Home บันทึกธรรมวิจัย

บันทึกธรรมวิจัย

  เมื่อวัด และพระ คือที่พึ่งสุดท้ายของคนทุกข์ในยุค “โควิดครองโลก” หลักการบริหารคณะสงฆ์วันนี้ ยังถือพระธรรมวินัยเป็นหลักหรือไม่ เพื่อเกื้อกูลให้ที่พึ่งสุดท้ายนี้มีที่ยืน ?

  เพราะถ้าคณะสงฆ์ผู้บริหารไม่ถือพระธรรมวินัยเป็นหลัก พระสงฆ์ที่ถือพระธรรมวินัยเป็นหลักคงไม่ต้องพึ่งคณะสงฆ์ฝ่ายบริหารแล้ว ? ทุกวันนี้ พระสงฆ์ทำงานสงเคราะห์กันหนักมาก ตั้งแต่ทำอาหารแจกประชาชน ปลูกผักสวนครัวและผลไม้แจกชาวบ้าน ตลอดจนเก็บศพ เผาศพ เก็บกระดูกให้กับญาติพี่น้องผู้วายชนม์ ตลอดวันตลอดคืน ในช่วงที่ไม่มีใครสามารถมาร่วมงานศพได้ในยุคโรคระบาดโควิดครองเมือง ท่านช่วยอย่างไม่ต้องการอะไรตอบแทน...
  พระอาจารย์ศักดา สุนฺทโร กราบขอบพระคุณภาพถ่ายจากเพจวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

  “เติบโตอย่างแตกต่าง” แรงบันดาลใจจากพระอาจารย์ศักดา สุนฺทโร กับบันทึกริมทางเมื่อวันวาน “โชคดีที่เจอพระ คุยธรรมะข้างภูเขาทอง”

  กราบขอบพระคุณ เพจพระศักดา สุนฺทโร เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๙ น. กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ศักดา สุนทฺโร มากๆ เลยค่ะ อ่านแล้วมีพลังขึ้นมา ในช่วงเวลาท้อๆ ขอเราอย่าทิ้งธรรมะกัน อย่างที่พระอาจารย์ศักดาเมตตาให้ธรรมะ ก็คือ แม้ล้มลง ...
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ภาพวาดสีชอล์ก โดย มนสิกุล

  “โพชฌงคปริตร” ในโลกแห่งอนิจจัง…เปิดบันทึกของหลวงพ่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) ในวันที่โยมยายจากไป เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับผู้ที่ยังมีลมหายใจอยู่…

  ธรรมนิพนธ์เรื่อง "พุทธานุภาพ" อานุภาพของพระพุทธองค์ เรียบเรียงโดย พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ฉบับธรรมทาน พิมพ์ครั้งที่ ๑๘ โดยกองทุนพุทธานุภาพ วัดสระเกศฯ ยามเย็นวันนี้ ผู้เขียนรู้สึกไม่ค่อยสบาย เป็นไข้ ก็เลยกินฟ้าทะลายโจรไปสองแคปซูล และดื่มน้ำอุ่นตาม...

  “ความร่มเย็นเป็นสุข” จากธรรมนิพนธ์ เรื่อง ” ธรรมะให้ลูกดี” : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)

  วันนี้วันพระ วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ขอน้อมธรรมะจากสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) มาฝาก จากธรรมนิพนธ์ "ธรรมะให้ลูกดี" หน้า ๒๙-๓๐ เรื่อง "ความร่มเย็นเป็นสุข"
  ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  “คุณค่าปริญญาบัตร” เขียนโดย พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ

  ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ “ดาว” เป็นเด็กหนุ่มจังหวัดสุรินทร์  ชีวิตของเขาคลุกคลีกับท้องนามาตั้งแต่เกิด  แม่บอกกับดาวเสมอ         “ตั้งใจเรียนนะลูก  จะได้ไม่ต้องมาลำบากเหมือนแม่” 
  ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวฺโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  วันนี้วันพระ ศึกษา “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” บทที่ ๒๒ (ตอนที่ ๒๓) คัมภีร์ที่ ๗ ปัฏฐาน (จบ) : “จากรากฐานแห่งพระอภิธรรมสู่รากฐานชีวิตชาวพุทธ” เขียนโดย...

  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง "ความเป็นมาของพระอภิธรรม" เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) จัดพิมพ์โดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ ฉบับธรรมทาน พิมพ์ครั้งที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ วันนี้วันพระ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘...
  "โควิดเหนี่อย" ภาพวาดโดย มนสิกุล

  โลกชะงักจากโควิด แต่ชีวิตต้องไปต่อ … “เพราะเราคือกระจกเงา และสะพานเชื่อมจากอดีต สู่อนาคต” : ณัฏฐ์ลิขิต

  "ถนนบนฟ้า" ภาพถ่าย โดย มนสิกุล โลกชะงักจากโควิด แต่ชีวิตต้องไปต่อ ...“เพราะเราคือกระจกเงา และสะพานเชื่อมจากอดีต สู่อนาคต” เขียนโดย ณัฏฐ์ ทศวรรษที่ผ่านมานี้  เกิดอะไรมากมายขึ้นบนโลก  แต่คนเรามองเห็นได้เด่น  จำได้ชัด  ก็เห็นจะเป็นเรื่องภายในประเทศของตนเอง...
  พระสุพจน์ สุวโจ ภาพวาดลายเส้นสีชอล์ก โดย มนสิกุล

  แด่…ความเจ็บปวดในสังสารวัฏที่ยังไม่ได้เยียวยา “๑๖ ปีแห่งการจากไป” …พระอาจารย์สุพจน์ สุวโจ

  พระอาจารย์ สุพจน์ สุวโจ (ด้วงประเสริฐ) ขอขอบคุณ ภาพถ่ายจาก facebook Phra Kittisak แด่…ความเจ็บปวดในสังสารวัฏที่ยังไม่ได้เยียวยา "๑๖ ปีแห่งการจากไป" ...พระอาจารย์สุพจน์ สุวโจ ช่วงต้นเดือนมิถุนายน ปี ๒๕๕๓ ผู้เขียน...
  สมาธิ ภาพวาดลายเส้นพู่กันจีน โดย หมอนไม้ (มนสิกุล)

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๑๘) รู้ทุกข์จริงแท้ที่กายใจ เขียนโดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๑๘) รู้ทุกข์จริงแท้ที่กายใจ เขียนโดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) สมาธิ ภาพวาดลายเส้นพู่กันจีน โดย หมอนไม้ (มนสิกุล) รู้ทุกข์จริงแท้ที่กายใจ ความทุกข์เป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าต้องการให้เห็น...
  พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย (พระอาจารย์จ๊อดส์ ) ภาพวาดสีชอล์ก โดย มนสิกุล

  กว่าจะมาเป็น “คำนิยม” จากพระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย (พระอาจารย์จ๊อดส์) สำหรับ “บันทึกฝึกขีดเขียน” (เล่ม ๑)

  กว่าจะมาเป็น "คำนิยม" จากพระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย (พระอาจารย์จ๊อดส์) สำหรับ "บันทึกฝึกขีดเขียน" (เล่ม ๑) ปกหนังสือ "บันทึกฝึกขีดเขียน เล่ม ๑" เขียนโดย มนสิกุล โอวาทเภสัชช์ ผู้เขียน...

  TRENDING RIGHT NOW