พรแห่งชีวิต

ด้วยความรัก ความศรัทธา และความระลึกถึง

อาจารย์สมพร เทพสิทธา (๒๘)

เปิดบันทึก “เคล็ดไม่ลับ การสอบชิงทุน ก.พ. ไปศึกษาต่อ ณ สหรัฐอเมริกา” (๕)

ใกล้ปีใหม่แล้ว admin เปิดบันทึกอาจารย์สมพร เทพสิทธา จากหนังสือ “ชีวิตที่มีความสุขและความสำเร็จ” ในบท “สอบชิงทุน ก.พ.ไปศึกษาต่อ ณ สหรัฐอเมริกา” ซึ่งในเนื้อหาบอกเลยว่า นี่แหละ คือ เคล็ดไม่ลับสำหรับการเรียนต่อ และการทำงาน ตลอดจนการใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จ

ดังที่อาจารย์สมพร เขียนเล่าไว้ในแต่ละบท  ไม่ใช่การสอน แต่เป็นการเล่าเรื่องการใช้ชีวิตของท่าน ซึ่งมีรากฐานจากความมั่นคงในพระพุทธศาสนา มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง มีคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นครูสองท่านแรกในชีวิตที่นำท่านสู่จุดหมายปลายทางด้วยความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรม  มีกัลยาณมิตรที่ส่งเสริมให้ท่านก้าวหน้าด้วยกำลังใจมากมาย

ท่านสร้างมิตรภาพได้อย่างไร

 และมิตรภาพนี้แหละ คืออีกหนึ่งพลังสำคัญในความสำเร็จของชีวิต

วันนี้ จึงขอนำข้อเขียนจากผู้ใหญ่ และผู้ที่อาจารย์สมพรนับถือ  ซึ่งท่านได้ไปกราบลาก่อนจะออกเดินทางไปสหรัฐอเมริกา และขอให้แต่ละท่านเขียนข้อความในสมุดที่ระลึกในการเดินทางไปศึกษาต่อ ณ สหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจารย์สมพร ได้เก็บข้อเขียนของทุกท่านไว้จนทุกวันนี้

“จงรักษาความดีของตนไว้  ให้เหมือนเกลือรักษาความเค็มของตน”

ข้อเขียนของพระปฐมนครจารย์  เจ้าอาวาสวัดเสนหา  ผู้เป็นพระอุปัชฌาย์

“รู้สึกปิติยินดีที่ได้โอกาสไปศึกษาวิชาในต่างประเทศ 

ขออวยพรให้ไปได้รับการศึกษาสำเร็จตามความประสงค์

 เพื่อจะได้ใช้วิชานั้นเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไปในภายหน้า”

ข้อเขียนของพระบูรณสิริพงษ์ ประธานกรรมการธนาคารมณฑล จำกัด

“ชื่อเสียงและเกียรติสำคัญกว่าอย่างอื่น”

ข้อเขียนของหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ เลขาธิการ ก.พ.

อย่าลืมว่าในชีวิตของเรา  สองกับสองบวกกันไม่เป็นสี่เสมอไป”

ข้อเขียนของหลวงถวิลเศรษฐพณิชยการ  อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

“ขออวยพรให้คุณสมพร  จงประสบแด่สิ่งอันพึงปรารถนาทุกอย่างทุกประการ

 และขอให้เล่าเรียนสำเร็จตามประสงค์ 

อันจะเป็นเกียรติของชาวสีฟ้าแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

ข้อเขียนของอาจารย์อาภรณ์ กฤษณมระ

 อาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“ชีวิตมีค่า คือเมื่อเราได้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น

 เราไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อผู้ใดเลย  ค่าของชีวิตก็สิ้นไป

ขอคุณสมพร  จงตั้งหน้าตั้งตาศึกษาเล่าเรียน

 ด้วยความมุ่งหมายที่จะบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นที่ไม่มีโอกาสจะศึกษาเช่นตัวเรา

ข้อเขียนของอาจารย์กุหลาบ สายประดิษฐ์ หรือ ศรีบูรพา

จากหนังสือ “ชีวิตที่มีความสุขและความสำเร็จ : สมพร เทพสิทธา” เขียนในโอกาสครบรอบวันเกิด ๘๔ ปี จัดพิมพ์โดย มูลนิธิสมพร เทพสิทธา เพื่อศาสนาและพัฒนา

(เพจสมพร เทพสิทธา ตอนที่ ๔๒๑/๒๙๙ วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ แรม ๕ ค่ำ เดือน ๑)

๔๒๑. รำลึกถึงอาจารย์สมพร เทพสิทธา (ตอนที่ ๒๙๙)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here