Home สื่อธรรมให้ถึงโลก

สื่อธรรมให้ถึงโลก

  พุทธศักราช ๒๕๑๕ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ ป.ธ.๙) เป็นหัวหน้าคณะสงฆ์ไทยคณะแรก เยือนนครรัฐวาติกัน กรุงโรม อย่างเป็นทางการ

  จาริกธรรมสกอตแลนด์ ตอนที่ ๑๒ “วัดพุทธาราม ลีดส์ อนุสรณ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ ป.ธ.๙)” โดย พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  คราวที่แล้วอาตมาเล่าให้เห็นภาพความเชื่อมโยงระหว่างท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ ป.ธ.๙), อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช, อดีตประธานกรรมการมหาเถรสมาคม, อดีตเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก, อดีตประธานสำนักงานกำกับดูและพระธรรมทูตไปต่างประเทศรูปแรก และอดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กับสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ ป.ธ.๙) เปิดสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) : ขอขอบคุณภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ

  จาริกธรรมสกอตแลนด์ (ตอนที่ ๑๑) “สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) กับสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯ โดย พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  จาริกธรรมสกอตแลนด์ตอนที่ ๑๑ เพื่อน้อมรำลึก ๖ ปี มรณกาล สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ ป.ธ.๙), อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช, อดีตประธานกรรมการมหาเถรสมาคม, อดีตเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก, อดีตประธานสำนักงานกำกับดูและพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รูปแรก และอดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร วันที่ ๑๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในฐานะที่เจ้าประคุณสมเด็จฯ เป็นผู้วางรากฐานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย และเป็นคณะสงฆ์ไทยคณะแรกที่ได้จาริกธรรมมาในดินแดนยุโรปอย่างเป็นทางการ จนส่งผลให้การทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นมาจนถึงทุกวันนี้อย่างที่คณะสงฆ์ไทยปฏิเสธไม่ได้เลย ...
  ภาพครั้งไปบรรยายเรื่องความรักที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  “คู่บุญในทางพระพุทธศาสนา” จาริกธรรมสกอตแลนด์ ตอนที่ ๙ โดย พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  ก่อนอื่นอยากแนะนำท่านผู้อ่านได้ย้อนกลับไปอ่าน “จาริกธรรมสกอตแลนด์ตอนที่ ๘” เสียก่อนในสัปดาห์ที่แล้ว เพราะตอนที่ ๙ นี้เป็นการเขียนเนื้อหาต่อเนื่องจากคราวที่แล้ว จึงจะได้เข้าใจตอนนี้ได้อย่างลึกซึ้ง ... จาริกธรรมสกอตแลนด์ ตอนที่ ๙ “คู่บุญในทางพระพุทธศาสนา” โดย พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม
  จาริกธรรมสกอตแลนด์ ตอนที่ ๕ โดย พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  จาริกธรรมสกอตแลนด์ ตอนที่ ๕ “พระธรรมวินัย กับ วัฒนธรรม และ การเรียนรู้ ” โดย พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  ตามรอย พระธรรมทูตวัดธรรมปทีป ประเทศสกอตแลนด์ เรียนรู้วิถีชีวิต การปรับตัว เพื่อให้ธรรมเดินทาง...เข้าไปดับทุกข์ในใจผู้คน จาริกธรรมสกอตแลนด์ ตอนที่ ๕ “พระธรรมวินัย กับ วัฒนธรรม และ การเรียนรู้ ” โดย...
  ขอขอบคุณ ภาพจาก กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม

  จาริกธรรมสกอตแลนด์ (Scotland) ตอนที่ ๑ “การทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนากับกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม” โดย พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  การทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องง่าย เช่นเดียวกับการทำความดีทุกอย่าง ย่อมมีอุปสรรคเป็นธรรมดา หากเราติดอยู่กับคำสรรเสริญและนินทา ย่อมทำให้เราหยุดอยู่กับที่ หรือถอยหลัง ไม่อาจทำอะไรได้ แต่ถ้าหากเรานำมาเป็นพลังใจในการก้าวต่อไปอย่างไม่ลดละ นอกจากจิตจะได้ฝึกการละวางตัวตนแล้ว งานช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นย่อมยิ่งทำให้จิตเบิกบานและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังที่จะทำความดีต่อไปไม่สิ้นสุด เรียนรู้การทำงานเชิงลึกของพระธรรมทูตจิตอาสา กับการก่อกำเนิดพระสงฆ์กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม...เพื่อเติมเต็มในส่วนที่ขาดไปของสังคม ...นั่นคือ อะไรบ้าง ติดตามตัวอักษรเดินทางไปพร้อมกับการภาวนาของ พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม ก่อนที่ท่านจะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างแดน... คณะสงฆ์กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม ในยุคเริ่มแรก

  TRENDING RIGHT NOW