งานนิทรรศการลายพู่กัน หลวงปู่ติช นัท ฮันห์ by Manasikul

“ภาพวาดที่ดีที่สุด คือการสร้างสังฆะ”… หลวงปู่ติช นัท ฮันห์

เป็นช่วงเวลาอันสงบ ที่ได้นั่งอย่างผ่อนคลาย ไปกับลมหายใจเข้า หายใจออก ฟังเสียงระฆัง จิบชากับ คณะธรรมาจารย์จากหมู่บ้านพลัม นานาชาติ นครราชสีมา ในวันเปิดตัวภาพลายเส้นพู่กันของหลวงปู่ติช นัน ฮันห์ เมื่อยามเช้าวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  ระหว่างการฟังจุดเริ่มต้นการวาดภาพลายเส้นของหลวงปู่ติช นัท ฮันห์ พระมหาเถระนิกายเซน นักประพันธ์ นักกิจกรรมเพื่อสันติภาพ ผู้ก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัม ประเทศฝรั่งเศส หลวงพี่ท่านหนึ่งเล่าว่า ท่านเริ่มต้นวาดภาพลายเส้นตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๗ เพื่อใช้เป็นชื่อหนังสือ ชื่อบทเพลง...
โชคดีที่มีสติ โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

อ่าน” โชคดีที่มีสติ ” อ่านความคิด พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

“สติมโต สทา ภทฺทํ”  ผู้มีสติย่อมเป็นผู้เจริญทุกเมื่อ Download    จะมีโชคดีอะไรเท่า "โชคดีที่มีสติ"         โชคดีที่มีสติ” หนังสือที่บอกทางออกจากวังวนของ “ความคิด” ด้วยการ “รู้สึกตัว”    “สติมโต สทา ภทฺทํ”  ผู้มีสติย่อมเป็นผู้เจริญทุกเมื่อ พระพุทธพจน์กล่าว ไว้อย่างนั้น เป็นจริงแท้ จะมีโชคดีอะไรเท่า “โชคดีที่มีสติ” ปัญหาก็คือว่า...
พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา Photo by Mon

สิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอน…

พระพุทธเจ้าสอนไม่ให้เกลียดกัน พระองค์ทรงสอนให้เห็นตัวความเกลียด แทนที่จะไปเกลียดกัน (แต่ทำไมคนจึงเกลียดกัน) พระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักให้อภัย (แต่ทำไมคนจึงอาฆาตพยาบาทต่อกัน ทำร้ายกัน) พระพุทธเจ้าสอนให้เรากลับมาหาข้อผิดพลาดของตนเองแล้วแก้ไข (แต่ทำไมคนจ้องจับผิดคนอื่น ชอบเปลี่ยนแปลงคนอื่นแต่ไม่เปลี่ยนแปลงตัวเอง)

Blood of Extraction: Canadian Imperialism in Latin America

Last Wednesday, several hundred people gathered on the third floor of Chicago's Harold Washington Public Library for the opening of "Working in America," a multimedia exhibition exploring how Americans find meaning in work and...

Best Ingredients To Have For Cooking

Last Wednesday, several hundred people gathered on the third floor of Chicago's Harold Washington Public Library for the opening of "Working in America," a multimedia exhibition exploring how Americans find meaning in work and...

Reading In The Morning?

Last Wednesday, several hundred people gathered on the third floor of Chicago's Harold Washington Public Library for the opening of "Working in America," a multimedia exhibition exploring how Americans find meaning in work and...

Back To Basics

Last Wednesday, several hundred people gathered on the third floor of Chicago's Harold Washington Public Library for the opening of "Working in America," a multimedia exhibition exploring how Americans find meaning in work and...

The Hidden Keys

Last Wednesday, several hundred people gathered on the third floor of Chicago's Harold Washington Public Library for the opening of "Working in America," a multimedia exhibition exploring how Americans find meaning in work and...

Dining Down Memory Lane

Last Wednesday, several hundred people gathered on the third floor of Chicago's Harold Washington Public Library for the opening of "Working in America," a multimedia exhibition exploring how Americans find meaning in work and...

Things I Like – My Favourites

Last Wednesday, several hundred people gathered on the third floor of Chicago's Harold Washington Public Library for the opening of "Working in America," a multimedia exhibition exploring how Americans find meaning in work and...

TRENDING RIGHT NOW