เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนดวงใจของคนไทยทั้งชาติ…

พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม มีเล่าเรื่องอันแสนประทับใจเกี่ยวกับการเทิดไท้องค์ราชัน ราชินีที่สกอตแลนด์มาฝาก

จาริกธรรมสกอตแลนด์ ตอนที่ ๖

“ชาวไทยในสกอตแลนด์ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี”

โดย พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

กรรมการ สถาบันพัฒนาพระวิทยากร

สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ

พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ

         คราวที่แล้วอาตมาเล่าถึงการปรับตัว และเรียนรู้การดำรงชีวิตอยู่ในสกอตลแลนด์ พร้อมทิ้งท้ายว่าในตอนที่ ๖ นี้จะได้กล่าวถึงการสร้างวัดธรรมปทีป ๑๔ ปี กว่าจะมาเป็นวัดพุทธปทีปอย่างที่เห็นในทุกวันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะยุคแรกๆ ถึงขนาดต้องไปตั้งวัดในฟาร์มกันทีเดียว

           แต่เมื่ออาตมาเดินทางมาถึงที่วัดธรรมปทีป เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ และอาตมาได้ร่วมกิจกรรมกับนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดธรรมปทีป ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๑๐ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมา และก็ทราบว่าก่อนที่อาตมาจะเดินทางมาถึง ในวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ชาวไทยในสกอตแลนด์ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้ง ๒ งานได้จัดขึ้น ณ วัดธรรมปทีป กรุงเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์

           ทั้ง ๒ งานที่เกิดขึ้นในวัดธรรมปทีป ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งกับคนไทย อาตมาจึงขอพักเรื่องการสร้างวัดไว้ก่อน เพราะอยากจะเล่าถึงพิธีมหามงคลของชาวไทยในต่างแดนให้คนในประเทศไทยได้ทราบกัน แม้คนไทยจะอยู่ในต่างแดนแต่ก็ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

           การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้ง ๒ งานนั้นพระครูสิริธรรมประทีป (วัฒนา ยสวฑฺฒโน) เจ้าอาวาสวัดธรรมปทีป (ท่านไม่ได้พำนักอยู่วัดธรรมปทีป เพราะท่านไปประจำและเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดพุทธารามลีดส์) ได้มอบหมายให้พระมหาทินกร วรญาโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและเป็นประธานสงฆ์ ณ วัดธรรมปทีปเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ โดยกิจกรรมมีดังนี้

           ๑) โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จัดกิจกรรมวาดภาพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี  ในวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

           สำหรับการจัดกิจกรรมนั้น ชาวไทยในสกอตแลนด์ พร้อมผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดธรรมปทีป ได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ก่อนเริ่มกิจกรรมวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ ครูอามมี่ผู้นำกิจกรรมได้กล่าวถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และความสำคัญของการการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าใจ เพราะนักเรียนหรือเด็ก ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นลูกครึ่งแม่เป็นคนไทย พ่อเป็นคนสกอตแลนด์ หลังจากนั้นก็ให้เด็ก ๆ นักเรียนได้วาดภาพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน โดยมีข้อความว่า “ทรงพระเจริญ”

           ในช่วงระหว่างทำกิจกรรมอาตมารู้สึกประทับใจกับภาพที่เห็นมากๆ เพราะชาวไทยและผู้ปกครองที่มาเข้าร่วมกิจกรรมก็นั่งดูให้กำลังใจบุตรหลานของตนเอง ส่วนเด็กๆ นักเรียนก็ร่วมกิจกรรมกันอย่างมีความสุข สนุกสนาน เป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นและปีติใจที่ได้ร่วมกันทำความดี โดยนางสาวมนทิรา ทอมสัน (ครูออมมี่) ครูผู้ที่นำเด็กๆ นักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ทำกิจกรรมกล่าวว่า

           “รู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความจงรักภักดีให้กับเด็กๆต่อพระราชินี ดีใจและภูมิใจที่เห็นเด็กๆ ถวายความเคารพและตั้งใจวาดพระบรมฉายาลักษณ์ของท่านด้วยความตั้งใจ”

           ๒) ชาวไทยในสกอตแลนด์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันอาทิตย์ ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

           จากนั้น ชาวไทยในสกอตแลนด์พร้อมกัน ณ วัดธรรมปทีปก็ได้กล่าวบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล ๕ ประธานสงฆ์ให้ศีล หลังจากนั้นพระสงฆ์ พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์โดยพร้อมเพียงกัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

           เมื่อเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเสร็จแล้ว ตัวแทนชาวไทยในสกอตแลนด์ ถวายเครื่องสักการะ และทุกคนพร้อมแสดงความจงรักภักดีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ด้วยบทเพลง “สดุดีจอมราชา” หลังจากนั้นทุกคนก็ได้ร่วมกันตักบาตรอาหารแห้ง และร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

ทั้งนี้ นางศิริพร สิงหธรรมกุล ชาวไทยในสกอตแลนด์ หนึ่งในผู้ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติได้กล่าวความรู้สึกว่า

“มีความปีติใจที่ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ไทย เพราะในสังคมไทยตั้งแต่สมัยโบราณกาล สถาบันพระมหากษัตริย์ก็อยู่คู่บ้านคู่เมืองและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทยตลอดมา ไม่ว่าคนไทยจะอยู่ในส่วนไหนของโลกก็ยังยึดถือเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งทำกิจกรรมวันสำคัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลอยู่เสมอ เช่น วันพ่อ วันแม่ ฯ และเมื่อเราได้ระลึกถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้เรามีกำลังใจ และทำให้ชาวไทยรักและสามัคคีกัน สถาบันพระมหากษัตริย์จึงเปรียบเสมือนดวงใจของคนไทยทั้งชาติ”

พระมหาทินกร วรญาโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและเป็นประธานสงฆ์ วัดธรรมปทีป ในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติทั้ง ๒ งาน กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า

           “ในการจัดงานวันสำคัญต่างๆ ทางวัดธรรมปทีป กรุงเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์ มีการจัดขึ้นทุกๆ ปี เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทย ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และการได้ถวายพระพรต่อพระองค์ท่าน ในฐานะที่วัดเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจควบคู่ชาวไทยมายาวนาน นอกจากการได้ทำบุญถึงบรรพบุรุษ ยังเป็นสถานที่เรียนรู้ทางวัฒนธรรม และประเพณีไทย เพื่อรักษามรดกอันดีงามนี้ไว้ตลอดไป”

ดังนั้น จะเห็นว่าชาวไทยในสกอตแลนด์ แม้อยู่ในต่างแดน แต่ความผูกพัน ความจงรักภักดี ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ก็ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงหรือลดน้อยลงเลย ยังคงยึดถือองค์พระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจเหมือนเดิม ไม่ลืมแผ่นดินมาตุภูมิของตน

ที่สำคัญมากไปกว่านั้นยังบอกเล่าหรือสอนสั่งลูกหลานของตนเองที่เป็นลูกครึ่งในต่างแดนให้จงรักภักดีและเห็นถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอีกด้วย

           ซึ่งประเทศไทยเรามี ๓ สถาบันหลักคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย และทรงเป็นที่เคารพรักเทิดทูนอย่างสูงยิ่งของประชาชนชาวไทยมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน หากเราได้ศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันจะพบว่าพระมหากษัตริย์ทุกๆ พระองค์ทรงอุทิศพระองค์เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงประชาราษฎร์มาตลอด โดยเฉพาะในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ พระองค์ทรงสืบสานพระราชปณิธานรัชกาลที่ ๙ และพระองค์ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทำให้พสกนิกรมีความสุข โดยพระองค์มีพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารักขา แก่ประชาชนชาวไทยความว่า

         “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

จาริกธรรมสกอตแลนด์ ตอนที่ ๖ “ชาวไทยในสกอตแลนด์ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี” โดย พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม คอลัมน์ เขียนธรรมสื่อถึงโลก หน้าธรรมวิจัย นสพ.คมชัดลึก วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒

จาริกธรรมสกอตแลนด์ ตอนที่ ๖
“ชาวไทยในสกอตแลนด์ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี”
โดย พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม


“ประเทศไทยเรามี ๓ สถาบันหลักคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์
เปรียบเสมือนเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย
และทรงเป็นที่เคารพรักเทิดทูนอย่างสูงยิ่งของประชาชนชาวไทย
มาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน “
พระใบฏีกาคทาวุธ-คเวสกธมฺโม ผู้เขียน กรรมการ สถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ
พระใบฏีกาคทาวุธ-คเวสกธมฺโม ผู้เขียน
กรรมการ สถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here