Home Special Article : บทความพิเศษ

Special Article : บทความพิเศษ

  เมื่อวัด และพระ คือที่พึ่งสุดท้ายของคนทุกข์ในยุค “โควิดครองโลก” หลักการบริหารคณะสงฆ์วันนี้ ยังถือพระธรรมวินัยเป็นหลักหรือไม่ เพื่อเกื้อกูลให้ที่พึ่งสุดท้ายนี้มีที่ยืน ?

  เพราะถ้าคณะสงฆ์ผู้บริหารไม่ถือพระธรรมวินัยเป็นหลัก พระสงฆ์ที่ถือพระธรรมวินัยเป็นหลักคงไม่ต้องพึ่งคณะสงฆ์ฝ่ายบริหารแล้ว ? ทุกวันนี้ พระสงฆ์ทำงานสงเคราะห์กันหนักมาก ตั้งแต่ทำอาหารแจกประชาชน ปลูกผักสวนครัวและผลไม้แจกชาวบ้าน ตลอดจนเก็บศพ เผาศพ เก็บกระดูกให้กับญาติพี่น้องผู้วายชนม์ ตลอดวันตลอดคืน ในช่วงที่ไม่มีใครสามารถมาร่วมงานศพได้ในยุคโรคระบาดโควิดครองเมือง ท่านช่วยอย่างไม่ต้องการอะไรตอบแทน...
  ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  “คุณค่าปริญญาบัตร” เขียนโดย พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ

  ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ “ดาว” เป็นเด็กหนุ่มจังหวัดสุรินทร์  ชีวิตของเขาคลุกคลีกับท้องนามาตั้งแต่เกิด  แม่บอกกับดาวเสมอ         “ตั้งใจเรียนนะลูก  จะได้ไม่ต้องมาลำบากเหมือนแม่” 
  ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวฺโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  วันนี้วันพระ ศึกษา “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” บทที่ ๒๒ (ตอนที่ ๒๓) คัมภีร์ที่ ๗ ปัฏฐาน (จบ) : “จากรากฐานแห่งพระอภิธรรมสู่รากฐานชีวิตชาวพุทธ” เขียนโดย...

  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง "ความเป็นมาของพระอภิธรรม" เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) จัดพิมพ์โดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ ฉบับธรรมทาน พิมพ์ครั้งที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ วันนี้วันพระ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘...
  "โควิดเหนี่อย" ภาพวาดโดย มนสิกุล

  โลกชะงักจากโควิด แต่ชีวิตต้องไปต่อ … “เพราะเราคือกระจกเงา และสะพานเชื่อมจากอดีต สู่อนาคต” : ณัฏฐ์ลิขิต

  "ถนนบนฟ้า" ภาพถ่าย โดย มนสิกุล โลกชะงักจากโควิด แต่ชีวิตต้องไปต่อ ...“เพราะเราคือกระจกเงา และสะพานเชื่อมจากอดีต สู่อนาคต” เขียนโดย ณัฏฐ์ ทศวรรษที่ผ่านมานี้  เกิดอะไรมากมายขึ้นบนโลก  แต่คนเรามองเห็นได้เด่น  จำได้ชัด  ก็เห็นจะเป็นเรื่องภายในประเทศของตนเอง...
  พระสุพจน์ สุวโจ ภาพวาดลายเส้นสีชอล์ก โดย มนสิกุล

  แด่…ความเจ็บปวดในสังสารวัฏที่ยังไม่ได้เยียวยา “๑๖ ปีแห่งการจากไป” …พระอาจารย์สุพจน์ สุวโจ

  พระอาจารย์ สุพจน์ สุวโจ (ด้วงประเสริฐ) ขอขอบคุณ ภาพถ่ายจาก facebook Phra Kittisak แด่…ความเจ็บปวดในสังสารวัฏที่ยังไม่ได้เยียวยา "๑๖ ปีแห่งการจากไป" ...พระอาจารย์สุพจน์ สุวโจ ช่วงต้นเดือนมิถุนายน ปี ๒๕๕๓ ผู้เขียน...
  สมาธิ ภาพวาดลายเส้นพู่กันจีน โดย หมอนไม้ (มนสิกุล)

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๑๘) รู้ทุกข์จริงแท้ที่กายใจ เขียนโดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๑๘) รู้ทุกข์จริงแท้ที่กายใจ เขียนโดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) สมาธิ ภาพวาดลายเส้นพู่กันจีน โดย หมอนไม้ (มนสิกุล) รู้ทุกข์จริงแท้ที่กายใจ ความทุกข์เป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าต้องการให้เห็น...
  กระต่ายกับเต่าเป็นเพื่อนกัน วาดโดย มนสิกุล

  เรื่องของพราหมณ์ขี้โม้ : ณัฏฐ์ลิขิต

  เรื่องของพราหมณ์ขี้โม้ เขียนโดย ณัฏฐ์ คนเราเมื่อเกิดมาได้ศึกษาเล่าเรียนจนได้ระดับหนึ่ง  อย่าได้ทึกทักเอาว่า สิ่งที่ตนเองนั้นรู้แล้ว  เล่าเรียนแล้ว  มีค่ามากกว่ามนุษย์คนอื่นๆ  มีความรู้อะไรๆ  ก็เรียนรู้ได้หมด ได้รู้จนหมดสิ้น  มีความรู้มากกว่าคนอื่น  เมื่อใคร ๆ กล่าวก็อะไร ๆ  ก็เอาตนเองนั้นเป็นที่ตั้ง เพราะไม่มีใครรู้อะไรมากเท่าตนเอง
  ธรรมนิพนธ์ "ความเป็นมาของพระอภิธรรม" เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) จัดพิมพ์โดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาาร พิมพ์ครั้งที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ฉบับธรรมทาน

  วันนี้วันพระ ศึกษา “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” บทที่ ๒๑ (ตอนที่ ๒๒) คัมภีร์ที่ ๗ ปัฏฐาน (๒) : “ปัจจัย ๒๔...

  วันนี้วันพระ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๘ ศึกษา “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” บทที่ ๒๑ (ตอนที่ ๒๒) คัมภีร์ที่ ๗ ปัฏฐาน (๒) : “ปัจจัย ๒๔ กระบวนธรรมแห่งปัจจยากร จุดเชื่อมโยงสภาวะแห่งสรรพสิ่ง ” เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)
  พระอาจารย์ วิสัชนา วรปญฺโญ (พ. วิสัชนา) ภาพวาดสีชอล์ก โดย หมอนไม้

  กว่าจะมาเป็น “คำนิยม” จากพระอาจารย์ วิสัชนา วรปญฺโญ (พ. วิสัชนา) สำหรับหนังสือ “บันทึกฝึกขีดเขียน” เล่ม ๑

  กว่า "บันทึกฝึกขีดเขียน" เล่ม ๑ จะปรากฎออกมาเป็นรูปเล่ม ผู้เขียนก็มีเรื่องเล่าเต็มไปหมด ระหว่างทาง จริงๆ แล้ว เราทุกคนต่างเป็นนักเขียนด้วยกันทั้งนั้น เพียงแต่ เราอาจไม่ได้เขียนบนกระดาษ หรือเขียนบนโซเชียลมีเดีย แต่เราก็เขียนประทับไว้ในจิตกันทุกขณะ ทุกลมหายใจเข้าออกเลยก็ว่าได้ แล้วเราเขียนกันทางไหนล่ะ ก็เขียนกันทางความคิดไง ...
  สมาธิเป็นกระจกส่องใจ ภาพวาดประกอบสีชอล์ก โดย หมอนไม้

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๑๗) มองตัวเองผ่านสายตาแห่งสติ เขียนโดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  "มองตัวเองผ่านสายตาแห่งสติ"          การปฏิบัติสมาธิเป็นขั้นการทำความสะอาดจิต มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มองกลับเข้ามาภายในตนเอง เป็นการมองตนเองผ่านสายตาแห่งสติ จะมองตัวเองได้ก็ต้องทำความสะอาดจิตก่อน วิธีปฏิบัติสมาธิจะใช้รูปแบบใดก็ตาม ไม่ใช้ข้อสำคัญ ที่สำคัญขอให้เราสามารถมองกลับเข้ามาหาตัวเองให้ได้ ก็เป็นอันใช้ได้ ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) เหมือนจะส่องกระจก กระจกก็ต้องสะอาดไม่มัวหม่น ...

  TRENDING RIGHT NOW