คุณค่าแห่งพระพุทธศาสนา โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

คุณค่าแห่งพระพุทธศาสนา คุณค่าแห่งสติปัญญาพาพ้นทุกข์ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

"ทำอย่างไรจะให้เด็กๆ มีความรู้สึกดี และมีความรู้สึกตัว ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเขา เวลาอะไรมากระทบชีวิต ขอให้เขามีหลักในการดำเนินชีวิต ให้มีหลักยึดเหนี่ยวใจ” คุณค่าแห่งพระพุทธศาสนา คุณค่าแห่งสติปัญญาพาพ้นทุกข์ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท   สำนักสงฆ์นิโครธาราม ๒ ยะโฮร์บาห์รู มาเลเซีย   “ทำอย่างไรจะให้เด็กๆ มีความรู้สึกดี และมีความรู้สึกตัว ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเขา เวลาอะไรมากระทบชีวิต ขอให้เขามีหลักในการดำเนินชีวิต ให้มีหลักยึดเหนี่ยวใจ”                 ส่งท้ายการปฏิบัติศาสนกิจของผู้เขียนที่สำนักสงฆ์นิโครธาราม ๒ ยะโฮร์บาห์รู มาเลเซีย เมื่อพูดถึงการเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจของคณะพระอาจารย์กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม ก็ยังดำเดินไปจนถึงการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ซึ่งจะสอบในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์...
รักอย่างไรจึงไม่กลายเป็นความรก พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย เรื่อง และ ภาพ

“รัก” อย่างไรจึงไม่ “รก” : พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย เรื่อง และ ภาพ

รักอย่างไรจึงไม่กลายเป็น “ความรก” โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย เรื่อง และ ภาพ เคยสงสัยไหมว่า ... ทำไม ความรักจึงกลายเป็นความเกลียดชัง จนถึงขั้นอาฆาตพยาบาทไปได้ อาตมาชวนมาธรรมวิจัยกันว่า  ความรักแบบใดเป็นความรักที่เป็นเหตุให้เกิดความรุนแรงได้ และเราจะออกจากความรุนแรง หรือป้องกันความรุนแรงไม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างไร ๑.ความรักแบบมิตรภาพ เป็นความรักที่มาจากการคบหากันนาน ไม่ได้มีความรู้สึกตื่นเต้น เร่าร้อน หรือใจเต้น แต่เป็นการกระทำที่ทั้งคู่มีความสนใจในสิ่งเดียวกัน หรือกิจกรรมที่มีร่วมกันเป็นเวลานาน ความรักแบบนี้เป็นรักที่มั่นคง ยืนยาว ที่ผนวกเข้าไปกับการใช้ชีวิตประจำวันของคุณด้วยนั่นเอง ๒.ความรักแบบลุ่มหลง สำหรับคนที่มีความรักแบบนี้มักจะเป็นรักที่ต้องการความใกล้ชิดและการเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ และต้องการให้คู่รักของตนแสดงความรักมากกว่าปกติ เมื่อใดที่คู่รักไม่ใส่ใจ หรือไม่แสดงความรักตามที่ใจปรารถนา คนเหล่านี้จะเลือกทำร้ายตนเอง เพื่อเอาชนะความรัก ๓. ความรักแบบเสน่หา เป็นความรักที่คล้ายกับรักแรกพบ มีความดึงดูดใจซึ่งกันและกัน รู้สึกถูกใจอีกฝ่ายตั้งแต่แรกเห็น คู่รักประเภทนี้เป็นความรักที่พยายามพัฒนาความสัมพันธ์อย่างรวดเร็ว...
พระครูประโชติรัตนานุรักษ์

“ครูผู้สอนด้วยชีวิต”พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ที่ข้าพเจ้ารู้จัก (๕) โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

จาริบ้านจารึกธรรม  ครูแห่งสันติที่สอนด้วยชีวิต พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ที่ข้าพเจ้ารู้จัก (๕) โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท   วัดทองนพคุณ คลองสาน กรุงเทพฯ          นับตั้งแต่วันมรณภาพของพระครูประโชติรัตนานุรักษ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ อดีตเจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี และอดีตประธานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสาจังหวัดนราธิวาส ครบ ๕๐ วันเมื่อไม่นานมานี้ คณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส นำโดยพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งญาติโยมที่เคารพนับถือในตัวท่าน ได้ร่วมกันทำบุญ “ปัญญาสมวาร” คือการทำบุญครบรอบ ๕๐ วันอุทิศถวายท่าน เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อท่าน เพื่อเป็นการระลึกถึงความดี และสืบต่อปณิธานของท่านในมุมที่คนหลากหลายได้สัมผัส ได้กล่าวถึงท่าน อีกบทบาทหนึ่งที่มีความโดดเด่นนั่นก็คือ พระนักสันติวิธี ผู้เจริญรอยตามพระอุปัชฌาย์ คือ พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส หรือที่ชาวบ้านเรียกด้วยความเคารพว่า พ่อท่านอ่อน มีบทบาทในการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างไทยพุทธ-มุสลิมในพื้นที่...
ก้าวไปสู่อนาคตด้วยพลังแห่งปัญญาของชุมชน. : พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

ก้าวไปสู่อนาคตด้วยพลังแห่งปัญญาของชุมชน โดย  พระมหาประสิทธิ์  ญาณปฺปทีโป

ก้าวไปสู่อนาคตด้วยพลังแห่งปัญญาของชุมชน โดย  พระมหาประสิทธิ์  ญาณปฺปทีโป “ทุกปัญหาผ่านพ้นเมื่อชุมชนเกิดปัญญาสาธารณะ” เคยได้แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาชุมชนกับสาขาการจัดการชุมชนของราชภัฏแห่งหนึ่ง  สรุปกันว่า ปัญญา คือ ทางออกของปัญหาในการพัฒนาชุมชน ปัญญาคือแสงสว่างในโลก  ที่ช่วยส่องทางให้กับคนทุกคนได้ดำเนินชีวิตไปในทางที่เหมาะสม และมีความสุข  พัฒนาชีวิตตนเองได้เต็มศักยภาพ  แต่ว่าปัญญา ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เป็นสิ่งที่เราจะต้องบ่มเพาะ  สร้างมันขึ้นมาให้มีในตัวเอง บางคนบอกว่า  ปัญญาคือต้องมีปริญญา  ซึ่งจริงๆ หากดูสถิติการลงทะเบียนคนจน  จะเห็นได้ว่า  คนจบปริญญาตรีโทเอก ก็มีไปลงทะเบียนกันเยอะเหมือนกัน  ฉะนั้นแล้ว  ปัญญามิอาจจะวัดด้วยปริญญาเพียงอย่างเดียว  เราไม่มีปริญญาจึงไม่ควรคิดว่าตนเองไม่มีปัญญา  และแม้จะไม่มีค่าเรียน  เราก็สามารถที่จะสร้างปัญญาหาความรู้ให้กับตนเองได้ “ความรู้มีอยู่ทั่วไป”  เป็นคำที่เคยได้ยินมาตั้งแต่เด็ก แต่มายุคนี้ เขาพูดกันถึง  “ปัญญาสาธารณะ” หมายถึงแหล่งเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อคนทั่วไป  เข้าถึงได้  เข้าถึงง่ายและประหยัด  ซึ่งมีอยู่แล้วในชุมชนของเราเอง ...

TRENDING RIGHT NOW