ศิลปะการวาดภาพ By Mon

ศิลปะการวาดภาพ เรียนได้ด้วยตนเอง

The art of drawing you can learn by yourself. จากประสบการณ์การเรียนศิลปะในมหาวิทยาลัยมา ๔ ปี จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร รุ่นที่ ๘ ในคณะมนุษยศาสตร์ เอกศิลปะ ที่มีปรมาจารย์สีน้ำ อาจารย์อารีย์ สุทธิพันธ์ เป็นอาจารย์รุ่นใหญ่ และมีอาจารย์อำนาจ เย็นสบาย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาตลอด ๔ ปีที่เรียนในคณะนี้ ทำให้ค้นพบการเรียนศิลปะแบบใหม่ แม้ว่าจะผ่านมาสามสิบสี่ปีแล้วก็ตาม แต่ก็ยังรู้สึกใหม่เสมอ เมื่อย้อนไปในวันนั้น ความใหม่ที่ว่า ปรมาจารย์ด้านศิลปะทุกสาขาอาจฟังดูแปลกๆ แต่สำหรับฉันคิดว่า โอเคมากๆ นั่นก็คือ อาจารย์ทุกท่านที่นี่จะให้อิสระในความคิด...

Niagara Motel

Last Wednesday, several hundred people gathered on the third floor of Chicago's Harold Washington Public Library for the opening of "Working in America," a multimedia exhibition exploring how Americans find meaning in work and...

A Mortal Song

Last Wednesday, several hundred people gathered on the third floor of Chicago's Harold Washington Public Library for the opening of "Working in America," a multimedia exhibition exploring how Americans find meaning in work and...

Best Ingredients To Have For Cooking

Last Wednesday, several hundred people gathered on the third floor of Chicago's Harold Washington Public Library for the opening of "Working in America," a multimedia exhibition exploring how Americans find meaning in work and...

Reading In The Morning?

Last Wednesday, several hundred people gathered on the third floor of Chicago's Harold Washington Public Library for the opening of "Working in America," a multimedia exhibition exploring how Americans find meaning in work and...

Back To Basics

Last Wednesday, several hundred people gathered on the third floor of Chicago's Harold Washington Public Library for the opening of "Working in America," a multimedia exhibition exploring how Americans find meaning in work and...

Saleem Haddad: ‘I put everything into this novel and it was a relief’

Last Wednesday, several hundred people gathered on the third floor of Chicago's Harold Washington Public Library for the opening of "Working in America," a multimedia exhibition exploring how Americans find meaning in work and...

Bit Rot: stories + essays

Last Wednesday, several hundred people gathered on the third floor of Chicago's Harold Washington Public Library for the opening of "Working in America," a multimedia exhibition exploring how Americans find meaning in work and...

Things I Like – My Favourites

Last Wednesday, several hundred people gathered on the third floor of Chicago's Harold Washington Public Library for the opening of "Working in America," a multimedia exhibition exploring how Americans find meaning in work and...

The Glamour Gift Guide

Last Wednesday, several hundred people gathered on the third floor of Chicago's Harold Washington Public Library for the opening of "Working in America," a multimedia exhibition exploring how Americans find meaning in work and...

TRENDING RIGHT NOW

When Morning Comes

Bit Rot: stories + essays

Do Not Say We Have Nothing

Mom & Mon

Find good luck by yourself.