ทัศนาภาพวาดแห่งการภาวนา

ศึกษาปฏิปทาพระครูประโชติรัตนานุรักษ์

สืบทอดลมหายใจพระพุทธศาสนา รำลึกวันอัฏฐมีบูชา

กับภาพวาดแห่งศรัทธา ปฏิปทา “พระครูประโชติรัตนานุรักษ์”

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ วันพระแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือวันอัฏฐมีบูชา เป็นวันที่ตรงกับวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแห่งองค์พระบรมศาสดา เป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงของชาวพุทธและชาวโลก หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานใต้ต้นสาละ ในคืนวันพระจันทร์เต็มดวง ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ที่ผ่านมา

วันนี้จึงเป็นวันที่ควรรำลึกถึงพระพุทธคุณ ๓ ประการ คือ พระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระกรุณาธิคุณ เป็นพุทธานุสสติ ธรรมานุสติและสังฆานุสติ ให้เราได้ตระหนักรู้ถึงวันเวลาที่เหลืออยู่จะทำสิ่งใดจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับชีวิตตนและเกื้อกูลผู้อื่นตามรอยบาทพระศาสดา ดังช่วงเวลาของการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ พระองค์ยังสอนเรื่องขันติธรรมและสามัคคีธรรมผ่านโทณพราหมณ์ โดยให้แบ่งเป็น ๘ ส่วนอย่างเท่าเทียม เพื่อให้กษัตริย์แต่ละแว่นแคว้นนำไปบูชาเพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณสามประการดังกล่าวในการเพียรเผากิเลสให้สิ้นไปในช่วงเวลาที่ยังมีลมหายใจอยู่

ขันติธรรมและสามัคคีธรรม นี้เองเป็นบรมธรรมอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงสรรเสริญและปรารถนาให้ผู้คนได้ตระหนักและฝึกตนเพื่อก้าวพ้นความทุกข์นานาปการ และหลักธรรมสองข้อนี้ทำให้ข้าพเจ้ารำลึกถึงพระครูประโชติรัตนานุรักษ์ พระผู้ไม่ประมาทในการทำความดี พระครูผู้จากไปค่ำคืนของวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา

ภาพลายเส้นปากกาลูกลื่นของศิลปินท่านนี้ได้จดจารเส้นหมึกเป็นภาพ “ลมหายใจสุดท้ายของชีวิต” พร้อมกับตัวหนังสือที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง บอกกล่าวปณิธาน พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ ประธานเครือข่าวพระธรรมทูตอาสาในจังหวัดนราธิวาส และพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนใต้ ว่า “มีชีวิตอยู่วันเดียวแล้วทำประโยชน์ ยังมีคุณค่ามากกว่ามีชีวิตอยู่ร้อยปีแต่ไม่ได้ทำประโยชน์อะไร  ถ้าผมตายก็ขอให้ผมได้ภูมิใจว่า ไม่ตายเปล่า  ผมตายเพราะได้ทำประโยชน์ให้พระพุทธศาสนาจริงๆ แม้ไม่มีใครเห็นก็ตาม”

ซึ่งในวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒  พระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา และกรรมการเถระสมาคม ตัวแทนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สลกมหาสังฆปริณายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีสวดธรรมนิยามสูตรเพื่อบรรจุศพพระครูประโชติรัตนานุรักษ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ และเจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส และศพพระสมุห์อรรถพร กุสลจิตฺโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดรัตนานุภาพ ในวันนั้นมีตัวแทนพระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ มาเลเซีย และอินเดียกว่า ๓๐๐ รูป ประชาชนชาวไทยพุทธและมุสลิมจำนวนกว่า ๓,๐๐๐ คน เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัย

หลังจากนั้น สรีระพระครูประโชติรัตนานุรักษ์ และพระสมุห์อรรถพร กุสลจิตฺโต ได้เก็บไว้ที่หอฉันสังฆานุภาพภายในวัดเป็นเวลา ๑ ปี เพื่อรอกำหนดวันพระราชทานเพลิงศพต่อไป โดยในระหว่างนี้ตลอดทั้งปีมีการสวดพระอภิธรรมทุกวันพระ ขอเชิญทุกท่านร่วมบำเพ็ญกุศลจิตฟังธรรมและปฏิบัติธรรมได้ตลอดทั้งปีที่วัดรัตนานุภาพ  อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ภาพลายเส้นปากกา “ลมหายใจสุดท้ายของชีวิต ...พระครูประโชติรัตนานุรักษ์”
ภาพลายเส้นปากกา “ลมหายใจสุดท้ายของชีวิต …พระครูประโชติรัตนานุรักษ์”

และในชีวิตของคนเรา ยังมีผู้คนอีกมากที่ดำรงชีวิตเพื่อผู้อื่นและจากไปโดยไม่ได้รับการเอ่ยนาม หากทว่าทำไมท่านเหล่านั้นจึงยอมสละชีวิตเพื่อรักษาธรรม จึงเป็นสิ่งที่ควรศึกษาเป็นอย่างยิ่งว่า พระพุทธศาสนามีคุณค่าเพียงใดต่อชีวิต ต่อมนุษยชาติในวันนี้ และมีคุณค่ามากมหาศาลต่อคนทั้งโลกไปในวันข้างหน้า …  

หน้าธรรมวิจัย นสพ.คมชัดลึก วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒
หน้าธรรมวิจัย นสพ.คมชัดลึก วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒
คอลัมน์ บันทึกธรรมวิจัย
หน้าธรรมวิจัย นสพ.คมชัดลึก
วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here