ดอกไม้น้อยอหังการ จะบานแต้มโลก โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ

0
1190

เมื่อพระเขียนบทกวี …

บทกวีที่มีลมหายใจแห่งธรรม …

ดอกไม้น้อยอหังการ จะบานแต้มโลก

โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ

ดอกไม้น้อยอหังการ จะบานแต้มโลก โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ เรื่อง ปัญญวชิรา ภาพ
ดอกไม้น้อยอหังการ จะบานแต้มโลก โดย พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ เรื่อง ปัญญวชิรา ภาพ

           ๏ ดอกไม้ในเมืองใหญ่            ขาวดอกไม้ในเมืองหม่น

ดอกบานในใจคน                             เป็นดอกผลแห่งเมตตา

           ๏ จะบาน ฉันจะบาน              จะกล้าหาญบานเบ่งอ้า

มีชีวิตชีวา                                       บานทายท้าลมแดดฝน

๏ แม้ว่าไม่ยิ่งใหญ่                  อันใครใครก็ไม่สน      

ผลิดอกบอกอดทน                           แต้มโลกจนเป็นโลกงาม

๏ ไม่แพ้แม้แดดแรง                บานกล้าแกร่งลมแล้งน้ำ          

บานชื่นทุกโมงยาม                           แต้มความงามให้โลกนี้

๏ ไม่โทษไม่ถามใคร               ไม่ว่าดอกใดใดที่       

ไม่ทวงถามประดามี                          กับดอกที่ไม่เบ่งบาน

๏ แม้จะเป็นดอกน้อย             จะค่อยค่อยแตกกิ่งก้าน

ค่อยผลิดอกออกบาน                        จะสร้างงานให้โลกงาม

๏ จงบาน เธอจงบาน              เธอจะผ่านความบอบซ้ำ

สลัดกลีบอันลีบลำ                            เป็นปุ๋ยชำให้ดอกใหม่

๏ บานเถิด ช่วยกันบาน           โลกสวรรค์นั้นสร้างได้

แม้ดอกน้อยไม่เป็นไร             ขอให้เธอไม่หยุดบาน ๚๛

ดอกไม้น้อยอหังการ จะบานแต้มโลก

พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ เรื่อง  ปัญญวชิรา ภาพ

คอลัมน์ เรียงถ้อยร้อยธรรม หน้าธรรมวิจัย นสพ.คมชัดลึก วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒
พระครูใบฎีกามงคล วชิรปัญโญ
หน้าธรรมวิจัย นสพ.คมชัดลึก วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒
หน้าธรรมวิจัย นสพ.คมชัดลึก วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here