ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต (ขอขอบคุณ ภาพจาก เสถียรธรรมสถาน)

เรียนรู้ ความรัก ความจากพราก และความตาย…ในใจเรา กับ ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

งานเสวนาธรรมจากหนังสือ "The Book of Truth" โดย ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และ มนทิรา จูฑะพุทธิ ณ ห้อง Meeting Room ๔ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ มนทิรา : คนเราควรกลัวความตายหรือไม่...
พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย ที่สวนโมกขพลาราม

ธรรมะกับธรรมชาติในป่าใหญ่ และ…ใจมนุษย์ โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

ธรรมะกับธรรมชาติในป่าใหญ่ และ...ใจมนุษย์  โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย มนุษย์มักคิดว่า... เราเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งที่อาศัยอยู่ในโลกใบนี้​ที่แตกต่างจากสัตว์อื่นทั่วไป​  ซึ่งเรียกตนเองว่าเป็นสัตว์ประเสริฐ​ ฉลาด​ มีความรู้​ ความสามารถเหนือกว่าสัตว์อื่น​
สละตัวตนเพื่อเข้าถึงธรรม : พระพิทยา ฐานิสสโร

สละตัวตนเพื่อเข้าถึงธรรม โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

สละตัวตนเพื่อเข้าถึงธรรม โดย พระพิทยา ฐานิสสโร ในช่วงเวลาเมื่อวันที่ ๑๘ - ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒  ที่ผ่านมา มีคนไทยประมาณสามสิบกว่าชีวิต ร่วมปฏิบัติภาวนาวันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ ขณะที่อีกหลายคนสนับสนุนด้วยการเป็นเจ้าภาพอาหารแก่ผู้ปฏิบัติธรรมที่วัดธรรมปาละ สวิตเซอร์แลนด์ ในเวลาเช้าของวันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ซึ่งเป็นวันอีสเตอร์พอดี สละตัวตนเพื่อเข้าถึงธรรม : พระพิทยา...
พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ : ภาพวาดบนผืนผ้าใบ

ลายเส้นสีสันพลังแห่งสันติ “พระครูประโชติรัตนานุรักษ์”

ลายเส้นสีสันพลังแห่งสันติ “พระครูประโชติรัตนานุรักษ์”           ข้าพเจ้าเห็นภาพวาดท่านพระครูประโชติรัตนานุรักษ์ (สว่าง จนฺทวํโส) อดีตเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ จังหวัดนราธิวาส ประธานเครือข่าวพระธรรมทูตอาสาในจังหวัดนราธิวาส ในเฟซบุ๊กของท่านพระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺนโท ซึ่งท่านได้เขียนเรื่องราวชีวิตของพระครูประโชติฯ กว่าสิบตอนลงในคอลัมน์ จาริกบ้านจารึกธรรม หน้าพระไตรสรณคมน์ นสพ.คมชัดลึก ทุกวันพฤหัสบดี จึงขอน้อมนำมาเล่าสู่กันฟัง เพื่อรำลึกปฏิปทาของท่านอันมีกำลังจิตที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตากรุณาประดุจแสงสว่างกลางความมืด เป็นลิขิตบูชากว่าร้อยวันที่ผันผ่าน ในช่วงวันวิสาขบูชา ๑๘ พฤษภาคม พุทธศักราช...
ผลผลิตสามเณรภาคฤดูร้อน โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

“สร้างทางดีไว้…ให้เป็นทางเดิน”ผลผลิตจากสามเณรภาคฤดูร้อน โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

ติดตามงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมวิทยากร ครูพระสอนศีลธรรม และการทำงานของพระสงฆ์มากมายอย่างเข้มข้น จากการเติบโตของพระเณรทุนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดศรีสะเกษ กับ พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป
ท่านพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าหนองไผ่

อานิสงส์แห่งบารมีธรรม …คุณแม่รัญจวน อินทรกำแหง

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ที่วัดป่าหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร คณะศิษย์วัดป่าหนองไผ่ แสดงกตเวทิตา และรำลึกในเมตตาบารมีธรรม เนื่องในวาระครบรอบ ๓ ปี แห่งการละขันธ์ ท่านศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง โดยมีท่านพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าหนองไผ่เป็นประธานในพิธี ครบรอบ...
ขอขอบคุณภาพจาก fb สามเณรปลูกปัญญาธรรม

บัณฑิตน้อยซึมซับบทเรียนชีวิตล้ำค่า …เบื้องหลัง “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๖” โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

เมื่อบุญบวชมาถึง อะไรๆ ก็ห้ามไม่อยู่ วันพืชมงคล ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๖ ย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาล วันที่เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงมีอายุได้ ๗ ชันษา ทรงปลีกวิเวกไปนั่งทำสมาธิที้ใต้ต้นหว้า จนพบความสงบอันนุ่นนวลอ่อนโยนในฌาณที่ ๑ จิตใจพระองค์เปิดกว้าง ปัญญาก็ปรากฎ ทรงเห็นการเกิดของสรรพชีวิต เห็นความเชื่อมโยงของชีวิตน้อยใหญ่ในแผ่นดิน พระองค์ทรงสงสัยว่า สัตว์เล็กใหญ่กับตัวเรา...
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการใจความว่า “เราจะสืบสานรักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”...

“เราจะสืบสานรักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”…พระปฐมบรมราชโองการ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ วันฉัตรมงคลแรกแห่งรัชกาลที่ ๑๐

๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ วันนี้ เป็นวันแรกแห่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นวันฉัตรมงคลแรกแห่งรัชกาลที่ ๑๐ พระราชพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่ปวงชนชาวไทยต่างมีความปีติเป็นล้นพ้นเหนือเศียรเกล้า เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการ แก่ประชาชนชาวไทยใจความว่า “เราจะสืบสานรักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม ...
ขอขอบคุณภาพจาก สามเณรทรูปลูกปัญญา

ห้วงเวลาแห่งการพัฒนาตน เบื้องหลัง “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๕” โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

ย้อนเวลาหาอดีตการเรียนรู้ของสามเณรน้อย กับพระวิทยากรกลุ่มเพื่อชีวิตที่ดีงาม บนเส้นทางการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของเด็กๆ ที่ผ่านการบวชเรียน... ห้วงเวลาแห่งการพัฒนาตน เบื้องหลัง “สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๕” โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท  วัดทองนพคุณ คลองสาน กรุงเทพฯ...
เมื่อเราใส่ใจ เขาจะเปิดใจ พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

เรื่องราวของเณรน้อยผู้ช่วยให้พ่อแม่คืนดีกัน โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

ตามรอยสามเณรน้อยร่าเริง ผู้ทำให้เพื่อนและพระอาจารย์หัวเราะมีความสุข  ใครจะรู้ว่า ท่านซ่อนทุกข์ผูกเป็นเงื่อนปมอยู่ในใจ  ธรรมะข้อไหนจึงจะเยียวยาหัวใจดวงน้อยๆ นี้ได้ เรื่องราวของเณรน้อยผู้ช่วยให้พ่อแม่คืนดีกัน โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป “ผมบวชให้ครอบครัวครับ”  สามเณรรูปหนึ่งพูดขึ้น ก่อนจะเล่าต่อถึงความขัดแย้งของพ่อแม่ที่ค่อยๆ ก่อตัวขึ้นทีละน้อยละรุนแรงจนแม่หนีออกจากบ้านไป  จนตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าแม่ไปอยู่ที่ไหน  เคยปั่นจักรยานไปบ้านแม่แต่ก็ไม่มีใครอยู่แล้ว ...

TRENDING RIGHT NOW