Home Special Article : บทความพิเศษ

Special Article : บทความพิเศษ

  ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  ให้ “สติ ความรู้สึกตัว” เป็นของขวัญปีใหม่ วันใหม่ ในทุกขณะ สำหรับตัวเราเอง เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  ให้ "สติ ความรู้สึกตัว" เป็นของขวัญปีใหม่ วันใหม่ ในทุกขณะ สำหรับตัวเราเอง เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม / สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ...
  "สามเณรอย่าท้อ ดูพ่อเป็นตัวอย่าง" เขียนโดย พระปลัดปิยศักดิ์ ปิยสกฺโก

  “สามเณรอย่าท้อ ดูพ่อเป็นตัวอย่าง” เขียนโดย พระปลัดปิยศักดิ์ ปิยสกฺโก

  สามเณรอย่าท้อ ดูพ่อเป็นตัวอย่าง เขียนโดย พระปลัดปิยศักดิ์ ปิยสกฺโก วัดแจ้ง สงขลา เลขานุการพระธรรมทูตอาสา จ.สงขลา   "สามเณรอย่าท้อ ดูพ่อเป็นตัวอย่าง"...
  “สวดมนต์” อานิสงส์มหาศาล เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  “สวดมนต์” อานิสงส์มหาศาล เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา...
  ขอขอบคุณ ภาพพระพุทธรูปในงานบรรพชาและอุปสมบทพระนวกะโพธิ ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  “ด้วยแรงแห่งศรัทธา : กตัญญูกตเวทิตา เครื่องหมายแห่งคนดี” เขียนโดย พระจักกฤช สุทฺธจิตโต

  จากการอบรมพระนักเขียนทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ศาลาหลวงพ่อโชคดี วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร จัดโดย สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ สู่การเผยแผ่ธรรมเป็นธรรมทาน บนหน้าหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ทุกวันอังคารในหน้าธรรมวิจัย และทุกวันพฤหัสบดี หน้าาพระไตรสรณคมน์ จนกระทั่งหนังสือพิมพ์ปิดตัวลงเมื่อต้นเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ผ่านมา
  ขอขอบคุณ ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง จากศาลาหลวงพ่อดวงดี วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

  วันนี้วันพระ ศึกษา “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” บทที่ ๑๕ (ตอนที่ ๑๖) คัมภีร์ที่ ๕ กถาวัตถุ (๒) : ...

  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง "ความเป็นมาของพระอภิธรรม" เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) พิมพ์ครั้งที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จัดพิมพ์โดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ฉบับธรรมทาน วันนี้วันพระ วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน...
  ภาพประกอบลายเส้นพู่กันจีน โดย หมอนไม้

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๒) “ความเป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาธิ” เขียนโดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  ภาพประกอบลายเส้นพู่กันจีน โดย หมอนไม้ บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๒) “ความเป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาธิ” เขียนโดย ญาณวชิระ
  ภาพถ่าย โดย หมอนไม้

  “เรื่องไม่บังเอิญที่คาดเดาไม่ได้” เขียนโดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี

   วันนี้มาชวนสงสัยกันหน่อยว่า "(๑) ทุกอย่างเป็นระเบียบจึงไม่มีเรื่องบังเอิญ  หรือ (๒) ทุกอย่างเป็นเรื่องบังเอิญ เพราะคาดเดาไม่ได้" ไอน์สไตน์ดูจะเห็นด้วยกับความเห็นที่ (๑)  ขณะที่ไฮเซนเบิร์กเห็นด้วยกับความเห็นที่ (๒)  ส่วนผู้เขียนขออยู่ตรงกลางด้วยเห็นด้วยกับทั้งสองฝ่าย  แต่ถ้าจะให้อธิบายคงต้องยกเรื่อง "กรรม" มาประกอบ เพราะกรรมไม่ใช่เรื่องบังเอิญ  ขณะเดียวกันก็ยากจะคาดเดาได้ว่าจะมาในรูปแบบใดหรือจะส่งผลเมื่อใด
  ท่านทะไลลามะ องค์ที่ 14 แห่งทิเบต (His Holiness the 14th Dalai Lama of Tibet ) ภาพถ่ายโดย มนสิกุล โอวาทเภสัชช์

  บันทึกความทรงจำ …จากหัวใจ ‘ทะไลลามะ’ (Dalai Lama : from the Heart ) ตอนที่ ๑ ” ใครๆ...

  "อาตมา มีแม่ที่มีหัวใจที่อบอุ่นมากที่สุด ท่านไม่มีการศึกษา เป็นเพียงชาวนา แต่ท่านมีหัวใจที่อบอุ่นมาก อาตมาเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นอย่างมาก เพราะแม่ไม่ได้มีความรัก ความเมตตาต่อลูกเพียงเท่านั้น แต่ท่านยังมีความเมตตาต่อคนอื่นๆ ด้วย เมื่อใครได้รับความทุกข์ยาก แม่ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือ เพราะฉะนั้น เมล็ดพันธุ์ความกรุณาที่อาตมามีอยู่มาจากแม่ ไม่ได้มาจากความศรัทธา"องค์ทะไลลามะ ท่านทะไลลามะ องค์ที่ 14 แห่งทิเบต (His Holiness the 14th Dalai Lama...
  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง สุวรรณบรรพต : สยามพุทธศิลป์" เขียนโดย พระวิจิตรธรรมาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ สำนักพิมพ์อนันตะ

  “สุวรรณภูมิ แผ่นดินแห่งพุทธศิลป์ (Suvarnabhumi : The land of Buddhist art)” ตอนที่ ๖ : จากธรรมนิพนธ์...

  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง สุวรรณบรรพต : สยามพุทธศิลป์ เขียนโดย พระวิจิตรธรรมาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) สำนักพิมพ์อนันตะ พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม ๒๕๕๖ “สุวรรณภูมิ แผ่นดินแห่งพุทธศิลป์ (Suvarnabhumi : The land of Buddhist art)” (ตอนที่...

  “เปิด พ.ร.บ. คณะสงฆ์ ๒๔๘๔ ค้นหาความหมายประชาธิปไตยในคณะสงฆ์” เขียนโดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  เปิด พ.ร.บ. คณะสงฆ์  ๒๔๘๔ ค้นหาความหมายประชาธิปไตยในคณะสงฆ์ โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม นักศึกษาปริญญาเอก...

  TRENDING RIGHT NOW