คิดอะไรอยู่ by หมอนไม้

ความคิดก็มีชีวิต

แม้เรามองไม่เห็นตัวตนของความคิด แต่ความคิดก็มีอิทธิพลกับเรามาก จนเราคิดว่ามันคือเรา แต่ความจริงแล้ว พระพุทธองค์ทรงค้นพบว่า ความคิดไม่ใช่เรา นี้คือ ความรู้ใหม่ ที่ยังใหม่อยู่ตลอดกาล ที่ทำให้บุรุษธรรมดาๆ คนหนึ่ง กลายเป็น ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน และทำให้คำสอนของพระองค์ ไม่มีวันตาย มาจนถึงทุกวันนี้
เมื่อดอกบัวปรากฏ by หมอนไม้

เมื่อดอกบัวปรากฏ…

เช้าวันนี้ ตื่นตั้งแต่ตีสี่กว่าๆ เป็นปกติ ฟังท่านก. เขาสวนหลวง ท่านเป็นลูกผู้หญิงที่เด็ดเดี่ยวท่านหนึ่งในปฐพี ที่กล้าหาญออกจากโลก ไปปฏิบัติเพียงลำพังบนภูเขา คำสอนของท่านเจาะลงตรงกลางใจ กระเทาะกิเลสน้อยใหญ่ให้สะดุ้ง ฉันต้องพยายามต่อสู้กับความง่วง นี้เป็นเพียงพื้นฐานการต่อสู้กับกิเลสประดามีที่มันมีพลังมหาศาล ที่เรามองไม่เห็น แต่ก็นับว่าได้เริ่มต้นแล้ว เมื่อขณะเดินจงกรม ฉันค่อยๆ พบกับความสงบเล็ก ๆ และเสียงจากภายในก็ปรากฏขึ้น... พื้นที่แห่งนี้ ยินดีต้อนรับบทความ มุมมอง บันทึก เรื่องเล่าจากทุกท่าน ที่่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ ขอเชิญมาแบ่งปัน เรื่องราวต่างๆ ในชีวิต บนหนทางแห่งดอกบัว หรือ หนทางแห่งทุกข์ที่จะนำจิตออกไปจากเส้นทางนี้ ทุกเรื่องราวที่ส่งมา จะมีหนังสือธรรมะเล็กๆ งดงาม มาแบ่งปัน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกท่าน ในการก้าวเดินไปบนหนทางอย่างไม่เดียวดาย เช้าวันนี้ การสวดมนต์ทำวัตร เข้มข้นขึ้น ด้วยการเปล่งวาจากับอักขระอย่างแจ่มชัด เมื่อความคิดมา ก็ปัดกวาดไป กลับมาอยู่กับบทสวดมนต์ต่อไป ไม่วอกแวก การใส่บาตรยังคงดำเนินไปเป็นปกติ พระท่านให้พรขอให้สมความปรารถนาทุกประการ ความปรารถนาใดๆ จะเท่ากับความต้องการพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงเป็นไม่มี หากแต้ต้องเพียรพยายามอย่างยิ่ง กรวดน้ำแล้ว... แผ่นเมตตา ดำรงจิตอุทิศกุศลให้กับทุกชีวิตที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป หมุนเวียนเปลี่่ยนไปจนกว่าจะดับทุกข์ฺโดยสิ้นเชิง  เมื่อดอกบัวปรากฏ ...หมอนไม้  ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ๙.๐๓ น.
photo by mon

มอง มุม ใหม่

มองมุมใหม่ จำเป็นมากที่ต้องออกจากมุมเดิมๆ ด้วยการคิดใหม่ การคิดใหม่จะเกิดขึ้นได้ ไม่ใช่คิดจากจินตนาการเพียงอย่างเดียว เพราะจินตนาการอาจทำให้หลงทาง พลาดเป้า ไปยาวไกล แต่การคิดใหม่ ไปจนถึงการกระทำใหม่ๆ

The National Book Awards Longlist: Poetry

Last Wednesday, several hundred people gathered on the third floor of Chicago's Harold Washington Public Library for the opening of "Working in America," a multimedia exhibition exploring how Americans find meaning in work and...

TRENDING RIGHT NOW