“ไม่แบกก็ไม่หนัก

ไม่ถือสาก็ไม่โกรธ

ไม่คิดมากก็ไม่กลุ้ม

ไม่ทุ่มเทเกินไปก็ไม่ผิดหวัง

ปล่อยวางบ้าง ก็ไม่ต้องทุกข์ใจ”

หลวงปู่สุข โกวิโท

พระครูพิสุทธิ์พรหมวิหาร (หลวงปู่สุข โกวิโท) ขอขอบคุณ เรื่องและภาพจากศิษยานุศิษย์ หลวงปู่สุข โกวิโท
พระครูพิสุทธิ์พรหมวิหาร (หลวงปู่สุข โกวิโท) ขอขอบคุณ เรื่องและภาพจากศิษยานุศิษย์ หลวงปู่สุข โกวิโท

พระครูพิสุทธิ์พรหมวิหาร (หลวงปู่สุข โกวิโท) แห่งวัดป่าพรหมนิมิต จังหวัดศรีสะเกษ พระกัมมัฏฐานผู้มีปฏิปทาอันงดงาม เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตา และมีความนิ่งสงบเย็นเป็นสรณะ เคร่งครัดในข้อวัตรปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างยิ่งยวด ได้ละสังขารที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. หลังจากท่านอาพาธด้วยโรคหัวใจและปอดมากว่า ๑๓ ปี แล้วเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีสะเกษอยู่ระยะหนึ่ง จนกระทั่งมรณภาพอย่างสงบ สิริรวมอายุ ๘๗ ปี ๕๗ พรรษา โดยจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

น้อมเศียรเกล้า อาเศียรวาท

กราบสรีรสังขาร

“หลวงปู่สุข โกวิโท”

พระผู้สานสร้าง…ทางพระพุทธศาสนา

(๔) เดินธุดงค์ภาคตะวันออก ฝากตัวเป็นศิษย์พระอาจารย์ภัททันตะ อาสภเถระ

พระครูพิสุทธิ์พรหมวิหาร (หลวงปู่สุข โกวิโท) ขอขอบคุณ เรื่องและภาพจากศิษยานุศิษย์ หลวงปู่สุข โกวิโท
พระครูพิสุทธิ์พรหมวิหาร (หลวงปู่สุข โกวิโท) ขอขอบคุณ เรื่องและภาพจากศิษยานุศิษย์ หลวงปู่สุข โกวิโท

ความเดิมตอนที่แล้ว

หลังจากได้ผ่านการทดสอบการฝึกอบรมและการปฏิบัติกับหลวงพ่อชา สุภัทโธ แห่งวัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเวลา ๒ ปี หลวงปู่สุขท่านยังอยากออกเดินธุดงค์เพื่อขัดเกลาจิตใจต่อไป ท่านจึงชวนเพื่อนพระด้วยกันอีก ๗ รูป ออกเดินธุดงค์มุ่งหน้าสู่ภาคตะวันออกต่อไป

พระอาจารย์ภัททันตะ อาสภมหาเถระ สำนักวิปัสสนาวิเวกอาศรม จังหวัดชลบุรี
พระอาจารย์ภัททันตะ อาสภมหาเถระ สำนักวิปัสสนาวิเวกอาศรม จังหวัดชลบุรี

(๔) เดินธุดงค์ภาคตะวันออก

ฝากตัวเป็นศิษย์

พระอาจารย์ภัททันตะ อาสภเถระ

พระอาจารย์ภัททันตะ อาสภมหาเถระ เป็นชาวพม่า เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๓ ท่านได้รับการถ่ายทอดวิชา “วิปัสสนาจารย์” จากพระอาจารย์ภัททันตะ โสภณมหาเถระ อัคคมหาบัณฑิต (มหาสี สะยาด่อร์) ผู้เป็นพระปรมาจารย์ต้นตำรับ “พองหนอ ยุบหนอ” และได้รับมอบหมายให้เป็นวิปัสสนาจารย์ประจำสำนักมหาสีสาสนยิสสา แห่งนครย่างกุ้ง ประเทศไทยจึงได้แสดงความจำนงไปยังสภาพุทธศาสนาแห่งประเทศพม่า ขอให้จัดส่งพระวิปัสสนาจารย์ผู้มีความรู้เชี่ยวชาญมาช่วยสอนวิปัสสนากรรมฐานในประเทศไทย สภาการพุทธศาสนาแห่งประเทศพม่าจึงมอบหมายให้ท่านพระอาจารย์ภัททันตะ อาสภมหาเถระมาช่วยสอนวิปัสสนาในประเทศไทย

เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๕ พระอาจารย์ภัททันตะอาสภเถระ ธัมมจาริยะได้รับอาราธนาจากนายธรรมนูญ สิงคารวณิช ให้มาเป็นพระอาจารย์สอนกรรมฐานประจำสำนักวิปัสสนาวิเวกอาศรม จังหวัดชลบุรี

ขณะนั้นหลวงปู่สุขท่านเดินธุดงค์มาแถวๆ ภาคตะวันออกพอดี เลยได้ยินกิตติศัพท์ว่ามีครูบาอาจารย์ที่เก่งทางด้านวิปัสสนากรรมฐานเป็นชาวพม่าอยู่ที่จังหวัดชลบุรี หลวงปู่จึงออกเดินธุดงค์เพื่อไปขอศึกษาและแนวทางการปฎิบัติ  หลังจากได้เข้าไปฝากตัวเป็นศิษย์เพื่อให้พระอาจารย์อาสภเถระท่านสอน แต่ก็มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือการสื่อสาร เพราะท่านพระอาจารย์อาสภเถระท่านพูดภาษาไทยไม่ได้ ได้แต่สอนกันโดยภาษาใบ้ชี้มือชี้ไม้ทำความเข้าใจกัน

ส่วนใหญ่ท่านพระอาจารย์อาสภเถระท่านจะนำพาปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่าง  สอนเกี่ยวกับเรื่องจิต และการกำหนดรู้ “ยุบหนอ พองหนอ” และการเดินจงกรมแบบช้าๆ ซ้ายย่างหนอ ขวาย่างหนอ หลวงปู่ท่านบอกว่าวิธีการฝึกนี้ดี แต่ไม่ถูกกับจริตของท่าน หลวงปู่จึงอยู่ฝึกปฏิบัติกับท่านพระอาจารย์อาสภเถระเป็นเวลาหนึ่งเดือน แล้วหลวงปู่จึงกราบลาพระอาจารย์เพื่อออกธุดงค์ต่อไป แต่แม้ว่าท่านจะอยู่ปฏิบัติเพียงระยะสั้นๆ หากทว่า ความเป็นอาจารย์กับศิษย์นั้นยังดำรงอยู่ตลอดไป

พระครูพิสุทธิ์พรหมวิหาร (หลวงปู่สุข โกวิโท) ขอขอบคุณ เรื่องและภาพจากศิษยานุศิษย์ หลวงปู่สุข โกวิโท
พระครูพิสุทธิ์พรหมวิหาร (หลวงปู่สุข โกวิโท) ขอขอบคุณ เรื่องและภาพจากศิษยานุศิษย์ หลวงปู่สุข โกวิโท

(โปรดติดตามตอนต่อไป)

ขอขอบคุณ เรื่องและภาพโดยศิษยานุศิษย์ หลวงปู่สุข โกวิโท

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here