ความทุกข์เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องเผชิญ 

แต่เราจะมีวิธีที่จะเผชิญกับทุกข์อย่างไร ที่ไม่ซ้ำเติมตนเอง และทำร้ายผู้อื่น 

ขณะเดียวกัน ความทุกข์นั้น หากมองเห็น ก็เป็นปัญญา ในการดับทุกข์ได้เช่นกัน …

พระพิทยา ฐานิสสโร มีคำตอบ

ธรรมะรักษาใจ 

โดย พระพิทยา ฐานิสสโร 

ลูกศิษย์คนหนึ่งรู้สึกว่าชีวิตในช่วงนี้เหมือนกลืนไม่เข้า คลายไม่ออก อึดอัด เป็นทุกข์ เหนื่อย ท้อแท้ใจ ที่ตนเองทำหน้าที่ในส่วนตนดีที่สุดแล้ว แต่มิวายถูกกล่าวหา

การทำความดีในกลุ่มคนที่เห็นไปในทางเดียวกัน มีศีลที่เสมอกันเป็นเรื่องง่าย แต่การทำความดีกับบุคคลที่เห็นต่าง แต่ไม่ยอมรับในความต่าง จนสามารถคิดร้าย กล่าวร้าย กระทำร้ายคนที่เห็นต่าง และใช้บทบาท หน้าที่ อำนาจที่เหนือกว่า ทำลาย ทำร้ายคนที่คิด พูด กระทำต่างออกไป ขณะเดียวกันผู้ที่คิดต่าง แต่มีอำนาจก็จะปกป้องตัวเองและพวกพ้องในความผิดนั้นๆ  นั่นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายเลยของคนดี แต่ไม่มีอะไรป้องกันตัว คงมีเพียงธรรมะเท่านั้นที่ยังคงรักษาจิตให้ปกติ และให้เข้าใจความเป็นไปของอำนาจกิเลสที่คนส่วนใหญ่ตามไม่ทัน เท่านั้นเอง

ธรรมะรักษาใจ โดย พระพิทยา ฐานิสสโร
ธรรมะรักษาใจ โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

เพราะเมื่อใดก็ตามที่ผลแห่งความดี เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง ยศ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน เงินทอง คำสรรเสริญฯลฯ เราจะหาคำตอบจากการทำความดีที่แท้จริงนั้นไม่เจอ  เพราะอาจมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องด้วยเสมอ ถ้าเราทำความดีเพื่อสิ่งเหล่านั้นเราจะเป็นทุกข์กับการทำความดีเมื่อมีผลกระทบในทางไม่ดีต่อสิ่งสมมติที่กล่าวมาข้างตน แต่บางสิ่งในสิ่งสมมติเหล่านั้นอาจเป็นปัจจัยจำเป็นในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะ ทรัพย์สิน เงินทองที่ต้องใช้ในการดำรงชีพ จนเป็นเหตุให้หลายชีวิต ยอมละความดี ทำผิดบ้าง โกหกบ้างเพื่อการอยู่รอดในการทำหน้าที่อยู่ตรงนั้น และทำร้ายคนที่ทำความดี โดยการกล่าวหาใส่ความเพื่อให้ตนเองรอด  แต่เราลืมสิ่งสำคัญไปว่า การทำร้ายคนดีๆ ก็คือการทำร้ายความดีของตนเองด้วยเช่นกัน  ความดีในจิตใจของคนๆ นั้นจะค่อยๆ  ถูกกัดกร่อนจนอาจสามารถทำสิ่งไม่ดียิ่งขึ้น เพราะได้ตกเป็นเหยื่อของสิ่งสมมติแห่งโลกที่หลอกว่า นั่นคือ ผลแห่งความดีที่ได้ทำ หากเป็นความดีที่เคลือบด้วยมายาของกิเลสต่างหาก

การที่เราต้องพบเจอ ข้องเกี่ยว สัมพันธ์กับใคร สิ่งใดบนโลกใบนี้ มิได้มีความบังเอิญแต่อย่างใด เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นล้วนมาจากผลแห่งการกระทำของเราทั้งสิ้น แม้วันนี้เราอาจเปลี่ยนเป็นคนที่ดีกว่าเดิมแต่เราส่วนใหญ่ก็ยังมีข้อบกพร่อง มีข้อผิดพลาดและหลายครั้งที่เราทำหน้าที่ ทำความดีอย่างผู้ติดดี จนเราหยิ่งทะนง หลงตน แบบไม่รู้ตัว ด้วยการมองดูแคลนบุคคลหรือสิ่งที่ไม่ดีที่ปรากฎตรงหน้า ทำให้เราขาดความกรุณาเมตตาต่อตัวเอง ต่อบุคคลและสิ่งที่เกิดนั้นด้วยอาการ สีหน้า คำพูดหรือการกระทำที่ขาดเคารพ ขาดความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคคลนั้น ทำให้ผลแห่งความดีจึงเป็นไปในทางลบ จากการติดดีของเรา เป็นความยึดตัวตนอีกรูปแบบที่น่ากลัว

ธรรมะรักษาใจ โดย พระพิทยา ฐานิสสโร
ธรรมะรักษาใจ โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

ความดีไม่เคยทำร้ายหรือส่งผลร้ายต่อจิตใจของผู้ทำความดี ถ้าความดีที่กระทำเพื่อลดความยึดมั่น ถือมั่นในตัวตน ของตน โดยไม่คาดหวังผลแห่งความดี เพราะการกระทำดีในทุกครั้ง สร้างความเบาใจ สุขสงบใจ นั่นคือ ผลแห่งความดีที่แท้และคงเป็นเช่นนั้นเสมอ แม้ผลที่โลกสมมติอาจออกมาไม่ดีด้วยเงื่อนไข ปัจจัยที่ไม่พร้อมให้เกิดขึ้น แต่อย่างน้อยเราก็ได้ทำเต็มที่ เต็มความสามารถ

ที่สำคัญเราอาจเป็นความต่างในทางที่ดีในที่นั้นๆ และไม่ใช่สิ่งแปลกที่บุคคลที่ได้รับผลกระทบ เสียผลประโยชน์จากการทำความดีของเรา จะคิดร้าย กล่าวร้าย หรืออาจทำร้ายเรา พวกเขาเหล่านั้นเพียงแค่บอกให้เรารู้ว่า ความดีที่เรากระทำเป็นเหตุให้เขาทุกข์ เขาจึงอยากให้เราทุกข์เช่นเดียวกับเขาด้วยการทำร้ายเราอาจด้วยวิธีการที่ไม่ซื่อตรง ถูกต้อง

ธรรมะรักษาใจ โดย พระพิทยา ฐานิสสโร
ธรรมะรักษาใจ โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

เมื่อเราสงบจิตใจ ไม่หวั่นไหว ไม่เกรงกลัวในโลกธรรม เรายังคงรักษาความดีได้เสมอ แต่เราอาจสูญเสียผลประโยชน์ ทรัพย์สิน เงินทองที่ควรได้ ควรเป็น แต่เมื่อเราไม่ยึดติดในสิ่งเหล่านั้น เราจะเป็นอิสระ และยังคงเดินหน้าทำความดีต่อไป ในที่ๆ เหมาะสมกับเรา ตราบใดที่เราอดทน สู้ ไม่ท้อ มีกำลังใจ จะมีหลายอย่างบนโลกใบนี้ที่ยินดีต้อนรับและให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการทำหน้าที่เหล่านั้น

สิ่งที่ประสบไม่ดีในวันนี้ อาจเป็นโอกาสให้เราพบเจอสิ่งที่ดีกว่าที่เราอาจเคยกลัวในความไม่มั่นคงในหน้าที่การงานของเราซึ่งอาจมีผลกระทบต่อครอบครัว แต่เมื่อเรากล้าเผชิญกับทุกอย่างด้วยความอ่อนโยน คิดดี พูดดี กระทำดี พลังแห่งความดีที่บริสุทธิ์จะนำพาเราและครอบครัวไปในทางแห่งดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่ตัวเราและครอบครัวมากขึ้นเช่นกัน

สิ่งสมมติแห่งโลก ยังคงอยู่คู่โลก เมื่อเราจากร่างกายนี้ไป แต่ความดี ความชั่ว ยังคงติดตัว ติดตาม นำพาเราไปในสถานที่เช่นไร ล้วนมาจากการกระทำของเราเอง อย่าเห็นแก่ผลประโยชน์ เพื่อความอยู่รอดแห่งการยังชีพเพียงน้อยนิด แต่ต้องสูญเสียความดีงามในตัวเอง เราจะไม่ทำลายคุณค่า คุณความดีในตัวเราด้วยเครื่องล่อแห่งโลก ยิ่งมีบททดสอบมาก ยิ่งทำให้เราเห็นว่า เราดีจริงเพียงไร ดีแท้จริงหรือไม่ หรือเพียงเพื่อแค่อยากมีความสะดวกสบายทางกาย การเป็นที่ยอมรับ จนสามารถละความดีในตัวเอง ทำในสิ่งที่คนเห็นผิดกำลังทำกัน

ธรรมะรักษาใจ โดย พระพิทยา ฐานิสสโร
ธรรมะรักษาใจ โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

          โลกไม่ทำร้ายจิตเรา เมื่อเราไม่ตกเป็นเหยื่อแห่งโลก

         ความดี ความชั่ว คนทำย่อมรู้ดี แม้ไม่มีใครรู้

         ผลแห่งความดี ทำกี่ที ก็เบาใจ สงบใจ

 

       

ธรรมะรักษาใจ โดย พระพิทยา ฐานิสสโร
ธรรมะรักษาใจ โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here