Home Special Article : บทความพิเศษ

Special Article : บทความพิเศษ

  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทยมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๒๒. กลับคืนสู่กรุงเทพมหานคร อีกครั้ง ๒๓. สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทยมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่...

  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทยมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  วันนี้วันพระ วันวิสาขปุรณมีบูชา วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ ขึ้น ๑๕ ค่ำ...
  กราบขอบพระคุณ ภาพถ่าย ได้รับความอนุเคราะห์จากพระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ

  เรื่องเล่าเมื่อวันวาน ตำนานมหาสมัยสูตร กับ ประเพณีสงกรานต์วัดสระเกศฯ และการพลิกฟื้นวันปีใหม่ไทยด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี

  มหาสมัยสูตร กับ ประเพณีสงกรานต์วัดสระเกศฯ และการพลิกฟื้นวันปีใหม่ไทยด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี ประเพณีสงกรานต์วัดสระเกศฯ วันสงกรานต์ คือ...
  ภาพวาดพระครูประโชติรัตนานุรักษ์ บนผืนผ้าใบ โดย ศิลปินจากเพาะช่าง ผู้อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา

  ๑๓เมษา ชาตกาล “แสงเทียนแห่งธรรมยังคงส่องสว่างที่กลางใจ” น้อมถวายความอาลัย กว่า  ๓ ปีแห่งการจากไป ” พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ (สว่าง จนฺทวํโส)”

  "๑๓ เมษา ชาตกาล แสงเทียนแห่งธรรมยังคงส่องสว่างที่กลางใจ" น้อมถวายความอาลัย กว่า ๓ ปี แห่งการจากไป... พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ (สว่าง จนฺทวํโส) หากวันใดที่พระพุทธศาสนาหายไปจากแผ่นดินไทยจะเกิดอะไรขึ้น และถ้าเมื่อใดที่เรากล่าวถึงพระพุทธศาสนาแล้วเกิดความกลัว  นั่นหมายถึงอะไร ปัจจุบัน  แม้ว่าประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา  แต่เหตุการณ์ความรุนแรงกลับมากขึ้นๆ  ตั้งแต่ในบ้านไปจนถึงสังคมโลก ...
  กราบขอบพระคุณ ภาพถ่ายจาก วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

  ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ รำลึก”วิถีแห่งผู้นำ” ๘ ปีผ่านไป วันคล้ายวันพระราชทานเพลิงศพ หลวงพ่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) ผู้สร้างตำนานพระพุทธศาสนาไทยไปสู่โลกกว้างอย่างมั่นคง เรียบเรียงโดย ...

  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) อาจกล่าวได้ว่า หากไม่มีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) วันนี้ คงไม่มีพระหนุ่มเณรน้อยที่สละทางโลกมุ่งสู่ทางธรรมได้มากมหาศาลในยุคสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งการสร้างพระที่มีลมหายใจเพื่อสืบสอดพระพุทธศาสนา มีผลต่อความร่มเย็นในหัวใจของผู้คนบนโลกอย่างอเนกอนันต์ในปัจจุบัน และอนาคตกาล ด้วยการทำงานอย่างเงียบๆ...

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๓๙ จบ) “รู้ความหมายภวังคจิตเข้าใจเรื่องจิตตกภวังค์ “เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร)

  วันนี้วันพระ วันอาทิตย์ที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑ บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๓๙ จบ) “รู้ความหมายภวังคจิตเข้าใจเรื่องจิตตกภวังค์ “ เขียนโดย...
  กราบขอบพระคุณ ภาพถ่ายจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ

  ดื่มน้ำไม่ลืมต้นธาร หลวงพ่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ กับการก่อกำเนิดการเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี และอานิสงส์การสวดมนต์ โดย พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร) : พระราชกิจจาภรณ์ ในขณะนั้น

  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) : กราบขอบพระคุณ ภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ ดื่มน้ำไม่ลืมต้นธาร หลวงพ่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ กับการก่อกำเนิดการเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี และอานิสงส์การสวดมนต์ โดย พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร) : พระราชกิจจาภรณ์ ในขณะนั้น

  TRENDING RIGHT NOW