Home Dhamma's Daily : บันทึกธรรมวิจัย

Dhamma's Daily : บันทึกธรรมวิจัย

    พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ : ภาพวาดบนผืนผ้าใบ

    ลายเส้นสีสันพลังแห่งสันติ “พระครูประโชติรัตนานุรักษ์”

    ลายเส้นสีสันพลังแห่งสันติ “พระครูประโชติรัตนานุรักษ์”           ข้าพเจ้าเห็นภาพวาดท่านพระครูประโชติรัตนานุรักษ์ (สว่าง จนฺทวํโส) อดีตเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ จังหวัดนราธิวาส ประธานเครือข่าวพระธรรมทูตอาสาในจังหวัดนราธิวาส ในเฟซบุ๊กของท่านพระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺนโท ซึ่งท่านได้เขียนเรื่องราวชีวิตของพระครูประโชติฯ กว่าสิบตอนลงในคอลัมน์ จาริกบ้านจารึกธรรม หน้าพระไตรสรณคมน์ นสพ.คมชัดลึก ทุกวันพฤหัสบดี จึงขอน้อมนำมาเล่าสู่กันฟัง เพื่อรำลึกปฏิปทาของท่านอันมีกำลังจิตที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตากรุณาประดุจแสงสว่างกลางความมืด เป็นลิขิตบูชากว่าร้อยวันที่ผันผ่าน ในช่วงวันวิสาขบูชา ๑๘ พฤษภาคม พุทธศักราช...

    TRENDING RIGHT NOW