึกษาเล่าเรียนจนได้ระดับหนึ่ง  อย่าได้ทึกทักเอาว่า สิ่งที่ตนเองนั้นรู้แล้ว  เล่าเรียนแล้ว  มีค่ามากกว่ามนุษย์คนอื่นๆ  มีความรู้อะไรๆ  ก็เรียนรู้ได้หมด ได้รู้จนหมดสิ้น  มีความรู้มากกว่าคนอื่น  เมื่อใคร ๆ กล่าวก็อะไร ๆ  ก็เอาตนเองนั้นเป็นที่ตั้ง เพราะไม่มีใครรู้อะไรมากเท่าตนเอง

    TRENDING RIGHT NOW