Home ไปวัดกับแม่

ไปวัดกับแม่

  พระพุทธเจ้าในใจฉัน โดย หมอนไม้ (สีชอร์คฝุ่นบนกระดาษปรู๊ฟ )

  พระโพธิสัตว์ในใจฉัน กับ นิทานวันวิสาขบูชา

  ภาพวาดลายเส้นพระภิกษุนั่งสมาธิใต้ต้นโพธิ์ ภาพนี้ เขียนด้วยสีฝุ่นผงถ่าน ตั้งใจวาดเป็นภาพประกอบในหนังสือ "ลูกผู้ชายต้องบวช " โดยพระอาจารย์ญาณวชิระ ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่ข้าพเจ้าเคารพรักและศรัทธายิ่ง แต่ด้วยความที่วาดไว้หลายภาพ ภาพนี้ จึงมิได้ถูกคัดเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนั้น ถามว่า ภาพนี้เสียใจไหม ภาพคงไม่มีคำตอบ มีแต่ความสงบให้เราได้พิจารณา ใคร่ครวญ ส่วนคนวาดภาพยังคงเต็มไปด้วยความรู้สึก
  ท่านพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าหนองไผ่

  อานิสงส์แห่งบารมีธรรม …คุณแม่รัญจวน อินทรกำแหง

  เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ที่วัดป่าหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร คณะศิษย์วัดป่าหนองไผ่ แสดงกตเวทิตา และรำลึกในเมตตาบารมีธรรม เนื่องในวาระครบรอบ ๓ ปี แห่งการละขันธ์ ท่านศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง โดยมีท่านพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าหนองไผ่เป็นประธานในพิธี ครบรอบ...

  TRENDING RIGHT NOW