Home Socially Engaged Buddhism : พุทธศาสนาเพื่อสังคม

Socially Engaged Buddhism : พุทธศาสนาเพื่อสังคม

  รำลึกวันวาน มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ ตอนที่ ๒๓.“สร้างพระนักเขียน เขียนโลกให้ถึงธรรม”

  การกลับมาอีกครั้งของ มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) เป็นการรำลึกในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพ่อแม่ครูอาจารย์ ที่ผ่านการเคี่ยวกรำในการภาวนาอย่างอุกฤษฎ์ ในทุกๆ ด้านของชีวิตพระภิกษุ พระที่แท้ย่อมให้สติปัญญากับผู้คนฉันใด มโนปณิธานท่านอาจารย์เจ้าคุณ ก็ให้สติปัญญาแก่ผู้เขียนฉันนั้น อีกทั้งยังให้แนวทางการดำเนินชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์...

  พรรษานี้ที่… อรุณาจัล โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

  ติดตามการเดินเท้าจาริกธรรมไปทั่วโลกด้วยบาตรเพียงใบเดียว... ใน บาตรเดียวท่องโลก โดย พระพิทยา ฐานิสสโร พรรษานี้ที่... อรุณาจัล ณ รัฐอรุณาจัลประเทศ (Arunachal Pradesh) ...
  ทุกอย่างจะเบา ถ้าเราช่วยกัน โดย พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ

  ทุกอย่างจะเบา ถ้าเราช่วยกัน โดย พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ

  กว่าจะมาเป็นกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม ยะลา ที่เกื้อกูลกันในชุมชน ระหว่างพระสงฆ์ บ้าน และวัด ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างงดงาม ซึ่งก่อกำเนิดจากโครงการบิณฑบาต และแสดงธรรมทุกเดือน ที่กระทรวงยุติธรรมของกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้ ความดียิ่งทำยิ่งอิ่มใจ ไปไหนก็อิ่มบุญ...เพราะมีต้นทุนเป็นธรรม... ทุกอย่างจะเบา...
  ภาพโดย สามเณรพรอนันต์ หุ่นทอง

  ร้อยหมื่นพันคำไม่เท่าหนึ่งทำให้ดู : โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  แนวคิดว่า “ร้อยหมื่นพันคำไม่เท่าหนึ่งทำให้ดู”  สอดคล้องกับหลักพุทธที่ว่า “ยถาวาที  ตถาการี  พูดอย่างไร  ทำอย่างนั้น”    ร้อยหมื่นพันคำไม่เท่าหนึ่งทำให้ดู โดย พระมหาประสิทธิ์  ญาณปฺปทีโป                 ได้อ่านบทความวิชาการเรื่อง “ผู้สูงอายุต้นแบบตามแนวพุทธ : กรณีศึกษาหลวงพ่อวัดบางเบิด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ประทับใจในความเป็นต้นแบบของหลวงพ่อที่อายุมากถึง ๗๓ ปี แต่ว่ามีอุตสาหะเรียนจนถึงระดับปริญญาเอก  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  บางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมท่านถึงต้องเรียนเป็นพระอายุมากแล้วแล้วไม่ต้องเรียนก็ได้   แต่ท่านกลับเบิกบานกับการเดินทางไกลถึง ๘๐๐ กิโลเมตร ทำให้เกิดแรงบันดาลใจทั้งต่อคณาจารย์และสหธรรมิก  จึงนำไปสู่การถอดบทเรียนทำให้ค้นพบว่า  ท่านทำหน้าที่พระที่ไม่ใช่แค่สอนสั่ง แต่มีแนวคิดว่า “ร้อยหมื่นพันคำไม่เท่าหนึ่งทำให้ดู”  สอดคล้องกับหลักพุทธที่ว่า “ยถาวาที...

  สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ กับ งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อความสุขสงบของสังคมเป็นหลัก โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร.

  "ความองอาจ ความสง่างาม ความมีน้ำใจ และความเสียสละของท่านทั้งหลาย จะเป็นปราการอันแข็งแกร่งให้กับพระพุทธศาสนา และจะเป็นทิฏฐานุคติให้พระสงฆ์รุ่นหลังได้ดำเนินตาม หากเราทั้งหลายยังเชื่อมั่นในวิถีทางของพระพุทธองค์ ยืนหยัดการทำงานด้วยความเด็ดเดี่ยว กล้าแกร่ง และปฏิบัติร่วมกันอยู่เช่นนี้ พระศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ชื่อว่าจะยังดำรงอยู่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลก” พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) เลขานุการสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ ในครั้งนั้น กล่าวไว้ตอนหนึ่งใน คัมภีร์พระวิทยากร หลักสูตรพระวิทยากรกระบวนธรรม

  “เข้าใจ เชื่อใจ และเผื่อใจ” สามหลักการสานสัมพันธ์ โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  วันนี้วันพระ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๗ ทำวัตร ไหว้พระ สวดมนต์ ไปวัดทำบุญ แล้วอย่าลืมกลับมาดูใจตนเอง วันนี้เรามีอะไรที่ต้องแก้ไขปรับปรุงตัวเองบ้าง
  Photo by Manasikul_O

  ผู้ถือศีล ๘ ยืนรับประทานผิดศีลไหม : Q&A Quickly Dhrama Healing by พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี

  บ่อยไหม ที่ความทุกข์กลุ้มรุมจิต  เคยเป็นไหมที่การฝึกปฏิบัติ บางครั้งก็มีคำถาม อย่างคาดไม่ถึง... ส่งคำถาม ปัญหาค้างคาใจมาได้ที่่นี่  ทุกปัญหามีคำอธิบาย... Q&A Quickly Dhrama Healing by พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี  Question :  ผู้ถือศีล ๘ ยืนรับประทาน หรือ เดินไปกินไปได้ไหมคะ ผิดศีล ผิดพระวินัยไหมคะ Answer : พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี การปฏิบัติศีล ๘ นั้นอย่างที่เคยบอกแล้วว่าเป็นการฝึกตนเองตามแบบพระอรหันต์หรือพระอริยะที่มีกิริยามารยาทสำรวมระวัง ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น อีกทั้งยังเรียนรู้ที่จะเข้าใจความพอดีในชีวิต นำตัวเองไปสู่ความพอดี ไม่เกินเลยจากความจำเป็น ฉะนั้น การที่ผู้ถือศีล ๘ จะยืนรับประทานอาหารหรือเดินไปกินไปได้หรือไม่นั้นจะไม่กล่าวถึงศีล ๘ โดยตรงแต่จะกล่าวโดยรวมถึงข้อปฏิบัติที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้สำหรับพระภิกษุผู้ฝึกปฏิบัติตนและมีกิริยาสำรวมระวัง ในส่วนแรกนั้น ไม่มีข้อห้ามเรื่องที่ผู้ถือศีล...

  พระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กับ ฝันที่เป็นจริงของชาวบ้าน ใน “โครงการเยี่ยมพระพบปะโยม” โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร.

  การถอดบทเรียนการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโครงการเยี่ยมพระพบปะโยมในปี ๒๕๕๙ มาเล่าสู่กันฟัง ไม่เพียงเป็นการรำลึกความทรงจำเท่านั้น หากยังเป็นการทบทวนเพื่อที่จะพัฒนาในการลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจพระและช่วยเหลือชาวบ้านในสังคมพหุวัฒนธรรมต่อไปให้ดียิ่งขึ้น ดังที่กำลังจะเล่าย้อนไปในวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ที่พระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ลงพื้นที่ไปให้กำลังใจกับพระสงฆ์และให้ธรรมะกับอุบาสกอุบาสิกาในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนใต้ ณ วัดป่าศรี โรงเรียนวัดป่าศรี บ้านป่าศรีหมู่ที่ ๓ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
  "ร่างกฎหมายสังเวชนียสถานมีความสำคัญเพียงใดต่อการพ้นทุกข์ในสังสารวัฏ ตามรอยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า " โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร.

  “ร่างกฎหมายสังเวชนียสถานมีความสำคัญเพียงใดต่อการพ้นทุกข์ในสังสารวัฏ ตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ” โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร.

  ขอขอบคุณภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ "ร่างกฎหมายสังเวชนียสถานมีความสำคัญเพียงใดต่อการพ้นทุกข์ในสังสารวัฏ ตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า " โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร. สืบเนื่องจากเมื่อสามปีก่อน ...

  ความแตกต่างทำให้เราเรียนรู้ที่จะเข้าใจกัน…จาริกธรรมสกอตแลนด์ (ตอนที่ ๔)”กว่าจะถึงสกอตแลนด์” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  จาริกธรรมสกอตแลนด์ ตอนที่ ๔ โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม จาริกธรรมสกอตแลนด์ตอนที่ ๑ ถึงตอนที่ ๓ ที่ผ่านมานั้น พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม กล่าวถึงต้นเหตุแห่งการเดินทางในครั้งนี้ ส่วนในจาริกธรรมสกอตแลนด์ ตอนที่ ๔ เล่าถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างทางกว่าจะถึงจะสกอตแลนด์     

  TRENDING RIGHT NOW