อุบาสิกาคุณรัญจวน อินทรกำแหง
อุบาสิกาคุณรัญจวน อินทรกำแหง

วรรัตน์นารีศรีพระศาสตร์

กำเนิดชาติพุทธธิดาสง่าศรี

ลอยธรรมะมาลัยในวารี

แห่งโลกอันเบียนบีฑ์อยู่วารวัน

…แผ่ไอเย็นซึมซ่านผ่านอรรณพ

เพื่อชนพบทางพ้นภัยใหญ่มหันต์

ธรรมมาลัยในห้วงละหานนั้น

ต้องบุกบั่นให้ลอยทวนกระแสธาร

…ธรรมเป็นแม่แม่เป็นธรรมธรรมมาตา

ถอนตัณหาด้วยธรรมาอย่างกล้าหาญ

พ้นพิเศษพิสุทธิ์ไสวในดวงมาน

ดั่งบัวบานผุดพ้นชลธี

…เทิดพระคุณอุบาสิกาคุณรัญจวน

หากศิษย์มวลเดินอย่างทางสว่างศรี

เหมือนร่วมจิตประดิษฐานธรรมบดี

สถิตธรรมบารมีนิรันดรกาลฯ

ประพันธ์โดย สมจิตรา สุริเย

คำประพันธ์

เทิดพระคุณ อุบาสิกาคุณรัญจวน อินทรกำแหง

เนื่องในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารพิพิธภัณฑ์อุบาสิกาคุณรัญจวน อินทรกำแหง

๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ วัดป่าหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ จังหวัดสกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here