คอลัมน์ วิปัสสนาบนหน้าข่าว โดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง “ กราบพระบรมสารีริกธาตุ ศึกษาประวัติศาสตร์การสวดมนต์ เจริญพระพุทธมนต์ข้ามปีที่ภูเขาทอง”
"ตำนานพระอัฏฐารส  และมหาสมัยสูตร"… กำเนิดการสวดมนต์ข้ามปีที่ภูเขาทอง โดย มนสิกุล โอวาทเภสัชช์ หน้าธรรมวิจัย นสพ.คมชัดลึก วันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒
“ตำนานพระอัฏฐารส และมหาสมัยสูตร”… กำเนิดการสวดมนต์ข้ามปีที่ภูเขาทอง โดย มนสิกุล โอวาทเภสัชช์ หน้าธรรมวิจัย นสพ.คมชัดลึก วันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ขอขอบคุณ ภาพถ่ายจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ
กราบขอบพระคุณ ภาพถ่ายจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ขอขอบคุณ ภาพจากวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร (ภาพในอดีต) กราบขอบพระคุณ ภาพจากวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
หนังสือ "ทำวัตรสวดมนต์แปล ฉบับคณะสงฆ์ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เรียบเรียงโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) จัดพิมพ์โดย กองทุนพุทธานุภาพ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พิมพ์ครั้งที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ (ฉบับธรรมทาน)
หนังสือ “ทำวัตรสวดมนต์แปล ฉบับคณะสงฆ์ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เรียบเรียงโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) จัดพิมพ์โดย กองทุนพุทธานุภาพ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พิมพ์ครั้งที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ (ฉบับธรรมทาน)
  • ๑๙.๓๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” (พระสงฆ์ ๑๙ รูป)
  • ๒๑.๐๐ น. ทำวัตรค่ำ ณ พระอุโบสถ
  • ๒๑.๓๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์นั่งอธิษฐานจิต โดย พระมหาเถระวัดสระเกศ
  • ๒๓.๐๐ น.กล่าวสัมโมทนียกถา ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดย พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิมงคล เจ้าอาวาสวัดสระเกศ / เจ้าคณะภาค ๒
  • ๒๓.๓๐ น. การเจริญจิตภาวนา / แผ่เมตตา
  • ๐๐.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ๙ จบ / ลั่นฆ้องระฆังมงคล “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่” พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิมงคล ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ พระสงฆ์อนุโมทนาคาถา (ให้พร)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here