พุทธศักราช ๒๕๖๔  สวัสดีปีวัวในใจฉัน : เรื่องและภาพ โดย หมอนไม้
พุทธศักราช ๒๕๖๔ สวัสดีปีวัวในใจฉัน : เรื่องและภาพ โดย หมอนไม้

พุทธศักราช ๒๕๖๔

 สวัสดีปีวัวในใจฉัน…

พุทธศักราช ๒๕๖๔  สวัสดีปีวัวในใจฉัน : เรื่องและภาพ โดย หมอนไม้
พุทธศักราช ๒๕๖๔ สวัสดีปีวัวในใจฉัน : เรื่องและภาพ โดย หมอนไม้

เมื่อเช้า ฉันเดินไปเดินมา

ก็เห็นว่า ในจิตใจฉัน มีวัวอยู่ฝูงหนึ่ง

วัวแต่ละตัวก็มีนิสัยไม่เหมือนกัน

บางตัวก็เรียบร้อย

บางตัวก็ใจดี

บางตัวก็ขี้กลัว

บางตัวก็ขี้น้อยใจ

บางตัวก็เกเร

บางตัวก็พูดมาก

บางตัวก็ไม่พูด

ฉันเดินไปเดินมา

มองดูนิสัยของวัวแต่ละตัวในใจฉัน

แม้หลายๆ ตัวจะนิสัยไม่ดีบ้างในบางขณะ

แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือ

วัวทุกตัวก็รักสงบ

วัวทุกตัวมีพื้นฐานจิตที่ดี

อยากเป็นวัวที่ดี 

จึงกินแต่ใบหญ้า

ไม่กินชีวิตใครๆ

ฉันรู้สึกว่า

วัวแต่ละตัวกำลังบำเพ็ญเพียร

ที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์เหมือนกัน 

บางครั้ง ฉันรู้สึกว่า ฉันก็เป็นเพียงวัวตัวหนึ่ง

ที่ไม่ปรารถนาจะเกิดอีก

ฉันจึงกินแต่หญ้า และไม่อยากรบกวนใคร

                      หมอนไม้

                    ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พุทธศักราช ๒๕๖๔  สวัสดีปีวัวในใจฉัน : เรื่องและภาพ โดย หมอนไม้
พุทธศักราช ๒๕๖๔ สวัสดีปีวัวในใจฉัน : เรื่องและภาพ โดย หมอนไม้

พุทธศักราช ๒๕๖๔ สวัสดีปีวัวในใจฉัน : หมอนไม้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here