Home สื่อธรรมให้ถึงโลก

สื่อธรรมให้ถึงโลก

  ขอขอบคุณภาพจาก Youtube/MreveryDay และสื่อทุกสำนัก จากอินเทอร์เน็ต

  บทความพิเศษ ตอนที่ ๑๘ “สังคมจะหาความยุติธรรมไม่เจอ หากมนุษย์มีอคติ ๔ และขาดพรหมวิหารธรรม” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  ขอขอบคุณ ภาพจาก ไทยรัฐ TV 32 ขอขอบคุณ ภาพจาก ฐานเศรษฐกิจ ขอขอบคุณ ภาพจากสื่อทุกสำนัก จากอินเทอร์เน็ต บทความพิเศษ ตอนที่ ๑๘
  ขอขอบคุณ ภาพจาก Thai PBS

  บทความพิเศษ ตอนที่ ๑๗ “รูปแบบการตัดสินคดีให้เกิดความยุติธรรม ตามแนวทางของมโหสถบัณฑิต” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  ขอขอบคุณ ภาพจาก คมชัดลึก ขอขอบคุณ ภาพจากสื่อทุกสำนัก จากอินเทอร์เน็ต ขอขอบคุณ ภาพจาก ช่อง 7 ขอขอบคุณ ภาพจาก THE STANDARD
  ขอขอบคุณ ภาพจาก คมชัดลึก

  บทความพิเศษตอนที่ ๑๖ “ถอดบทเรียนนางจิญจมาณวิกา ที่ต้องการโค่นล้มพระพุทธเจ้า สู่วาทกรรมเงินทอนวัดในสังคมไทยปัจจุบัน” โดย พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  ขอขอบคุณ ภาพจาก คมชัดลึก บทความพิเศษตอนที่ ๑๖ "ถอดบทเรียนนางจิญจมาณวิกา ที่ต้องการโค่นล้มพระพุทธเจ้า สู่วาทกรรมเงินทอนวัดในสังคมไทยปัจจุบัน" โดย พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม ขอขอบคุณ...
  เจ้าชายโกสเตอร์ (His royal Highness The Duke of Gloucester) แห่งราชวงศ์อังกฤษ

  บทความพิเศษ ตอนที่ ๑๓ “ศาลจะอำนวยความยุติธรรมให้กับคณะสงฆ์ได้อย่างไร หากไม่เข้าใจบริบทการทำงานขององค์กรสงฆ์ ?” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  บทความพิเศษ ตอนที่ ๑๓ "ศาลจะอำนวยความยุติธรรมให้กับคณะสงฆ์ได้อย่างไร หากไม่เข้าใจบริบทการทำงานขององค์กรสงฆ์ ? "โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม
  ลูกศิษย์พระที่เป็นนักศึกษาไทยนั่งกับพื้นล้อมวงรับประทานประทานอาหาร ขณะมาร่วมงานบุญกฐินที่วัดไทยพุทธาราม เมืองอเบอดีน ประเทศสกอตแลนด์

  “สัญลักษณ์แห่งความสามัคคี” จาริกธรรมสกอตแลนด์ ตอนที่ ๑๗ นักศึกษาไทยในสกอตแลนด์เข้าวัดช่วยงานบุญกฐิน โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  “สัญลักษณ์แห่งความสามัคคี” จาริกธรรมสกอตแลนด์ ตอนที่ ๑๗ นักศึกษาไทยในสกอตแลนด์เข้าวัดช่วยงานบุญกฐิน โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม ผู้เขียน
  ชาวพุทธในสกอตแลนด์ทำบุญเดือนสิบตามประเพณีไทย ณ วัดธรรมปทีป ประเทศสกอตแลนด์

  จาริกธรรมสกอตแลนด์ ตอนที่ ๑๖ “วันปล่อยผี” ถอดรหัสวันฮาโลวีน (Halloween) ถึง “บุญเดือนสิบ” กับความตายที่มนุษย์ทุกคนต้องพบเจอ โดย พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  ภาพนักเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์โรงเรียนวัดธรรมปทีปสกอตแลนด์ แต่งชุดผี และปาร์ตี้วันฮาโลวีน จาริกธรรมสกอตแลนด์ ตอนที่ ๑๖ “วันปล่อยผี” ถอดรหัสวันฮาโลวีน (Halloween) ถึง “บุญเดือนสิบ”กับความตายที่มนุษย์ทุกคนต้องพบเจอ โดย พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม จากคอลัมน์...
  ขอขอบคุณภาพจาก TNN ช่อง 16

  บทความพิเศษ ตอนที่ ๑๑ “กฎหมายฝ่ายอาณาจักร ทำอย่างไรจึงจะสอดคล้องและสร้างความเป็นธรรม ให้กับฝ่ายศาสนจักร” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  (ขอขอบคุณภาพประกอบจาก TNN ช่อง 16) บทความพิเศษ ตอนที่ ๑๑ กฎหมายฝ่ายอาณาจักร ทำอย่างไรจึงจะสอดคล้องและสร้างความเป็นธรรมให้กับฝ่ายศาสนจักร โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม            ในสมัยพุทธกาล พระพุทธองค์...
  “วัดไทยพุทธาราม เมืองอเบอดีน ประเทศสกอตแลนด์

  จาริกธรรมสกอตแลนด์ ตอนที่ ๑๕ ชาวไทยในสกอตแลนด์ เข้าวัดทำบุญวันออกพรรษา น้อมถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบวันสวรรคต ๓ ปี ร.๙ โดย พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  ปีนี้วันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ วัน อาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และในวันเดียวกันนี้เองคือวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นวันสำคัญยิ่งของชาวไทยคือเป็นวันครบรอบ ๓ ปีแห่งการเสด็จสวรรคตของ "พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร"  ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย จาริกธรรมสกอตแลนด์ ตอนที่...
  (ขอขอบคุณภาพจาก PPTV)

  บทความพิเศษ ๑๐ “งบอุดหนุนจากสำนักงานพุทธฯ ถ้านำไปใช้ในงาน ๖ ด้าน ถือว่าเป็นการใช้งบไม่ผิดประเภท ไม่ผิดวัตถุประสงค์ และไม่ผิดฟอกเงิน” โดย พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  “ให้ท่านทั้งหลาย ตระหนักว่า “ภาระพระศาสนา” นับจากนี้ไป วางอยู่บนบ่าทั้งสองของท่าน ปกป้อง คุ้มครองพระศาสนา ตราบเท่าลมหายใจของเรา”         เป็นคำกล่าวของท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ, เลขานุการสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ ในขณะนั้น ได้กล่าวให้โอวาทแก่พระวิทยากรกระบวนธรรม         จากคำกล่าวนี้จะเห็นว่าภาระพระศาสนาที่พระวิทยากรกระบวนธรรมต้องสานต่อคือ งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา และงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ก็หมายถึงงานทั้ง ๖ ด้านของคณะสงฆ์นั้นเอง บทความพิเศษ ๑๐

  TRENDING RIGHT NOW